DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2019.14.187129

Особливості інституалізації задунайських запорожців та дунайських козаків за матеріалами геральдики, вексилології та історичної географії

Олена Бачинська

Анотація


Стаття присвячена особливостям процесів інституалізації у задунайців та дунайських козаків протягом останньої чверті XVIII – ХІХ ст. Запропоновано розглянути ці процеси цей процес за допомогою матеріалів сфрагістики, вексилології та просторової локалізації, зокрема печатки, бунчуки, прапори тощо. З’ясовано, що поява цих символів влади, по-перше, відображала легалізацію та вписування у відповідну державну систему певну козацьку інституцію – Січ або військо. По-друге, в кожній з цих інституцій на печатках і прапорах відбивались символи відповідної держави – Османської або Російської імперії, інколи з повагою до козацького минулого. Як, наприклад, поєднання ісламських і християнських символів на прапорах задунайців, або надання насеки (булави) дунайським козакам в Росії.


Ключові слова


Задунайська Січ; Дунайське козацьке військо; печатка; бунчук; байрак; прапор; с. Катирлез; с. Дунавець; станица.

Повний текст:

PDF

Посилання


Czajkowski М. Kozaczyzna w Turcyi: dzieło w trzech częściach.- Paryż : w

Drukarni L. Martinet, 1857. [in Polish].

Bachyns’ka O. Kozatstvo v “pislyakozats’ku dobu” ukrayins’koyi istoriyi (kinets’

XVIII – ХIХ st.) /Olena Bachyns’ka. – Odesa: “Astroprynt”, 2009. – 256 s. [in

Ukrainian].

Bachyns’ka O.A. Dunays’ke kozats’ke viys’ko. 1828-1868 rr. (Do 170-richchya

zasnuvannya). – Odesa: Astroprynt, 1998. – 232 s. [in Ukrainian].

Bachyns’ka O.A. Kozats’ke porubizhzhya u Velykiy politytsi mizh dvoma

rosiys’ko-turets’kymy viynamy pershoyi tretyny ХIХ st.// Chornomors’ka

mynuvshyna. Zapysky Viddilu istoriyi kozatstva na Pivdni Ukrayiny Naukovodoslidnoho instytutu kozatstva Instytutu istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny: Zb. nauk. pr. − Odesa, 2018. − Vyp. 13. − S. 161-194. [in Ukrainian].

Dashkevych Ya. Prapory zaduys’kykh zaporozhtsiv (XVIII – ХIХ st.) //Znak. –

Chyslo 46, hruden’ 2008. – S. 8-11. [in Ukrainian].

Sukhodolska K. B”lgarite v neizdadenite memoari na CHayka-CHaykovski

(Sad”k pasha) //Sbornik za narodni umotvoreniya, nauka i knizhnina. – Sofiya,

– Kn.10. [in Bulgarian].

Stoychev” I. Dve znamena s” krest” i polumesets”. – Sofiya: Pechatnitsa na

Voyenno-izdatelskiya fond”, 1940. – 15 c. [in Bulgarian].

Yavornyts’kyy D. Istoriya zaporoz’kykh kozakiv. – Lviv, 1990. – T. 1. [in

Ukrainian].

The State Archives of Odessa region. – F. 1. – Op. 214. – Spr. 11 (1825).

Public utility service Izmail archive (pus Izmail archive). – F. 755. – Op. 1. –

Spr.98.

Kantemir D. Opisaniye Moldavii: faksimile, latinskiy tekst, russkiy perevod

Sturdzovskogo spiska. – SPb., 2011. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бачинська О.А. Дунайське козацьке військо. 1828-1868 рр. (До 170-річчя заснування). – Одеса: Астропринт, 1998. – 232 с.

2. Бачинська О. Козацтво в “післякозацьку добу” української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.) /Олена Бачинська. – Одеса: “Астропринт”, 2009. – 256 с.

3. Бачинська О.А. Козацьке порубіжжя у Великій політиці між двома російсько-турецькими війнами першої третини ХІХ ст.// Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. − Одеса, 2018. − Вип. 13. − С. 161-194.

4. Дашкевич Я. Прапори задуйських запорожців (XVIII – ХІХ ст.) //Знак. –Число 46, грудень 2008. – С. 8 - 11.

5. Державний архів Одеської області. – Ф.1. – Оп.190. – Спр.13 (1824); Оп. 214. – Спр. 11 (1825); Оп. 214. – Спр. 11 91816).

6. Кантемир Д. Описание Молдавии: факсимиле, латинский текст, русский
перевод Стурдзовского списка. – СПб., 2011. – С. 216 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/booksid=G05TDwAAQBAJ&pg=PA216&lpg
=PA216&dq=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%
B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=e
Y3eyXMaVE&sig=ACfU3U2ugiKo8kEAxXOr3jSgL6InyqcBwA&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjE796Ei
MzmAhUrwMQBHYJkC8

7. Комунальна установа «Ізмаїльський архів». – Ф. 755. – Оп.1. – Спр. 98.

8. Суходолска К. Българите в неиздадените мемоари на Чайка-Чайковски
(Садък паша) //Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. –
София, 1894. – Кн. 10.

9. Стойчевъ И. Две знамена съ крестъ и полумесецъ. – София: Печатница на
Военно-издателския фондъ, 1940. – 15 c.

10. Czajkowski М. Kozaczyzna w Turcyi: dzieło w trzech częściach. – Paryż : w
Drukarni L. Martinet, 1857.

11. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. – Лвів,1990. – Т. 1. – С. 172.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523