Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 6 ПРОЦЕС НОБІЛІТАЦІЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СТАРШИНИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ВАСИЛЬ ПШИМИЧ та ВАСИЛЬ ЧЕРНЯВСЬКИЙ Анотація   PDF
Сергій Краснобай
 
№ 6 РІД СМОЛЕНСЬКИХ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ПОПУЛЯРИЗАТОРИ, МЕТОДОЛОГИ, КОЗАКОЗНАВЦІ Анотація   PDF
Олександр Музичко
 
№ 5 РЕКРУТСЬКА ТА ЗЕМСЬКІ ПОВИННОСТІ МАЛОРОСІЙСЬКОГО КОЗАЦТВА в першій половині ХІХ ст. (за “Сводом законов Российской империи”) Анотація   PDF
Марина Міц
 
№ 4 РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ ЗАПОРОЖЦІВ У ЗАДУНАЙСЬКОГО КОЗАЦТВА Анотація   PDF
Вікторія Константінова, Ігор Лиман
 
№ 13 РЕЦЕНЗІЯ НА: ВАСИЛЬ КОНОНЕНКО. МОДЕРНІЗАЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ: ПРОЕКТИ КОЗАЦЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1687–1764 РР. – КИЇВ: ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ, 2017. – 305 С. Анотація   PDF
Андрій Блануца
 
№ 7 РОДИНА СИГАРЕВИЧІВ У ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Олександр Музичко
 
№ 2 РОЗВИТОК ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (1917 − 1918 рр.) Анотація   PDF
Євген Джумига
 
№ 12 РОЗВИТОК КОЗАКОЗНАВЧИХ СТУДІЙ У МИКОЛАЄВІ ТА ХЕРСОНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Олександр Музичко
 
№ 9 РОЗВИТОК ОСВІТИ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Анотація   PDF
Ірина Гербеєва
 
№ 2 РОЗВИТОК ПОМІЩИЦЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КОЗАЦЬКОЇ РОДИНИ СКАРЖИНСЬКИХ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (остання чверть XVIII – перша половина ХІХ ст.) Анотація   PDF
Оксана Дорошенко
 
№ 11 РОЗВИТОК РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ОДЕСІ У ХІХ СТ. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) Анотація   PDF
Наталія Діанова
 
№ 11 РОЗВИТОК СЦЕНАРНОЇ СПРАВИ НА ОДЕСЬКІЙ КІНОСТУДІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр. (на основі біографій перших сценаристів) Анотація   PDF
Ганна Лізавенко
 
№ 5 РОЗМІЩЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК У ФОРТЕЦІ СІЛІСТРА ПІСЛЯ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1828-1829 РР. Анотація   PDF
Олександр Кухарук
 
№ 2 РОЛЬ ЧОРНОМОРСЬКИХ КОЗАКІВ У ФОРМУВАННІ КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬК ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Анотація   PDF
Олена Бачинська
 
№ 9 СВІТОЧ ПРАВОСЛАВ’Я НА ЗЕМЛЯХ КРИМСЬКИХ Анотація   PDF
Наталя Діанова
 
№ 6 СПАДОК РОДИНИ АНТОНА АНДРІЙОВИЧА ГОЛОВАТОГО – ВІЙСЬКОВОГО СУДДІ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА (за матеріалами Державного архіву Одеської області) Анотація   PDF
Аліса Ложешник
 
№ 3 СПОГАДИ УЧАСНИКІВ ВІЛЬНОКОЗАЦЬКОГО РУХУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ “УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА” Анотація
Євген Джумига
 
№ 3 СПРАВА ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ ПРОЕКТУ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ у 1764 р. Анотація   PDF
Володимир Полторак
 
№ 3 СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В КОЗАЦЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДОНУ І ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ В СЕРЕДИНІ XIX ст. Анотація   PDF
Владислав Грєбцов, Ірена Грєбцова
 
№ 9 СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ В ОДЕСІ в першій половині 1920-х років (на матеріалах спогадів М.Капчинського) Анотація   PDF
Ганна Лізавенко, Володимир Полторак
 
№ 1 СТВОРЕННЯ І СЛУЖБА КОЗАЦЬКИХ ПОЛКІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1863-1864 рр. Анотація   PDF
Федір Стоянов
 
№ 9 СТРУКТУРА ТА ТИПОЛОГІЯ ЗАПОРОЗЬКО-ДОНСЬКИХ КОНФЛІКТІВ В ПРИАЗОВСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1743-1775 рр. Анотація   PDF
Володимир Полторак
 
№ 8 СУЧАСНА БРАЇЛА (РУМУНІЯ) І КОЛИШНІ ЗАПОРОЖЦІ: ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ І ЗАЛИШКИ ТОПОГРАФІЇ Анотація   PDF
Олена Бачинська, Дмитро Мацюк
 
№ 3 ТЕМА КОЗАЦТВА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АРХІЄПИСКОПА ГАВРИЇЛА (РОЗАНОВА) Анотація   PDF
Наталія Діанова
 
№ 6 ТОПОСТУДІЇ: ПОДОРОЖІ ДО МИНУЛОГО Анотація   PDF
Володимир Полторак
 
176 - 200 з 236 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>