«Авторитет» як фактор оцінки діяльності одеських міських голів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. сучасниками

Автор(и)

  • Вікторія Герасименко Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2859-0105

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2022.17.268829

Ключові слова:

Одеса, міський голова, авторитет, преса, щоденники, спогади

Анотація

У статті розглянуто значимість одного із факторів оцінки діяльності міських голів як авторитет (посади, статусу тощо). У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. міське самоврядування Одеси очолювали – Семен Михайлович Воронцов, Микола Олександрович Новосельський, Григорій Григорович Маразлі, Валер’ян Миколайович Лігін, Петро Адамович Крижановський та Павло Олександрович Зелений. На основі зібраних джерел (заміток з преси та спогадів сучасників) проаналізовано становлення авторитету вищезгаданих персоналій завдяки діяльності та посаді міського голови.

Посилання

Herasymenko V. V Some details to the prosopographic portrait of Odesa city mayor V. M. Ligin. KELM (Knowledge, Education, Law, Management).2020. № 5 (33/1). Р. 50-54.

Биржевые Ведомости. Одесский вестник (далі – ОВ). 1868. 18 февраля.

В думе – заседание 12 декабря. Одесские новости (далі – ОН). 1905. 20 декабря.

Герлігі П. Одеса: історія міста, 1794-1914. Київ: Критика, 1999. 383 с.

Грабовська. І. М. Авторитет // Енциклопедія Сучасної України / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. Т. 1. URL: https://esu.com.ua/article-42476 (дата звернення: 08.12.2022)

Державний архів Одеської області (Україна). Ф. 16. Оп. 81. Спр. 77 (Про обрання міським головою дійсного статського радника П. А. Крижановського на чотири роки 1905-1908 рр.). 13 арк.

Еще об избрании В. Н. Лигина городским головою. ОН. 1895. 14 мая.

Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины. Вып. 2. Одесса, 1960. 150 с.

Записки Э. С. Андреевского. Т. 3 / ред. С. Л. Авалиани. Одесса: тип. Акционерного Южно-Русского о-ва Печатного Дела, 1914. 375 с.

Избрание городского головы. ОН. 1897. 21 февраля

К последним выборам. ОН. 1895. 26 апреля.

К предстоящим городским выборам в Одессе. Письма избирателя. Одесса: Типография С. Ю. Ломницкого, 1889. С. 1-29.

Ленц Н. И. Воспоминания о В. Н. Лигине. Одесса: тип. «Одес. Листка», 1900. 15 с.

Лоэнгрин. Зигзаги: П. А. Зеленый. ОН. 1912. 25 августа (7 сентября).

Малахов В. П. Одесса, 1900-1920 / В. П. Малахов, Б. А. Степаненко. Одесса: Издательство «Optimum», 2004. 488 с.

Между делом. ОН. 1895. 26 апреля.

Местные выборы. ОН. 1895. 24 апреля.

Обзор общественной деятельности муниципалитета. ОВ. 1869. 6 февраля.

ОВ. 1870. 19 апреля.

Одесса. 1794-1894. Одесса: тип. А. Шульце, 1894. 852 c.

Одесса: очерк истории города-героя к 150-летию со дня основания / ред. К. П. Добро-любский. Одесса: Одесское обл. изд-во, 1947. 288 с.

Зеленый П. А. ОН. 1898. 24 февраля.

П. А. Крыжановский объяснил депутации. ОН. 1897. 13 декабря.

Крыжановский П. Отчет П. А. Крыжановского населению г. Одессы по поводу остав-ления должности Одесского городского головы. Одесский листок. 1905. 30 октября (12 ноября).

Предстоящие выборы. ОН. 1901.13 марта.

Пресса и П. А. Крыжановский. ОН. 1897. 16 декабря.

Рашковский Н. Отставка П. А. Крыжановского. ОН. 1897. 6 декабря.

Рашковский Н. Редкая победа. ОН. 1898. 24 февраля.

Решетов С. О доме городского головы Одессы Н. А. Новосельского / С. Решетов, Л. Ижик. Дерибасовская–Ришельевская: Одесский альманах. 2013. № 54. С. 68-80.

Скальковский К. А. Воспоминания молодости (по морю житейскому): 1843-1869. Санкт-Петербург: тип. А. С. Суворина, 1906. 410 с.

Скальковский К. Сатиристические очерки и воспоминания. Санкт-Петербург: тип. А. С. Суворина, 1902. 385 с.

Столичная печать об избрании В. Н. Лигина. ОН. 1895. 8 мая.

Тон. П. А. Зеленый. ОН. 1912. 21 августа (3 сентября).

Черемісін О. В. Культура управління містами Півдня України в кінці XVIII – на початку XX століть. Гуржіївські історичні читання. 2013. № 6. С. 269–272.

Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1775-1917 рр. Херсон: Олді-плюс, 2017. 582 с.

Чествование Городского Головы Григория Григорьевича Маразли 20 сентября 1893 года. Ведомости Одесского Городского Общественного Управления. 1893. 21 сентября.

Чествование П. А. Крыжановского. ОН. 1897. 15 декабря.

Шандра В. С. Правове становище та соціальні ініціативи міських голів українських міст (1870–1914 рр.). Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. 2017. № 4. С. 233-242.

Ян. Старая дума. ОН. 1904.19 декабря.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Номер

Розділ

СТАТТІ