Про журнал

На сторінках збірника «Чорноморська минувшина», заснованого в 2006 році, публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.

ISSN: 2519-2523 (друкована версія)

DOI: 10.18524/2519-2523

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.): КВ № 17749-6599Р від 04.05.2011 р.

Згідно і Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 36 від 11.01.2024 р. збірник зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб’єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-02249.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 р. збірник «Чорноморська минувшина» внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Історичні науки» за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Періодичність виходу: раз на рік

Засновники: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова та Інститут історії України НАН України

Головний редактор: В. А. Смолій, д-р іст. наук, акад. НАН України
Відповідальний редактор: О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф.

Адреса редакції: вул. Єлісаветинська, 12, м. Одеса, Україна 65026

Електронна адреса: olena_an@ukt.net

Збірник реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. МечниковаЕлектронна бібліотека Інституту історії України НАН України«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus Journals Master List;  Google АкадеміяBase-search

Анонси

Оголошується набір статей до Випуску 19 (2024)

2024-01-18

Оголошується набір статей до Випуску 19 (2024) наукового збірника «Чорноморська минувшина». 


Набір триває включно до 15 вересня 2024 року.

Умови та порядок прийняття статей

Читати більше про Оголошується набір статей до Випуску 19 (2024)