Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник «Чорноморська минувшина» є виданням Відділу історії козацтва на півдні України. Відділ був створений у 2000 р. як філія Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України на базі історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Колектив Відділу розробляє тематику, пов’язану з історією козацтва на території Південної України в цілому й, зокрема, в чорноморському регіоні. Разом з тим на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.
На сторінках збірника «Чорноморської минувшини» друкуються статті провідних учених, висвітлюються актуальні питання історії Південної України та історії українського козацтва.

 

Політика розділів

СТАТТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТОПОСТУДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно Положенню про рецензування.

 

Періодичність публікації

Періодичність журналу: щорічно.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна колегія журналу

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Смолій В.А., академік НАН України, д.і.н.  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

Бачинська О.А., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Гончарук Т.Г., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Вінцковський Т.С., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Гуржій О.І., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Діанова Н.М., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Дзиговський О.М., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Кульчицький С.В., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Кушнір В.Г., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Леп’явко С.А., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Полторак В.М., кандидат історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Середа О.Г., кандидат історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Чухліб Т.В.,  доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Цисельський Т.,  доктор історичних наук, Опольський університет, Польща.

Доктор Башер А., кандидат історичних наук, Афьон Коджатепе університет, Туреччина

РЕДАКТОР АНГЛІЙСЬКОГО ТЕКСТУ

Новікова Л.В., кандидат історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна