Чорноморська минувшина

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.
ISSN: 2519-2523
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17749-6599 Р від 04.05.2011 р.
Періодичність виходу журналу: щорічно
Засновник: Інститут історії України НАН України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Видавництво: ФОП Бондаренко М. О.
Головний редактор: В. А. Смолій, д-р іст. наук, акад. НАН України
Відповідальний редактор: О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: 65026, Одеса, вул. Єлисаветинська, 12
E-mail: olena_an@ukt.net


Чорноморська минувшина

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 11

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

СТАТТІ

ІНЖЕНЕРНІ ТА ОБОРОННІ СПОРУДИ НА ДНІПРІ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1736-1739 рр. PDF
Геннадій Шпитальов 3-16
ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ФОРТЕЦІ ТА МІСТА АККЕРМАН У 1770 – 1793 РР. PDF
Андрій Красножон 16-24
КАРАНТИННІ УСТАНОВИ ЯК ІНСТИТУЦІЇ, АБО ФРОНТИРНЕ НАСЕЛЕННЯ В НОВИХ ДЕРЖАВНИХ УМОВАХ КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XIX СТ. PDF
Світлана Каюк 24-38
РОЗВИТОК РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ОДЕСІ У ХІХ СТ. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) PDF
Наталія Діанова 39-48
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИХОВАННЯ В ОДЕСЬКІЙ МАРІЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ГІМНАЗІЇ у 1919 р. PDF
Жанна Сердюк 49-60
РОЗВИТОК СЦЕНАРНОЇ СПРАВИ НА ОДЕСЬКІЙ КІНОСТУДІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр. (на основі біографій перших сценаристів) PDF
Ганна Лізавенко 60-68

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

“ХОЗАРСЬКИЙ СЛІД” В ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ УЯВЛЕНЬ НА ЗЛАМІ ЕПОХ (НА ОСНОВІ ДЖЕРЕЛ РАННЬОГО МОДЕРНОГО ПЕРІОДУ) PDF
Людмила Новікова 69-82

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

КОЗАЦТВО В РОБОТІ ШАРЛЯ ДЕ ПЕЙССОНЕЛЯ “ІСТОРИЧНІ ТА ГЕОГРАФІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВАРВАРАМИ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ НА БЕРЕГАХ ДУНАЮ ТА ЧОРНОГО МОРЯ” (“Observations historiques et géographiques, sur les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube & du Pont-E PDF
Оксана Амеліна 83-91

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

НОВЕ ВИДАННЯ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТОЛІТЬ PDF
Ярослав Федорук 92-97
КРУГЛИЙ СТІЛ “ОСМАНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВЗАЄМИНИ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї: КОЗАЦЬКА ДОБА”. 21-22 КВІТНЯ 2016 Р. В ОДЕСІ PDF
Олена Бачинська 97-99