Чорноморська минувшина

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.
ISSN: 2519-2523
DOI: 10.18524/2519-2523
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17749-6599 Р від 04.05.2011 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорія "Б" від 24.09.2020 р. (історичні науки - 032)
Періодичність виходу журналу: щорічно
Засновник: Інститут історії України НАН України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Видавництво: ФОП Бондаренко М. О.
Головний редактор: В. А. Смолій, д-р іст. наук, акад. НАН України
Відповідальний редактор: О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: 65026, Одеса, вул. Єлисаветинська, 12
E-mail: olena_an@ukt.net


Чорноморська минувшина

Анонси

 

Оголошується набір статей до наукового збірник «Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України». Випуск 14 (2019)

 
Набір триває включно до першого листопада 2019 року  
Опубліковано: 2019-06-11 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 14 (2019)

Зміст

СТАТТІ

Українські сердюки та османські serden-geçti (до дискусії про етимологію та побутування термінів)
Олексій Сокирко 3-11
КАПІТАН ПАТРИК ГОРДОН – УЧАСНИК ЧУДНІВСЬКОЇ КАМПАНІЇ 1660 РОКУ
Андрій Федорук, Галина Яценюк 12-19
Уживання політико-ідентифікаційних словосполучень «Сторона України», «Тогобічна Україна», «Обох сторін Дніпра», «Той бік Дніпра», «Задніпрська сторона» (1673-1686 рр.)
Тарас Чухліб 20-28
Про особливості українсько-турецьких та українсько-татарських відносин в останній третині XVII – на початку ХVIII ст.
Людмила Новікова 29-47
До проблеми авторства та причетних до видання першої в Одесі української книги “Маруся.Казка” 1834 р.
Тарас Гончарук, Ксенія Сорокіна 48-54
Історична географія та картографія Південної України у матеріалах війської періодики ХІХ ст.
Вікторія Нікічук 55-66
Діяльність українського музею Канади зі збереження національної спадщини (друга чверть ХХ – початок ХХІ ст.)
Анатолій Бодруг 67-77
Церковно-релігійна діяльність Й. Сліпого в еміграції (1963-1984 рр).
Інна Ходак 78-84
Історико-географічні аспекти дослідження чорноморської і кубанської козацької минувшини (питання картографічної реконструкції)
Анатолій Авраменко 85-104

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Внесок військових у козакознавчі студії на території Південної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Олександр Музичко 105-118

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

Особливості інституалізації задунайських запорожців та дунайських козаків за матеріалами геральдики, вексилології та історичної географії
Олена Бачинська 119-132
Історія “Османських козаків” за матеріалами Державного Османського архіву (Başbakanlık Devlet Osmanlı Arşivi)
Володимир Полторак 133-140

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ДО ПИТАННЯ ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ МІСЦЬ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ ПАМ’ЯТІ ПЕРЕМОГ ВІЙСЬК СЕМЕНА ПАЛІЯ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ ОДЕЩИНИ
Тарас Гончарук 141-148