DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2018.13.149385

ВНЕСОК ПРЕДСТАВНИКІВ ОРДЕНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО У ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ У ХХ ст.

Анатолій Бодруг

Анотація


Мета даної наукової статті полягає у висвітленні питання ролі представників Української греко-католицької церкви у національно-культурному процесі, що має місце в осередку української діаспори Канади. Саме діяльність чернечого Ордену святого Василія Великого є яскравим прикладом відданого служіння українському народу, з огляду на його перебування далеко за межами етнічної території. Для досягнення зазначеної мети було залучено необхідну кількість джерел та історіографічної літератури, які торкались різних аспектів порушеної проблеми. Автором було застосовано такі загальноісторичні наукові методи дослідження, як історико-генетичний, історико-порівняльний та історико-типологічний. В межах даного дослідження було розглянуто духовну та громадську діяльність видатних Василіян Канади. Автором досліджується внесок Ордену святого Василія Великого у збереження національної ідентичності та духовності нашого народу. Окрема увага присвячена вивченню ролі Ордену у освітньому процесі української діаспори Канади. Вперше здійснена спроба узагальнення різних аспектів проблеми.


Ключові слова


українська діаспора Канади; Орден святого Василія Великого; національно-культурні зв’язки; духовне життя діаспори; освітні процеси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vavryk, M. M. (1958). Po vasyliyanskykh monastyryakh. Toronto: Vydavnytstvo Vasyliyan. [in Canadian].

Vasyliyany (2002). In V.I. Shynkaruk (Ed.), Filosofskyy entsyklopedychnyy slovnyk (pp. 72-73). Kyiv: Abrys. [in Ukrainian].

Zalutska, H. I. (2017). Osvitni aspekty diyalnosti chynu svyatoho Vasyliya Velykoho pid chas pershykh trokh khvyl emihratsiyi ukrayintsiv do Kanady (pochatok XX st. – 60-ti roky XX st.) [The Educational Aspects Of Osbm Activity At The Time Of The First Three Waves Of Ukrainian Emigration To Canada (the Beginning Of The XX-th Century-60-th Years Of The XX-th Century)] V. L. Fedyayeva,

(Ed.). Pedahohichni nauky – The pedagogical sciences, (LXXVII, 1), 14-17. [in Ukrainian].

Yosafat, I. Zh. (2001). Natsionalno-hromadyanska pratsya vasyliyanskykh ottsiv-pioneriv. Vankuver: Pillar of Fire. [in Canadian].

Kazymyra, B. D. (1961). Pershyy vasyliyanyn u Kanadi. (Vol. 166). Toronto: Dobra knyzhka. [in Canadian].

Marko, M. R., Damaskyn, I. P., &Polanskyy, P. P. (2001). Vasyliyany – pionery drukovanoho slova. Vankuver: Pillar of Fire. [in Canadian].

Marunchak, M. H. (1991). Istoriya ukrayintsiv Kanady. (Vol. 1). Vinnipeh: UVAN v Kanadi. [in Canadian].

Melnychuk, B. I., & Uniyat, V. B. (2004). Zhan Yosafat-Ivan. In H.I. Yavorskyy (Ed.), Ternopilskyy entsyklopedychnyy slovnyk: u 4 tomakh (Vol. 1, p. 569). Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyy kombinat «Zbruch». [in Ukrainian].

Paslavskyy, I. V. (2003). Vasyliany (bazyliyany). In V.A. Smolii (Ed.), Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 tomakh (Vol. 1, pp. 442-443). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Patrylo, I. I. (1975). Dzherela i bibliohrafiya istoriyi Ukrayinskoyi Tserkvy. Rome: Vasyliyany. [in Italian]

Pidruchnyy, P. V. (1997). Pochatky Vasylianskoho chynu i Beresteyska uniya. Abstracts of Papers '95: Beresteyska uniya ta vnutrishnye zhyttya Tserkvy u ХVІІ stolitti: "Beresteysky chytannya". (pp. 79-124). Lviv: Vydavnytstvo Instytutu Istoriyi Tserkvy Lvivskoyi Bohoslovskoyi Akademiyi. [in Ukrainian].

Savaryn, N. V. (1938). Rol Ottsiv Vasyliyan u Kanadi. Monder: Vydavnytstvo Vasyliyan. [in Canadian].

Svirskyy, N. N. (1963). Tudy lynut nashi sertsya (Istoriya monderskoho manastyrya). Monder-Toronto: Vydavnytstvo Vasyliyan. [in Canadian].

Hayduk, V. O. (Ed.). (1963). Svitliy pamyati vasyliyan-pioneriv. Monder : Vydavnytstvo OO. Vasyliyan. [in Canadian].

Shkrabyuk, P. V. (2005). Monashyy Chyn Ottsiv Vasyliyan u natsionalnomuzhytti Ukrayiny. Lviv: Vydavnytstvo Ottsiv Vasyliyan – Misioner. [in Ukrainian].

Shkrabyuk, P. V. (2007). Monashyy Chyn Ottsiv Vasyliyan u suspilnokulturnomu zhytti Ukrayiny [Monastic Order of Basilian Fathers in the Social-Cultural Life of Ukraine] (Extended abstract of Doctor’s thesis). Lviv. [in

Ukrainian].

Shkrab'yuk, P. V. (2006). Spohady frantsuza z Kvebeku ottsya Zhana, CHSVV, yak zasib kontseptualizatsiyi konfesiynoyi ta natsionalnoyi identychnosty [Flashbacks Of Father Jean, Frenchman From The Quebec, RSBG,

As Method Of Conceptualization Of Confession And National Identity] (M. H. Zhytaryuk, Ed.). Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya zhurnalistyky – Visnyk of Lviv University. A series of journalism, (28), 152-156. [in Ukrainian].

Klymasz, R. B. (1989). The Ukrainians in Canada, 1891-1991. National Museums of Canada. Ottawa: Published by the Canadian Museum Civilization and the National Museum Science and Technology. [in Canadian].

Yuzyk, P. M. (1981). The Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada 1918- 1951. Ottawa: University of Ottawa Press. [in Canadian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ваврик М. М. По василіянських монастирях / М. М. Ваврик. – Торонто: Видавництво Василіян, 1958. – 286 с.

Василіяни // Філософський енциклопедичний словник / редкол. : В. І. Шинкарук (голова) та ін. – К. : Абрис, 2002. – С. 72-73.

Залуцька Г. І. Освітні аспекти діяльності чину святого Василія Великого під час перших трьох хвиль еміграції українців до Канади (початок ХХ ст. - 60-ті роки ХХ ст.) / Г. І. Залуцька // Педагогічні науки / за ред. В. Л. Федяєвої. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – Вип. LXXVII. Том 1. – С. 14-17.

Йосафат І. Ж. Національно-громадянська праця василіянських отців- піонерів / І. Ж. Йосафат. – Ванкувер : Pillar of Fire, 2001. – 44 с.

Казимира Б. Д. Перший василіянин у Канаді / Б. Д. Казимира. – Торонто : Добра книжка, 1961. – Вип. 166. – 40 с.

Марко М. Р. Василіяни – піонери друкованого слова / М. Р. Марко, І. П. Дамаскин, П. П. Поланський. – Ванкувер : Pillar of Fire, 2001. – 17 с.

Марунчак М. Г. Історія українців Канади / М. Г. Марунчак. – Вінніпег : УBАН в Канаді, 1991. – Т. 1. – 464 с.

Мельничук Б. І., Уніят В. Б. Жан Йосафат-Іван / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол. : Г. І. Яворський та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. – Т. 1 : А – Й. – С. 569.

Паславський І. В. Василіани (базиліяни) / І. В. Паславський // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К. : Наукова думка, 2003. – Т. 1 : А – В. – С. 442-443.

Патрило І. І. Джерела і бібліографія історії Української Церкви / І. І. Патрило. – Рим : Василіяни, 1975. – 376 с.

Підручний П. В. Початки Василіанського чину і Берестейська унія / П. В. Підручний // Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви у ХVІІ столітті : матеріали Четвертих “Берестейських читань”, Львів, Луцьк, Київ, 2-6 жовтня 1995 р. / за ред. Б. А. Ґудзяка. – Львів : Видавництво Інституту Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 1997. – С. 79-124.

Саварин Н. В. Роль Отців Василіян у Канаді / Н. Н. Саварин. – Мондер : Видавництво Василіян, 1938. – 60 с.

Свірський Н. Н. Туди линуть наші серця (Історія мондерського манастиря) / Н. Н. Свірський. – Мондер-Торонто : Видавництво Василіян, 1963. – 88 с.

Світлій памяті василіян-піонерів / за ред. В. О. Гайдука. – Мондер : Видавництво ОО. Василіян, 1963. – 120 с.

Шкраб’юк П. В. Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України / П. В. Шкраб’юк. – Львів : Видавництво Отців Василіян – Місіонер, 2005. – 439 с.

Шкраб’юк П. В. Монаший Чин Отців Василіян у суспільно-культурному житті України : автореф. дис. … док. іст. наук / П. В. Шкраб’юк; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2007. – 34 с.

Шкраб'юк П. В. Спогади француза з Квебеку отця Жана, ЧСВВ, як засіб концептуалізації конфесійної та національної ідентичности / П. В. Шкраб'юк // Вісник Львівського університету. Серія журналістики / за ред. М. Г. Житарюка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Я. Франка, 2006. – Вип. 28. – С. 152-156.

Klymasz R. B. The Ukrainians in Canada, 1891-1991. National Museums of Canada / R. B. Klymasz. – Ottawa : Published by the Canadian Museum Civilization and the National Museum Science and Technology, 1989. – 128 р.

Yuzyk P. M. The Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada 1918-1951 / P. M. Yuzyk. – Ottawa : University of Ottawa Press, 1981. – 210 p.

Print ISSN: 2519-2523