Оголошується набір статей до наукового збірник «Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України». Випуск 14 (2019)

2019-06-11

Шановні колеги!

Оголошується набір статей до наукового збірник «Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України». Випуск 14 (2019). Набір триває включно до першого листопада 2019 року
Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено наукове видання:
Slavic Humanities Index, з 2018 р.
Index Copernicus World of Journals, з 2018 р.
Ulrich's Periodicals Directory, з 2018 р.
CrossRef, з 2018 р.
Index Copernicus Journals Master List, з 2017 р.
Bielefeld Academic Search Engine, з 2017 р.
WorldCat, з 2017 р.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТТЕЙ: Для опублікування статті до редакціїелектронною поштою Olena_an@ukr.net необхідно направити:

- надіслати електронну довідку про автора (прізвище та повні ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактну електронну адресу та телефон);
- статтю (максимальна кількість сторінок - 12);
- для осіб, які не мають наукового ступеня,
– відскановану рецензію наукового
керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає
предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або
печаткою факультету (інституту);
- анотацію статті англійською мовою (містить: прізвище та ініціали автора; звання або
посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислийзміст статті мінімальним обсягом 500
слів);
- після проведення рецензування, автор отримує підтвердження від редколегії про
прийняття статті до друку.
- умови публікації та пересилання збірника узгоджуються з автором додатково.
Контакти:
Редакція наукового збірника: вул.Єлисаветинська, 12, каб. 29, м. Одеса, Україна, 65082 Телефон:
+38(048)-723-58-42.
Електронна пошта: Olena_an@ukr.net
Офіційний сайт: http://chm.onu.edu.ua/