Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 10 The military campaigns to Istanbul made by Ukrainian Cossacks at the first half of the XVII century (on the pages of the research periodical press of Russian Empire) Анотація   RTF
Olena Bachinska
 
№ 12 «БИТВИ НАРОДІВ»: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ САМОПОЗИЦІОНУВАННЯ НА ТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (міжнародна конференція, 6-7 листопада 2017 р., Лейпциг, Німеччина) Анотація   PDF
Володимир Полторак
 
№ 8 «ЗАХІДНА ЧОРНОМОРІЯ»: ВИЛКОВО – ТУЛЬЧА – ВАРНА – БУРГАС – СТАМБУЛ Анотація   PDF
Володимир Полторак
 
№ 10 «ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ ПРОСВІТИ СЕРЕД ЄВРЕЇВ В РОСІЇ»: ЕТАПИ ТА НАПРЯМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
Вікторія Македон
 
№ 10 «СТАМБУЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК» ПОХОДІВ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця ХІХ – початку ХХ ст.) Анотація   PDF
Олена Бачинська
 
№ 12 «УСІ ЖИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ…»: мовна та свідомісна еволюція поняття «народ» у Війську Запорозькому (друга половина XVII ст.) Анотація   PDF
Тарас Чухліб
 
№ 10 «ЧОЛОВІК З ШАРМОМ, ДЕРЖАВНИМ РОЗУМОМ ТА ВМІННЯМ РИЗИКУВАТИ….» Анотація   PDF
Олена Бачинська
 
№ 9 «ЯК КОЗАКИ ДО ТУРЕЧЧИНИ ЇЗДИЛИ»: МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВЗАЄМИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ТУРЕЧЧИНОЮ: КОЗАЦЬКА ДОБА (1500-1800 рр.)» Подробиці   PDF
Олена Бачинська
 
№ 10 ІВАН МАЗЕПА ЯК ПОЛКОВОДЕЦЬ: ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ ДО ХАДЖИБЕЮ, ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я та КРИМУ в 1687 – 1699 рр. Анотація   PDF
Тарас Чухліб
 
№ 10 ІДЕЯ КОЗАЦЬКОЇ ВОЛІ В ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ І ОРГАНИЗАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АНАРХІСТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ (1905 – 1920 рр.) Анотація   PDF
Віктор Савченко
 
№ 11 ІНЖЕНЕРНІ ТА ОБОРОННІ СПОРУДИ НА ДНІПРІ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1736-1739 рр. Анотація   PDF
Геннадій Шпитальов
 
№ 8 ІНТЕГРАЦІЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СТАРШИНИ ДО РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ в кінці XVIII ст.: КЛИМ ПЕРЕПІЛІН (за матеріалами РДВІА) Анотація   PDF
Сергій Краснобай
 
№ 8 ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ЧИ ІСТОРІЯ НАРОДУ: ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОНЦЕПЦІЙ ІСТОРІЇ КРИМУ У ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ ХІХ СТ. Анотація   PDF
Людмила Новікова
 
№ 11 ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ФОРТЕЦІ ТА МІСТА АККЕРМАН У 1770 – 1793 РР. Анотація   PDF
Андрій Красножон
 
№ 8 АДАМ ЧАЙКОВСЬКИЙ У ЧОТИРИКУТНИКУ ПАРИЖ – СТАМБУЛ – ПЕТЕРБУРГ – ВАРШАВА Анотація   PDF
Володимир Полторак
 
№ 8 АДЖИДЕРЕ (ОВІДІОПОЛЬ) В ОСМАНСЬКО-КРИМСЬКИХ ВІДНОСИНАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. (за османсько-турецькими документами) Анотація   PDF
Олександр Середа
 
№ 10 БУДІВЛІ ОСМАНСЬКОГО ХАДЖИБЕЯ (ОДЕСИ) 1760 – 1780-х рр.: за матеріалами опублікованих джерел та вітчизняної історіографії Анотація   PDF
Тарас Гончарук
 
№ 9 ВІД ШАБЛІ ДО КНИГИ: КОЗАКИ У СКЛАДІ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Олександр Музичко
 
№ 10 ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ ТА «КОЗАЦЬКЕ ПИТАННЯ» В ТУРЕЦЬКО- ПОЛЬСЬКИХ МИРНИХ ДОГОВОРАХ XVII – початку XVIII ст. Анотація   PDF
Ферхад Туранли
 
№ 8 ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ ОСТРОВУ ЗМІЇНИЙ: ЗАЛУЧЕННЯ ОСТРІВНОГО ПРОСТОРУ У СВІТОВІ ВІЙНИ Анотація   PDF
Олена Штепко
 
№ 10 В.С. ПЕЧЕРІН ПРО ОДЕСУ І МАЙБУТНЄ РОСІЇ (на матеріалах епістолярної спадщини) Анотація   PDF
Олександр Кухарук
 
№ 10 ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ІСТОРИКА- КОЗАКОЗНАВЦЯ МИХАЙЛА СЛАБЧЕНКА Подробиці   PDF
Тарас Гончарук
 
№ 10 ДО ПИТАННЯ ПРО ЧЕРКЕСЬКУ (ЧЕРКАСЬКУ) ВЕРСІЮ ПОХОДЖЕННЯ КОЗАЦТВА В ІСТОРИЧНИХ ПРАЦЯХ XVIII – першої третини ХІХ ст. Анотація   PDF
Людмила Новікова
 
№ 12 ДУНАЙСЬКА ФЛОТИЛІЯ (1770-1774 рр.) Анотація   PDF
Геннадій Шпитальов
 
№ 8 ЖІНКИ-ІСТОРИКИ-КОЗАКОЗНАВЦІ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. Анотація   PDF
Олександр Музичко
 
1 - 25 з 73 результатів 1 2 3 > >>