Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 14 (2019) Про особливості українсько-турецьких та українсько-татарських відносин в останній третині XVII – на початку ХVIII ст. Анотація
Людмила Новікова
 
№ 2 ПРО ПОХОВАННЯ В ОДЕСІ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО ПАТРІАРХА ГРИГОРІЯ V Анотація   PDF
Олена Уварова
 
№ 1 ПРО РОЛЬ НАЩАДКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ В ІСТОРІЇ ОДЕСИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. Анотація   PDF
Тарас Гончарук
 
№ 5 ПРОБЛЕМАТИКА ЗАДУНАЙСЬКОЇ СІЧІ В НАУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ В. ГОЛОБУЦЬКОГО Анотація   PDF
Святослав Юсов
 
№ 8 ПРОБЛЕМАТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У КОЛЕКЦІЯХ КРАЄЗНАВЦЯ ТАРАСА ІВАНОВИЧА МАКСИМ’ЮКА Анотація   PDF
Тарас Гончарук, Анатолій Мисечко
 
№ 8 ПРОЕКТ «ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК» Анотація   PDF
Ігор Лиман
 
№ 3 ПРОЕКТ ДУНАЙСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА 1812 р. ТА СТАВЛЕННЯ ДО КОЗАЦТВА МІСЦЕВОГО КЕРІВНИЦТВА БЕССАРАБІЇ Анотація   PDF
Анатолій Хромов
 
№ 7 ПРОЕКТ КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ШЛЯХТИЧА ЙОСИПА ПАВЛІНОВСЬКОГО 1805 Р. Анотація   PDF
Анатолій Хромов
 
№ 9 ПРОЕКТИ ІТАЛІЙЦЯ КАРЛА РОККО З БЛАГОУСТРОЮ ОДЕСИ (середина ХІХ ст.) Анотація   PDF
Олена Феденко
 
№ 8 ПРООБРАЗ «ОСОБОВОГО ЛИСТКА З ОБЛІКУ КАДРІВ» Анотація   PDF
Олена Бачинська
 
№ 6 ПРОЦЕС НОБІЛІТАЦІЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СТАРШИНИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ВАСИЛЬ ПШИМИЧ та ВАСИЛЬ ЧЕРНЯВСЬКИЙ Анотація   PDF
Сергій Краснобай
 
№ 6 РІД СМОЛЕНСЬКИХ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ПОПУЛЯРИЗАТОРИ, МЕТОДОЛОГИ, КОЗАКОЗНАВЦІ Анотація   PDF
Олександр Музичко
 
№ 5 РЕКРУТСЬКА ТА ЗЕМСЬКІ ПОВИННОСТІ МАЛОРОСІЙСЬКОГО КОЗАЦТВА в першій половині ХІХ ст. (за “Сводом законов Российской империи”) Анотація   PDF
Марина Міц
 
№ 4 РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ ЗАПОРОЖЦІВ У ЗАДУНАЙСЬКОГО КОЗАЦТВА Анотація   PDF
Вікторія Константінова, Ігор Лиман
 
№ 13 РЕЦЕНЗІЯ НА: ВАСИЛЬ КОНОНЕНКО. МОДЕРНІЗАЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ: ПРОЕКТИ КОЗАЦЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1687–1764 РР. – КИЇВ: ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ, 2017. – 305 С. Анотація   PDF
Андрій Блануца
 
№ 7 РОДИНА СИГАРЕВИЧІВ У ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Олександр Музичко
 
№ 2 РОЗВИТОК ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (1917 − 1918 рр.) Анотація   PDF
Євген Джумига
 
№ 12 РОЗВИТОК КОЗАКОЗНАВЧИХ СТУДІЙ У МИКОЛАЄВІ ТА ХЕРСОНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Олександр Музичко
 
№ 9 РОЗВИТОК ОСВІТИ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Анотація   PDF
Ірина Гербеєва
 
№ 2 РОЗВИТОК ПОМІЩИЦЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КОЗАЦЬКОЇ РОДИНИ СКАРЖИНСЬКИХ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (остання чверть XVIII – перша половина ХІХ ст.) Анотація   PDF
Оксана Дорошенко
 
№ 11 РОЗВИТОК РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ОДЕСІ У ХІХ СТ. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) Анотація   PDF
Наталія Діанова
 
№ 11 РОЗВИТОК СЦЕНАРНОЇ СПРАВИ НА ОДЕСЬКІЙ КІНОСТУДІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр. (на основі біографій перших сценаристів) Анотація   PDF
Ганна Лізавенко
 
№ 5 РОЗМІЩЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК У ФОРТЕЦІ СІЛІСТРА ПІСЛЯ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1828-1829 РР. Анотація   PDF
Олександр Кухарук
 
№ 2 РОЛЬ ЧОРНОМОРСЬКИХ КОЗАКІВ У ФОРМУВАННІ КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬК ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Анотація   PDF
Олена Бачинська
 
№ 9 СВІТОЧ ПРАВОСЛАВ’Я НА ЗЕМЛЯХ КРИМСЬКИХ Анотація   PDF
Наталя Діанова
 
176 - 200 з 249 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>