Чорноморська минувшина

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.
ISSN: 2519-2523
DOI: 10.18524/2519-2523
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17749-6599 Р від 04.05.2011 р.
Періодичність виходу журналу: щорічно
Засновник: Інститут історії України НАН України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Видавництво: ФОП Бондаренко М. О.
Головний редактор: В. А. Смолій, д-р іст. наук, акад. НАН України
Відповідальний редактор: О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: 65026, Одеса, вул. Єлисаветинська, 12
E-mail: olena_an@ukt.net


Чорноморська минувшина

Анонси

 

Оголошується набір статей до наукового збірник «Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України». Випуск 14 (2019)

 
Набір триває включно до першого листопада 2019 року  
Опубліковано: 2019-06-11 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 13

Зміст

СТАТТІ

ПРИЛУЦЬКИЙ КОЗАК МИХАЙЛО МОВЧАН – УЧАСНИК ВІДЕНСЬКОЇ БИТВИ 1683 РОКУ PDF
Тарас Чухліб 3-9
«ЯСИР» ТА ВІДПОВІДНІ ТЕРМІНИ В ТЮРКСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Оксана Амеліна 10-14
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ М. Є. СЛАБЧЕНКА PDF
Наталія Діанова 15-23
ПРАЗЬКА ВЕСНА 1968 РОКУ Й АНТИРАДЯНСЬКІ ІГРИ В КОЗАКІВ ОДЕСЬКИХ ПІДЛІТКІВ PDF
Анатолій Хромов 24-29
ВНЕСОК ПРЕДСТАВНИКІВ ОРДЕНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО У ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ У ХХ ст. PDF
Анатолій Бодруг 30-38

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

«КОЗАЦЬКИЙ ПЕРІОД» ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ КОНЦЕПТ У ПРАЦЯХ З МІСЦЕВОЇ ІСТОРІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ. PDF
Людмила Новікова 39-52
ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ 1909 р. ПО КОЗАЦЬКИХ МІСЦИНАХ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ ДНІПРА ЧЛЕНІВ ОДЕСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА PDF
Олександр Музичко 53-62

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

ОСМАНСЬКІ АРХІВНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕГІОН АККЕРМАН-БЕНДЕРИ- ОЧАКІВ І ХОДЖАБЕЙ. XVI СТ. PDF
Емеджен М. Ферідун 63-76
КОЗАЦЬКЕ ПОРУБІЖЖЯ У ВЕЛИКІЙ ПОЛІТИЦІ ТА ПОВСЯКДЕННІ МІЖ ДВОМА РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИМИ ВІЙНАМИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ. (за матеріалами Держархіву Одеської області) PDF
Олена Бачинська 77-99
ФЕЛІКС ДЕ РІБАС ТА ЙОГО «КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГІВЛЮ ОДЕСИ» PDF
Олена Феденко 100-106

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ КУЯЛЬНИЦЬКОГО (СОТНИКІВСЬКОГО) КЛАДОВИЩА М. ОДЕСИ PDF
Тарас Гончарук 107-113
«НА ЗАХИСТІ РЕВОЛЮЦІЇ» – КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ УЧНІВ: ІДЕЇ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ, НАГОРОДИ PDF
Олена Бондаровер 114-116
РЕЦЕНЗІЯ НА: ВАСИЛЬ КОНОНЕНКО. МОДЕРНІЗАЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ: ПРОЕКТИ КОЗАЦЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1687–1764 РР. – КИЇВ: ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ, 2017. – 305 С. PDF
Андрій Блануца 117-121
«ДВАНАДЦЯТИГРАДДЯ» ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я ЯК УРБАНІСТИЧНО-ФОРТИФІКАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Володимир Полторак 122-125