Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 КОЗАЦЬКА ТЕМАТИКА В ПРАЦЯХ А. Д. БАЧИНСЬКОГО Анотація   PDF
Людмила Новікова
 
№ 8 КОЗАЦЬКА ТЕМАТИКА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. О. БІДНОВА Анотація   PDF
Наталія Діанова
 
№ 13 КОЗАЦЬКЕ ПОРУБІЖЖЯ У ВЕЛИКІЙ ПОЛІТИЦІ ТА ПОВСЯКДЕННІ МІЖ ДВОМА РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИМИ ВІЙНАМИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ. (за матеріалами Держархіву Одеської області) Анотація   PDF
Олена Бачинська
 
№ 6 КОЗАЦЬКИЙ СЛІД В ОСМАНСЬКОМУ ІСТОРИЧНОМУ ВІЗЕРУНКУ Анотація   PDF
Олена Бачинська
 
№ 7 КОЛЕКТИВНІ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ НАГОРОДИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА РОСІЙСЬКИМИ ФАЛЕРИСТИЧНИМИ ЗНАКАМИ Анотація   PDF
Владислав Грибовський
 
№ 3 КОЛЕКЦІЯ ТВОРІВ КОЗАЦЬКОЇ ТЕМАТИКИ У ФОНДАХ ОДЕСЬКОГО ЖУХОЖНЬОГО МУЗЕЮ Анотація   PDF
Наталія Поліщук, Олена Жуліцька
 
№ 4 КОЛОНІЗАЦІЯ ЗАПОРОЗЬКОЮ СТАРШИНОЮ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: ОПАНАС КОВПАК Анотація   PDF
Сергій Краснобай
 
№ 12 КОНФЕСІЙНИЙ ЧИННИК ГЕНЕЗИ КОЗАЦЬКОЇ АВТОНОМІЇ В СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ Анотація   PDF
Віталій Щербак
 
№ 4 КОШТОРИС ВАРТОСТІ НЕОБХІДНИХ РОБІТ НА ЧУМАЦЬКИХ ШЛЯХАХ ПОВ’ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ОДЕСИ 1840 р., ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО Анотація   PDF
Тарас Гончарук
 
№ 5 КРИМСЬКИЙ ЧИННИК В ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА У ЗОБРАЖЕННІ ІСТОРИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Анотація   PDF
Людмила Новікова
 
№ 11 КРУГЛИЙ СТІЛ “ОСМАНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВЗАЄМИНИ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї: КОЗАЦЬКА ДОБА”. 21-22 КВІТНЯ 2016 Р. В ОДЕСІ Подробиці   PDF
Олена Бачинська
 
№ 2 М. І. КОСТОМАРОВ ПРО ІСТОРИЧНУ РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА Анотація   PDF
Юрій Сурай
 
№ 4 МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ІЗ ПРИДУНАЙСЬКИХ КНЯЗІВСТВ НА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVІІІ ст. Анотація   PDF
Єлена Бєлова
 
№ 8 Міжнародна наукова конференція «ХАДЖИБЕЙ (ОДЕСА) І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я XVI–XVIII СТОЛІТТЯ В ОСМАНСЬКО- ТУРЕЦЬКИХ ТА ІНШИХ ПИСЬМОВИХ ДЖЕРЕЛАХ» 17-19 квітня 2013 р., Одеса Подробиці   PDF
Олександр Середа
 
№ 8 МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СВЯЩЕНИКА ІЛЛІ КЛИВАКА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ в 1917-1919 рр. Анотація   PDF
Інна Ходак
 
№ 1 МАЗЕПИНЦІ-САМОСТІЙНИКИ В ОДЕСІ Анотація   PDF
Тарас Максим’юк
 
№ 5 МАЛОВІДОМИЙ УКРАЇНОЗНАВЧИЙ РУКОПИС А.В. ФЛОРОВСЬКОГО: УВЕДЕННЯ ДО ІСТОРІОГРАФІЧНОГО КОНТЕКСТУ Анотація   PDF
Олександр Музичко
 
№ 2 МИХАЙЛО КОМАРОВ ЯК ДОСЛІДНИК І ПОПУЛЯРИЗАТОР ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА Анотація   PDF
Анатолій Мисечко
 
№ 5 МИХАЛ ЧАЙКА-ЧАЙКОВСЬКИЙ (ГЕНЕРАЛ МЕХМЕД САДИК-ПАША) ТА БОЛГАРИ У ТУЛЧИНСЬКОМУ САНДЖАЦІ ДОБРУДЖІ (40-70-ті рр. ХІХ ст.) Анотація   PDF
Єлєна Хаджиніколова
 
№ 12 НІМЕЦЬКА ГРОМАДА В УКРАЇНІ XIX-XX ст. Анотація   PDF
Володимир Васильчук
 
№ 4 НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ЗА ОСМАНСЬКИМИ ДЖЕРЕЛАМИ: ПРОБЛЕМА ДАТУВАННЯ ТА ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олександр Середа
 
№ 1 НЕВІДОМИЙ АВТОР ІЛЮСТРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ, ДОДАНИХ ДО “ЛІТОПИСНОЇ ОПОВІДІ ПРО МАЛУ РОСІЮ…” ТА “ІСТОРІЇ ДОНСЬКИХ КОЗАКІВ…” О. І. РІГЕЛЬМАНА Анотація
Володимир Полторак
 
№ 11 НОВЕ ВИДАННЯ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТОЛІТЬ Анотація   PDF
Ярослав Федорук
 
№ 10 ОБРЯД ВИКЛИКАННЯ ДОЩУ У БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ у XIX ст. (за матеріалами однієї архівної справи) Анотація   PDF
Анна Петрова
 
№ 6 ОДЕСИТИ – МІНІСТРИ УРЯДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО: МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРИЧНИХ ПОРТРЕТІВ СЕРГІЯ ГУТНИКА ТА ГЕОРГІЯ АФАНАСЬЄВА Анотація   PDF
Тарас Гончарук, Ірина Дружкова
 
101 - 125 з 236 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>