DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2018.13.112927

ПРИЛУЦЬКИЙ КОЗАК МИХАЙЛО МОВЧАН – УЧАСНИК ВІДЕНСЬКОЇ БИТВИ 1683 РОКУ

Тарас Чухліб

Анотація


Учасник Віденської битви з української сторони, козак Прилуцького полку з Лівобережної України Михайло Мовчан, був сином відомого полковника запорозького війська Теодора Мовчана. Очевидно, що у вересні 1683 р. Михайло був в складі козацького загону, очолюваним полковником П. Апостолом-Щуровським і таким чином активно брав участь у військових діях проти турків, щоб звільнити столицю Австрійської імперії з облоги армії великого візира Кара Мустафи.

До статі додані уривки з записника Михайла Мовчана, що розкривають перебіг бойових дій 1683 р. під Віднем.


Ключові слова


Михайло Мовчан; козак; Віденська битва 1683 р.; Османська імперія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonovych V. (1995) Prylutskyy polkovoy asaul Mykhaylo Movchan y eho zapysnaya knyha, Antonovych V. Moya spovid'. Vybrani istorychni ta publitsystychni tvory. [In Ukrainian]

Butych I., Rynsevych, V., Teslenko I. (2004). Universaly ukrayins'kykh

het'maniv vid Ivana Vyhovs'koho do Ivana Samoylovycha (1657 – 1687). Kyyiv-L'viv: Svit. [In Ukrainian]

Popruzhna A. (2008) Dukhivnytsya osavula Pryluts'koho polku M. Movchana. Siveryans'kyy arkhiv. Naukovyy shchorichnyk. (2). Chernihiv: Siveryans'ka dumka. 77 – 83. [In Ukrainian]

Rynsevych V. (2008). Universaly Pavla Polubotka (1722 – 1723) (2008). Kyyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]

Sokyrko O. (2006). Lytsari druhoho sortu. Naymane viys'ko Livoberezhnoyi Het'manshchyny 1669 – 1726 rr. – Kyiv: Tempora. [In Ukrainian].

Struminski B.(1981). Ukrainien Hetmans Universaly (16781727) at the Lilli Library of Indiana University. In: Harvard Ukrainian Studies. (5/3). 332 – 344. [In Еnglish]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Struminski B. Ukrainien Hetmans Universaly (1678 – 1727) at the Lilli Library of Indiana University // Harvard Ukrainian Studies. – 1981. – Vol. 5. - № 3. – P. 340 – 341.

Антонович В. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.,1995. – С.230 - 231.

Антонович В. Прилуцкий есаул Михайло Мовчан и его записная книга: Примечания: Летописные отрывки, занесенные в записную книгу Михайла Мовчана // Киевская старина. – 1885. – Кн.1. – С.57 – 84.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. – Ф. І, спр. 57582.

Листи Івана Мазепи / Упор. та авт. вступн. дослідж. В. В. Станіславський. − К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. − Т. 2: 1691 − 1700. − 2010. − 752 с.

Материалы Военного-ученого архива Главного штаба. – Т. 1. - СПб., 1871. – 468 с.

Попружна А. Духівниця осавула Прилуцького полку М. Мовчана // Сіверянський архів. Науковий щорічник. – Вип.2. – Чернігів,2008. - С.77 – 80.

Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669 – 1726 рр. – К.,2006. – 280 с.

Універсали Павла Полуботка (1722 – 1723) / Упор. В. Ринсевич. – К.,2008. – 720 с.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657 – 1687) / Упор. І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко. – К.- Львів, 2004. – 1118 с.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві ЦДІАК України (далі - ЦДІАК України). – Ф.51, оп. 3, спр. 747, арк. 2 – 2 зв.

ЦДІАК України. – Ф.51, оп. 3, спр. 4163.

ЦДІАК України. – Ф.982, оп. 1, спр. 7.

Print ISSN: 2519-2523