Чорноморська минувшина

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.
ISSN: 2519-2523
DOI: 10.18524/2519-2523
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17749-6599 Р від 04.05.2011 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорія "Б" від 24.09.2020 р. (історичні науки - 032)
Періодичність виходу журналу: щорічно
Засновник: Інститут історії України НАН України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Видавництво: ФОП Бондаренко М. О.
Головний редактор: В. А. Смолій, д-р іст. наук, акад. НАН України
Відповідальний редактор: О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: 65026, Одеса, вул. Єлисаветинська, 12
E-mail: olena_an@ukt.net


Чорноморська минувшина

Анонси

 

Оголошується набір статей до наукового збірник «Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України». Випуск 14 (2019)

 
Набір триває включно до першого листопада 2019 року  
Опубліковано: 2019-06-11 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 15

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СТАТТІ

ПОВЕРНЕННЯ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО ПІД ПОЛЬСЬКУ ВЛАДУ В 1699 р.: РЕАКЦІЇ В КРИМСЬКОМУ ХАНАТІ ТА ТУРЕЧЧИНІ PDF
В’ячеслав Станіславський 3-9
АДЖИДЕРЕ / ХАДЖИДЕРЕ: ДО ПИТАННЯ ОСМАНСЬКОЇ НАЗВИ СЕЛИЩА ОВІДІОПОЛЬ PDF
Олександр Середа 10-16
ІСТОРІЯ РОЗБУДОВИ ОДЕСЬКОГО ХРАМУ КАЗАНСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ PDF
Наталя Діанова 17-24
НАВЕРНЕННЯ НА ІСЛАМ СЕРЕД ЕМІГРАНТІВ З УКРАЇНИ У СЕРЕДИНІ ХІХ СТ.: ВИПАДОК МИХАЙЛА ЧАЙКОВСЬКОГО (МЕХМЕДА САДИК-ПАШІ) PDF
Володимир Полторак 25-34
СТАТИСТИЧНІ ЗВІТИ ОДЕСЬКОГО ПІКЛУВАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРО В’ЯЗНИЦІ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО PDF
Євгеній Юраш 35-38
ПЕТРО СОКАЛЬСЬКИЙ ЯК ДІЯЧ ІМПЕРАТОРСЬКОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННОЇ РОСІЇ (1869-1871) PDF
Ксенія Сорокіна 39-46
ГАЗЕТА “ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК” (1827–1894) ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ОДЕСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ PDF
Анна Коробчук 47-53
МІСЬКІ ГОЛОВИ ОДЕСИ НА ТЛІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ 1905 РОКУ PDF
Вікторія Герасименко 54-61
ВОЛОДИМИР МОШИНСЬКИЙ В УКРАЇНСЬКОМУ КОЗАЦЬКОМУ РУСІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Олександр Музичко 62-70
СОЦІОКУЛЬТУРНА МІСІЯ КАНАДСЬКОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ «ОСЕРЕДОК» (друга чверть ХХ – початок ХХІ ст.) PDF
Анатолій Бодруг 71-80

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

МИКОЛА БИТИНСЬКИЙ ТА ЙОГО РОБОТА НАД СИМВОЛАМИ «КОЗАКІЇ» PDF
Андрій Гречило 81-90
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІСТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В МОДЕРНИХ РЕГІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ТЕКСТАХ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ PDF
Людмила Новікова 91-99
ЧОРНОМОРСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО В МЕЖИРІЧЧІ ПІВДЕННОГО БУГУ ТА ДНІСТРА: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ PDF
Олександр Ложешник 100-112

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

ЗЛОЧИНИ, ПОКАРАННЯ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ У СТАНИЦЯХ ДУНАЙСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА (1828-1868 рр.) PDF
Олена Бачинська 113-119
ЛИСТИ ДО ОДЕСИТА МИХАЙЛА КОМАРОВА З ПЕТЕРБУРГУ, МОСКВИ, КУБАНІ ТА ІНШИХ РЕГІОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, ЯК ПРОЯВ КОНСОЛІДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ НА ЗЛАМІ ХІХ ТА ХХ СТ. PDF
Тарас Гончарук 120-130
ДІЯЛЬНІСТЬ «УПОВНОВАЖЕНОГО У СПРАВАХ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА РЕЛІГІГІЙНИХ КУЛЬТІВ ПРИ РАДІ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1944-1965 РОКАХ» (за матеріалами Державного архіву Одеської області) PDF
Максим Дубна 131-138

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ЯКУ ІСТОРІЮ ПОВИННІ ВЧИТИ ДІТИ У 5-МУ КЛАСІ: ДО ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОПЕДЕВТИКИ PDF
Тарас Чухліб 139-148
ІСТОРИКИ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТТЬ (НА ПРИКЛАДІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «О. М. ПОЛЬ В ІСТОРІЇ ТА МІСЬКІЙ ПАМ’ЯТІ ДНІПРА», 06 ЖОВТНЯ 2020 р., ДНІПРО) PDF
Світлана Каюк 149-154
ЧОРНОМОРСЬКЕ ГАЙДАМАЦЬКЕ З’ЄДНАННЯ: 15 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Уляна Громович 155-158