DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2018.13.149383

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ М. Є. СЛАБЧЕНКА

Наталія Діанова

Анотація


У поданій науковій розвідці здійснено спробу дослідження особливостей соціально-економічного розвитку Південної України дореформеного періоду через призму досліджень М. Слабченка. Розглянуто витоки іноземної колонізації на Півдні та оцінку цього процесу в працях М. Слабченка. Дослідник вважав урядову політику по залученню іноземних переселенців невірною й економічно необґрунтованою.

Показано, що вагомою ознакою соціально-економічного піднесення Південної України стало заснування та швидкий розвиток міст. На основі опрацьованих джерел М. Слабченко доводив, що процес урбанізації на землях Півдня здійснювався досить стрімко. Це знайшло своє підтвердження в статистичних даних 1851 р.

Розглядаючи формування міського населення М. Слабченко дотримувався тези про провідну роль купецтва, яке змінило міщанський вигляд міст на буржуазний. У контексті досліджуваної проблематики науковий інтерес становлять опубліковані та архівні документи, які дають можливість розглянути деякі аспекти поданої для розгляду теми.

Проаналізовано концепцію Михайла Єлисейовича про вирішальну роль торгового капіталу в розвитку суспільства та причорноморських портів у економічній історії України.


Ключові слова


соціально-економічний розвиток; М. Слабченко; Південна Україна; міста; торгівля; купецтво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzharkhiv Odes'koyi oblasti. – F. 3. – Op. 1. – Spr. 50.

Dianova N. M. Formuvannya naselennya mist Pivdennoyi Ukrayiny u doreformenyy period (kinets' ХVIII st. – 1861 r.): dys.…k. i. n. : 07.00.01 / N. M. Dianova: ONU imeni I. I. Mechnykova. – Odesa, 2003. – 208 s. [In Ukrainian].

Istoriya Odesy / Kol. avtoriv. Holovn. red.r. V. N. Stanko. – Odesa: Druk, 2002. – 560 s. [In Ukrainian].

Milyutin N. A. Chislo gorodskikh i zemledel'cheskikh poseleniy v Rossii / N. A. Milyutin // Sbornik statisticheskikh svedeniy o Rossii, izdavaemykh statisticheskim otdeleniem Imperatorskogo RGO. – SPb., 1851. – S. 229-273.

Mironov B. N. Vnutrenniy rynok Rossii vo vtoroy polovine ХVІІІ – pervoy polovine ХІХ vekav / B. N. Mironov. – L.: Nauka, 1981. – 259 s. [in Russian].

Ogloblin A. P. Ocherki istorii ukrainskoy fabriki. Predkapitalisticheskaya fabrika / A. P. Ogloblin. – K.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo Ukrainy, 1925. – 234 s.; Ohloblin O. Narysy z istoriyi kapitalizmu na Ukrayini / O. Ohloblin. – Kharkiv-Kyyiv, 1931. –174 s. [In Ukrainian].

O torgovom soslovii Odessy, osobenno russkom // Odesskiy vestnik. – 1845. – 25 aprelya, 28 aprelya.

Polnoe sobranye zakonov Rossyyskoy ymperyy. Sobranye I. (dali – PSZRY-I). – T. ХХ. – SPb., 1830. – № 14 764. [in Russian].

PSZRI-І. – T. ХХІІ. – SPb., 1830. – № 16 188.

PSZRI-І. – T. ХХІІІ. – SPb., 1830. – № 17 320.

PSZRI-І. – T. ХХІІІ. – SPb., 1830. – № 17 392.

PSZRI-І. – T. ХХVІІІ. – SPb., 1830. – № 21163.

Skal'kovskiy A. Kherson s 1774 do 1794 g./А. Skal'kovskiy. – SPb., 1836. – 32 s.

Skal'kovskiy K. Vospominaniya molodosti: Po moryu zhiteys'komu, 1843-1869 / К. Skal'kovskiy . – SPb.: tip. A. Suvorina, 1906. – 410 s. [in Russian].

Slabchenko M. Materialy do ekonomichno-sotsial'noyi istoriyi Ukrayiny XIX st. / M. Slabchenko. – Odesa: DVU, 1925. – T. 1. – 318 s. [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Держархів Одеської області. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 50.

Діанова Н. М. Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.): дис… к. і. н. : 07.00.01 / Н. М. Діанова: ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – 208 с.

Історія Одеси / Кол. авторів. Головн. ред. В. Н. Станко. – Одеса: Друк, 2002. – 560 с.

Милютин Н. А. Число городских и земледельческих поселений в России / Н. А. Милютин // Сборник статистических сведений о России, издаваемых статистическим отделением Императорского РГО. – СПб., 1851. – С. 229-273.

Миронов Б. Н. Внутренний рынок России во второй половине ХVІІІ – первой половине ХІХ векав / Б. Н. Миронов. – Л.: Наука, 1981. – 259 с.

Оглоблин А. П. Очерки истории украинской фабрики. Предкапиталистическая фабрика / А. П. Оглоблин. – К.: Государственное издательство Украины, 1925. – 234 с.; Оглоблін О. Нариси з історії капіталізму на Україні / О. Оглоблін. – Харків-Київ, 1931. – 174 с.

О торговом сословии Одессы, особенно русском // Одесский вестник. – 1845. – 25 апреля, 28 апреля.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание І. (далі - ПСЗРИ-І). – Т. ХХ. – СПб., 1830. – № 14 764.

ПСЗРИ-І. – Т. ХХІІ. – СПб., 1830. – № 16 188.

ПСЗРИ-І. – Т. ХХІІІ. – СПб., 1830. – № 17 320.

ПСЗРИ-І . – Т. ХХІІІ. – СПб., 1830. – № 17 392.

ПСЗРИ-І. – Т. ХХVІІІ. – СПб., 1830. – № 21163.

Скальковский А. Херсон с 1774 до 1794 г. / А. Скальковский. – СПб., 1836. – 32 с.

Скальковский К. Воспоминания молодости: По морю житейському, 1843-1869 / К. Скальковский. – СПб.: тип. А. Суворина, 1906. – 410 с.

Слабченко М. Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст. / М. Слабченко. – Одеса: ДВУ, 1925. – Т. 1. – 318 с.

Print ISSN: 2519-2523