DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2016.11.107344

ІНЖЕНЕРНІ ТА ОБОРОННІ СПОРУДИ НА ДНІПРІ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1736-1739 рр.

Геннадій Шпитальов

Анотація


У статті розглядаються інженерні та оборонні споруди, побудовані на берегах Дніпра в період російсько-турецької війни 1736-1739 рр. Йдеться, насамперед, про споруди й укріплення, котрі були зведені на дніпровських порогах для спуску транспортних і бойових човнів Дніпровської військової флотилії, а також про укріплені гавані в нижній течії Дніпра, пристосовані для стоянок човнярських загонів. Визначено основні етапи будівництва цих споруд, їх розташування і призначення. Показано місце цих споруд на театрі війни, а також їх стратегічне значення. Дослідження побудовано на опублікованих документах і матеріалах російської армії і флоту періоду правління імператриці Анни Іоаннівни.

Ключові слова


редут; ретраншемент; шанець

Повний текст:

PDF

Посилання


Байов А. Русская армия в царствование Анны Иоанновны. Война России с Турцией 1736-1739 годов: В 2-х т. – Т. 1. Первые три года войны. – СПб.: Электро-тип. Н.Я. Стойковой, 1906.

Байов А. Русская армия в царствование Анны Иоанновны. Война России с Турцией 1736-1739 годов: В 2-х т. – Т. 2. Кампания 1739г. – СПб.: Электро-тип. Н.Я. Стойковой, 1906.

Барш Я. С. Юрнал краткой и послужной список с начала морской службы Якова Барша с 1707 году. – Ч. ІІ. 1726-1740 гг. / Публ. В. Г. Геймана // Сборник Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова- Щедрина. – Вып. 3. – Л., 1955.

Всеподданейшие донесения графа Миниха. – Часть II. Донесения 1737 и 1738 годов / Под ред. А.Мышлаевского // СВИМ. – Вып. ХІ. – СПб., 1899.

Всеподданейшие донесения графа Миниха. – Часть III. Донесения 1739 года. Генералитетские рассуждения за 1736-1739 годы / Под ред. А. Мышлаевского // СВИМ. – Вып. ХІІІ. – СПб., 1903.

Зубов Б.Н. Развитие кораблестроения на юге России. – Калининград, 1990.

Ласковский Ф. Карты, планы и чертежи к III-й части Материалов для истории инженерного искусства в России. – СПб., 1865.

Ласковский Ф. Материалы для истории инженернаго искусства в России. – Ч. ІІІ. – СПб., 1865.

Материалы для истории русского флота / Под ред. Ф. Веселаго. – Ч. VI. – СПб., 1877.

Собрание документов и материалов, извлечённых из военных архивов Главного штаба. Приложение ко второму тому исторической монографии А. Байова / Русская армия в царствование Анны Иоанновны. Кампания 1739 года. – СПб., 1906.

Шпитальов Г. Дніпровська військова флотилія (1737-1739) // Чорноморська минувшина. – 2011. – Вип. 6. – С. 14-37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523