DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2018.13.149386

«КОЗАЦЬКИЙ ПЕРІОД» ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ КОНЦЕПТ У ПРАЦЯХ З МІСЦЕВОЇ ІСТОРІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.

Людмила Новікова

Анотація


У статті здійснена постановка проблеми існування історіографічного концепту «козацький період» в історіографії місцевої історії Наддніпрянської України доби формування модерної української нації. У цей час історіографія історії України поступово перетворюється на самостійний напрямок досліджень, що відбувалося, зокрема, за допомогою формування власної періодизації національної історії. У зв’язку з цим традиційна козацька тематика, що визнавалася українською в умовах Російської імперії, до певної міри втрачала роль єдиного репрезентанта історії України. Українська історіографія розширювала обрії історії України у давнину, наприклад, за рахунок Русі (у контексті концепції Русі-України В. Б. Антоновича та М. С. Грушевського) і більш ранніх часів, а також осмислювала самобутній сучасний розвиток українського суспільства як період національного відродження. Відповідно доба появи та розвитку козацтва як окремого українського історичного феномену перетворювалася на черговий етап в історії України у модерній моделі (парадигмі) її історичного розвитку, що розроблялася В. Б. Антоновичем та М. С. Грушевським. Тому у статті приділена увага становленню концепту «козацького періоду» у контексті загальної історії України. Водночас історичні дослідження в Наддніпрянській Україні не загальнонаціонального українського, а територіального, місцевого характеру теж містили в собі відображення спроб виділити концепт «козацького періоду», тому що розглядали всі, доступні за джерелами, періоди в історії регіонів – від античності (в умовах півдня) до сьогодення, або, в історії окремих населених пунктів, – послідовну зміну періодів, починаючи від їх заснування.

У статті також приділено увагу різним підходам авторів до використання концепту «козацького періоду» в історіографії місцевої історії, запропоновано виділення трьох типів концепту: народницького (демографічного, етнографічного, станового); політичного (державно-політичного) (у зв’язку з Гетьманщиною чи Запорозькою Січчю); змішаного народницько-політичного (Слобідська Україна).

Внаслідок проведеного дослідження було з’ясовано, що в історіографії історії різних регіонів Наддніпрянської України існували особливі типи концепту «козацького періоду», в залежності від місцевого історичного досвіду, підходів окремих авторів та ін. Вплив концепту «козацького періоду», властивого національній парадигмі історії України В. Б. Антоновича-М. С. Грушевського, згідно використаним джерелам, найбільше виражений в історії міста Харкова, за авторством Д. І. Багалія, що був учнем В. Б. Антоновича, хоча не можна виключати його вплив і на авторів історії м. Чернігова.


Ключові слова


концепт «козацького періоду»; модерна історіографія України; історіографія історії окремих регіонів України; історіографія історії населених пунктів Наддніпрянської України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrushevsky M. S. Istoriia Ukrainy-Rusi [The History of Ukraine-Rus’]. K. : Nauk. Dumka, 1991. T. 1. 736 s. [in Ukrainian].

Bachyns’ka O. A. Cozatsvo v «pisliacozats’ku» dobu ukrains'koi istorii (kinets' XVIII – XIX st.) [The Cossacks in «Post-Cossack» Period of Ukrainian History (the end of XVIII – XIX c.]. K. : Vyscha shkola, 2011. 287 s. [in Ukrainian].

Pivdenna Ukraina : cozats’ka ta pisliacozats’ka doba (XVI-XX с.) : materialy Mizhnarodnykh naukovykh chytan’, Odesa, 26-27 travnia 2012 r. [The Southern Ukraine: The Cossack and Post-Cossack epochs (XVI-XX с.)]. Odesa : SPD Brovkin, 2012. 112 c. [in Ukrainian].

Kul’chyts’kyi S. Periodyzatsiia vitchyznianoii istorii u pratsiakh Instytutu istorii NANU [The Periodization of Native History in the works of Institute of History NANU] // Ukraiins’kyi istorychnyi zhurnal. 2011. № 3. C. 161-173. [in Ukrainian].

Potul’nytskyi V. Skhemy periodyzatsii istorii Ukrainy v ukrains’kii istoriographii 19 – 20 st. : problemy teorii ta metodologii [The Schemes of Periodization of History of Ukraine 19 – 20 c. : the problems of theory and methodology] // Spetsial’ni istorychni dystsypliny : pytannia teorii ta metodyky. K., 2000. T. 5. Ch. 2. C. 434-461. [in Ukrainian].

Symonovskij P. I. Kratkoie opisaniie o cozatskom malorossiiskom narodie i o voennykh iego dielakh, sobrannoie iz raznykh istorij inostrannykh, niemietskoj – Bishenga, latinskoj – Bezol’di, frantsuzskoj – Shevaljie i rukopisiej russkikh, cherez Bunchukovogo tovarischa Petra Simonovskogo, 1765 goda [The Brief Description of Cossack Little Russia People and Its Military affairs]. Moskva, 1847. [8], 159, 17, [1] s. [in Russian].

Koniskij G. Istoriia Rusov ili Maloj Rossii, sochinieniie Georgiia Koniskogo, Arkhiiepiskopa Belorusskogo [The History of Rusy or Little Russia]. Moskva : V universitetskoj tip., 1846. IV, [2], 257, [5], 45 s. [in Russian].

Markewvich N. Istoriia Malorossii [History of Malorossia (Little Russia)]: [v 5 т.].Moskva : Tip. Avgusta Siemiona, 1842. T. 1. 387, Х s. [in Russian].

Antonovych V. Pro chasy cozats’ki na Ukraini [On the Cossacks Times in Ukraine]. K. : Vyd-vo khud. lit-ry «Dnipro». 1991. [in Ukrainian].

Grabianka G. Litopys gadiats’kogo polkovnyka Grygoriia Grabianky [The Colonel of Gadiach Grygorij Grabianka’s Chronicle]. K. : T-vo «Znannia», 1992. 192 c.

Castelnau, Gabriel de. Essai sur l’Histoire ancienne et modern de la Nouvelle Russie / G. de Castelnau. – 2 edition. – A Paris, 1827. – T. 1. – 355 p. [in French].

Khmars’kyi V. M. Z istorii rozvytku arkheographii na Pivdni Ukrainy : Apollon Skal’kovs’kyi [From the History of Archeography in South of Ukraine : Apollon Skal’kovs’kyi] // Zapysky istorychnogo facul’tetu. Odesa, 1998. Vyp. 6. 318 s. [in Ukrainian].

Skal’kovs’kij A. Khronologicheskoie obozrieniie istorii Novorossijskogo kraia [The Chronological Review of the History of New Russia Region]. Odessa : V Gor. tip., 1836. Ch. 1 : s 1731 po 1796 god. [4], XI, [3], 289 s. [in Russian].

Korzh N. L. Ustnoie povestvovaniie byvshego zaporozhtsa, zhytielia Ekaterinoslavskoj gubernii i uiezda, seleniia Mikhajlovki, Nikity Lieontiievicha Korzha [The former Zaporozhian Cossack’s Oral Narration ]. Odessa : V. Gor. tip., 1842. 95 s. [in Russian].

Novitskij Ia. P. Istoriia goroda Aleksadrovska v sviazi s istoriiej vozniknovieniia krepostiej Dnieprovskoj linii, 1770-1896 [The History of the Town Alexandrovsk in Connection With the History of Emerging of Fortresses of Dnieper Line, 1770-1896] // Novyts’kyi Ia. Tvory. Zaporizhzhia, 2007. T. 1. C. 184-303. [in Russian].

Gavriil [V. F. Rozanov], arkhiiepiskop Khersonskij. Istoriko-khronologicheskoie opisaniie tserkviej eparkhii Khersonskoj i Tavricheskoj [The Historical and Chronological Description of the Churches of Kherson and Tavriia Diocese]. Odessa, 1848. 71 c. [in Russian].

Vladimirov M. M. Piervoie stolietiie g. Ekatierinoslava, 1787 – 9 maia 1887. Doklad Ekaterinoslavskoj Gorodskoj Upravy k torzhestvennomu zasiedaniiu Dumy 9 maia 1887 g. : materialy dlia istoricheskogo ocherka [The First Centenary of c. Ekaterinoslav, 1787 – 9 of May 1887]. Ekatierinoslav : Tip. Ia. M. Chausskogo, 1887. 4, II, III, 275 s. [in Russian].

Lazarevskij A. M. Istoricheskiie ocherki siol Konotopskogo uiezda : Iugo-Vostochnaia chast’ uiezda [The Historical Essays for Villages of Konotop County : South-East Part of the County]. Chernigov : Tip. Gub. Pravlieniia, 1886. 33 c. [in Russian].

Ocherk istorii goroda Chernigova, 907-1907 [The Essay of History of the City of Chernigov, 907-1907]: iubil. izd. Chernigov. Gor. Upravy. Chernigov : Tip. Gub. Zemstva, 1908. 71 s. [in Russian].

Bagaliej D. I., Miller D. P. Istoriia goroda Khar’kova za 250 liet iego suschestvovfniia (s 1655-go po 1905-j god) : istoricheskaia monografiia [The Historyof City of Kharkov During 250 Years of Its Existence (from 1655 up to 1905)] T. 1 : XVII–XVIII veka. Khar’kov, 1905. 569 s. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / Редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 1994. – 736 с. – (Пам’ятки іст. думки України).

Бачинська О. А. Козацтво в «післякозацьку» добу української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.) / О. А. Бачинська. – К. : Вища шк., 2011. – 287 с.

Південна Україна : козацька та після козацька доба (XVI-XX ст.) : матеріали Міжнародних наукових читань, Одеса, 26-27 травня 2012 р. – Одеса : СПД Бровкін, 2012. – 112 с.

Кульчицький С. Періодизація вітчизняної історії у працях Інституту історії НАНУ / С. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 161-173.

Потульницький В. Схеми періодизації історії України в українській історіографії 19 – 20 ст. : проблеми теорії та методології / В. Потульницький // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. – К., 2000. – Т. 5. – Ч. 2. – С. 434-461.

Симоновский П. И. Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах, собранное из разных историй иностранных, немецкой – Бишенга, латинской – Безольди, французской – Шевалье и рукописей русских, через Бунчукового товарища Петра Симоновского 1765 года / П. И. Симоновский. – Москва : б. и., 1847. – [8], 159, 17, [1] с.

Кониский Г. История Русов или Малой России, сочинение Георгия Конискаго, Архиепископа Белорусского. – Москва : В университетской тип., 1846. – IV, [2], 257, [5], 45 c.

Маркевич Н. История Малороссии : [в 5 т.] / Николай Маркевич. – Москва : Тип. Августа Семена, 1842. – Т. 1. – 387, Х c.

Антонович В. Про часи козацькі на Україні / Володимир Антонович. – К. : Вид-во худ. літ-ри «Дніпро», 1991. – Режим доступу : http://exlibris.org.ua/kz/index.html (останній перегляд – 15.09.2018).

Грабянка Г. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Г. Грабянка ; пер. із староукр. – К. : Т-во «Знання» України, 1992. – 192 с.

Castelnau, Gabriel de. Essai sur l’Histoire ancienne et modern de la Nouvelle Russie / G. de Castelnau. – 2 edition. – A Paris, 1827. – T. 1. – 355 p.

Хмарський В. М. З історії розвитку археографії на Півдні України : Аполлон Скальковський / В. М. Хмарський // Записки історичного факультету. – Одеса, 1998. – Вип. 6. – 318 с.

Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, составленное Аполлоном Скальковским, коллежским ассесором, кандидатом прав, членом общества сельского хозяйства Южной России / Аполлон Скальковский. – Одесса : В Гор. тип., 1836. – Ч. 1 : с 1731 по 1796 год. – [4], XI, [3], 289 с.

Корж Н. Л. Устное повествование бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа / Н. Л. Корж. – Одесса : В Гор. тип., 1842. – 95 с.

Новицкий Я. П. История города Александровска в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии, 1770-1806 / Я. П. Новицкий // Новицький Я. Твори : у 5 т. – Запоріжжя, 2007. – Т. 1. – С. 184-303.

Гавриил [В. Ф. Розанов], архиепископ Херсонский. Историко-хронологическое описание церквей епархии Херсонской и Таврической / Гавриил, Архиепископ Херсонский и Таврический, ныне Тверской и Кашинский. – Одесса, 1848. – 71 с.

Владимиров М. М. Первое столетие г. Екатеринослава, 1787 – 9 мая 1887. Доклад Екатеринославской Городской Управы к торжественному заседанию Думы 9 мая 1887 г. : материалы для исторического очерка / Сост. М. М. Владимиров, гор. секретарь. – Екатеринослав : Тип. Я. М. Чаусскаго, 1887. – 4, II, III, 275 с.

Лазаревский А. М. Исторические очерки сел Конотопского уезда : Юго-восточная часть уезда / А. М. Лазаревский. – Чернигов: Тип. Губ. Правления, 1886. – 33 с.

Очерк истории города Чернигова, 907-1907 : юбил. изд. Чернигов. Гор. Управы. – Чернигов : Тип. Губ. Земства, 1908. – 71 с.

Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования ( с 1655-го по 1905-й год) : историческая монография / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Т. 1 : XVII–XVIII века. – Харьков, 1905. – 569 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523