DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2014.9.117901

ВІД ШАБЛІ ДО КНИГИ: КОЗАКИ У СКЛАДІ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Олександр Музичко

Анотація


Метою статті є дослідження місця представників козацького стану серед студентів та викладачів Одеського Новоросійського університету. Встановлено кількість та персональний склад студентів-козаків, їх походження з різних козацьких спільнот: українського та російського козацтва. Простежено долю найяскравіших особистостей.


Ключові слова


козаки; студенти; викладачі; Новоросійський університет; Одеса.

Повний текст:

PDF

Посилання


Владимирский-Буданов М.Ф. История Императорского Университета Св. Владимира. Т. 1.

Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая Павловича. – К., 1884.

Маркевич А. И. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета: историческая записка. Академические списки. – Одесса, 1890.

Пономарев В.П. А.И. Погибко (1857-1939): Страницы жизни и творчества. – К., 1978.

Самодурова В.В. С.І. Іловайський // Професори Одеського (Новоросійського) університету. – Т. 2. – Одеса, 2005.

Данилов В.В. Из Запорожья в катакомбы // Исторический вестник. – 1913. – №6.

Праздник донцев // Одесские новости. – 1899. – 18 октября.

Гамалея Н.Ф. Воспоминания. – Т. 1. – М., 1947.

Бачинська О.А. Ф.А. Щербина // Одеські історики. – Вип. І. – Одеса, 2009.

Чествование памяти А.С. Пушкина в Одесском коммерческом училище 2-го февраля 1887 года: Речь инспектора П.А. Искры и стихотворения, произнес. Учениками. – Одесса, 1887.

Исторический очерк Одесского коммерческого училища. 1862-1887 г.: сост. по поруч. попеч. совета П.А. Искра. – Одесса, 1887.

Искра П.А. Иван Андреевич Крылов: речь, произнес. на акте в Одес. коммерч. уч-ще. – Одесса, 1895.

Кантата в день 25-летней служебной и педагогической деятельности Федора Ивановича Леонтовича 27-го июля 1886 г. Для смешан. хора и ф.-п./Слова Павла Андреевича Искры.

ДАОО. – Ф. 153. – Оп. 1. – Спр. 492. – 110 арк.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 5. – Спр. 13773.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). – Ф. І. – Спр. 43303-43314.

ІР НБУВ. – Ф. 44. – Спр. 464.

Відділ рідкісних видань та рукописів Одеської національної наукової бібліотеки імені М.Горького. – Ф. 28. – К. 10. – Арк. 855.

Рада. – 1910. – 4 серпня.

ІР НБУВ. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 272.

ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 7. – Спр. 285. – Арк. 82.

Хохуляк В. Зміст та призначення науки фінансового права у працях С.І. Іловайського // Юридична Україна. – 2012. – № 5.

Одесские новости. – 1907. – 14 апреля; Батюшков А. Несколько слов о С.И. Иловайском //Одесские новости. – 1907. – 19 апреля.

Список студентов и построєних слушателей Императорского Новороссийского университета за 1868-1869 учебный год. – Одесса, 1869.

Харківський університет – рідному місту. – Харків, 2004.

Маркевич А.И. 25-е императорского Новороссийского университета. – Одесса, 1890.

Юшко В.К. Венок героям: Сб. стихотворений. – Одесса, 1914.

Юшко В.К. Святой князь Владимир: (К девятисотлетию со дня его кончины): Ист. характеристика по летописям и житиям. – Одесса, 1915.

Болдирєв О.В. Одеська громада. Історичний нарис про українське національне відродження в Одесі у 70-ті рр. ХІХ - початку ХХ ст. Одеса, 1994.

Мисечко А. Український рух в Одесі наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. – Одеса, 2006.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523