Про журнал

Рік заснування: 2006

Галузь і проблематика: на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.

ISSN: 2519-2523 (друкована версія)

DOI: 10.18524/2519-2523

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17749-6599Р від 04.05.2011 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: історичні науки, спеціальність – 032 Історія та археологія від 24.09.2020, Категорія «Б»

Періодичність виходу журналу: щорічно

Засновник: Інститут історії України НАН України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Видавництво: ФОП Бондаренко М. О.

Головний редактор: В. А. Смолій, д-р іст. наук, акад. НАН України
Відповідальний редактор: О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф.

Адреса редакції: вул. Єлисаветинська, 12, м. Одеса, Україна 65026

Електронна адреса: olena_an@ukt.net

Журнал реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. МечниковаЕлектронна бібліотека Інституту історії України НАН України«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus Journals Master List;  Google АкадеміяBase-search

Анонси

Оголошується набір статей до Випуску 18 (2023)

2023-05-02

Оголошується набір статей до Випуску 18 (2023) наукового збірника «Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України». 


Набір триває включно до 15 вересня 2023 року.

Умови та порядок прийняття статей

Читати більше про Оголошується набір статей до Випуску 18 (2023)