DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2018.13.149389

КОЗАЦЬКЕ ПОРУБІЖЖЯ У ВЕЛИКІЙ ПОЛІТИЦІ ТА ПОВСЯКДЕННІ МІЖ ДВОМА РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИМИ ВІЙНАМИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ. (за матеріалами Держархіву Одеської області)

Олена Бачинська

Анотація


У публікації до уваги читачів пропонуються документи, які розкривають повсякденне життя “турецьких” козаків – запорозьких та некрасівських – на османсько-російському кордоні, а також локалізують місця їхнього розташування у Подунав’і початку ХІХ ст. Запропоновані матеріали являють собою листування російської та османської адміністрації щодо розмежування кордону між двома російсько-турецькими війнами 1806-1812 рр. та 1828-1829 рр., карти розміщення задунайських та некрасівських козацьких рибалок. Вони дозволяють з’ясувати, що між козаками різних груп залишалися тісні контакти на господарському підгрунті, багато в чому їх зберігала османська прикордонна адміністрації та коменданти (назирі) дунайських фортець. В той самий час російська прикордонна адміністрація намагалась витіснити «турецьких» рибалок-козаків, щоб запобігти їхньому спілкуванню з родичами у дунайських містах та фортецях. Документи публікуються вперше.

 

Ключові слова


некрасівські (кубанські) козаки; задунайські (турецькі) запорожці; Дунай; російсько-турецька війна 1806-1812 рр.; російсько-турецька війна 1828-1829 рр.; острів Леті; острів Четал; Державний архів Одеської області.

Повний текст:

PDF

Посилання


Adrianovpol’skiy mirniy dogovor 1829 g. [elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-/Mir_adrianopol_1829/text.htm

Bachyns’ka O. (2009) Kozatstvo v “pislyakozats’ku dobu” ukrayins’koyi istoriyi (kinets’ XVIII – ХIХ st.). Оlena Bachyns’ka. Odesa: “Astroprynt”, 2009. 256 s.

Bogdanovich M.N. Istoriya tsarstvovaniya imperatora Aleksandra I i Rossii v ego vremya. T. I. SPb., 1869. Prilozheniya. Izvlecheniya iz zasedaniy neofitsial’nogo komiteta.

Grocul V. (2015) Bukharestskiy mir 1812 g. i formirovaniye novoy yugozapadnoy granitsy Rosii. Formirovaniye territorii rossiyskogo gosudarstva. XVI - nachalo XX V. (granitsy i geopolitika), Otv. red. Kudryavtseva E. P. - M. : IRI RAN: russkiy fond sodeystviya obrazovaniyu i nauke, 2015. S.130-158 [elektronniy resurs]. – Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/v/buharestskiy-mir-1812-g-i-formirovanie-novoy-yugo-zapadnoy-granitsy-rossii

Grosul V. YA. (1979) Formirovaniye russko-turetskoy granitsy po Bukharestskomu miru 1812 goda // Formirovaniye granits Rossii s Turtsiyey i Iranom. XVIII - nachalo XX v. CH. II. M., 1979.

Petrov A.N. Voyna Rossii s Turtsiyey 1806-1812. – T. I-ІІ. – SPb., 1885.

Derzharkhiv Odes’koyi oblasti (State archives of Odessa region). F. 1. Ор. 214. Spr. 23 za 1816 r. 405 ark.

Zapiski grafa A. F. Lanzherona: Voyna Rossii s Turtsiyey. 1806 – 1812 gg., Russkaya starina. – 1907-1909.

Kukharuk O. (2009) Zadunays’ki kozaky v planakh rosiys’koho komanduvannya v viynu 1828-1829 rr., Chornomors’ka mynuvshyna. Zapyskyviddilu istoriyi kozatstva na pivdni Ukrayiny Naukovo-doslidnoho instytutu kozatstva Instytutu istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny: Zb. nauk. pr. Vyp. 3. Odesa,2009. S. 71-75.

Natsional’nyy arkhiv Respubliky Moldova. F. 2. Op. 1. Spr. 220. Ark. 56, 159.

Nikiforov A.A. (1990) Russko-rumynskiye otnosheniya i formirovaniye granitsy, Voyenno-istoricheskiy zhurnal. 1990. № 12. S. 3-8.

Chertan E.E. Novyye dannyye ob ustanovlenii gosudarstvennoy granitsy Rossii po Dunayu v 1813-1817 godakh, Vekovaya druzhba. Kishinev, 1961. S. 254-257.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адриановпольский мирний договор 1829 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm

Бачинська О. Козацтво в “післякозацьку добу” української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.) /Олена Бачинська. – Одеса: “Астропринт”, 2009. – 256 с.

Богданович М.Н. История царствования императора Александра I и России в его время. Т. I. СПб., 1869. Приложения. Извлечения из заседаний неофициального комитета.

Гроcул В. Бухарестский мир 1812 г. и формирование новой юго-западной границы Росии// Формирование территории Российского государства. XVI - начало XX В. (границы и геополитика) / Отв. ред. Кудрявцева Е. П. – М. : ИРИ РАН: русский фонд содействия образованию и науке, 2015. – С.130-158 [Електронний ресурс]. – Режим доступа:

https://cyberleninka.ru/article/v/buharestskiy-mir-1812-g-i-formirovanienovoy-

yugo-zapadnoy-granitsy-rossii

Гросул В.Я. Формирование русско-турецкой границы по Бухарестскому миру 1812 года // Формирование границ России с Турцией и Ираном. XVIII - начало XX в. Ч. II. М., 1979. С. 176.

Петров А.Н. Война России с Турцией 1806-1812. Т. I-ІІ. СПб., 1885.

Держархів Одеської області. – Ф. 1. – ф.214. – Спр. 23 за 1816 р. – 405 арк.

Записки графа А. Ф. Ланжерона: Война России с Турцией. 1806 – 1812 гг. // Русская старина. – 1907-1909.

Кухарук О. Задунайські козаки в планах російського командування в війну 1828-1829 рр.// Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. – Вип. 3. – Одеса, 2009. – С. 71-75.

Національний архів Республіки Молдова. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 220. – Арк. 56, 159.

Никифоров А. А. Русско-румынские отношения и формирование границы // Военно-исторический журнал. – 1990. – № 12. – С.3-8.

Чертан Е. Е. Новые данные об установлении государственной границы России по Дунаю в 1813-1817 годах // Вековая дружба. – Кишинев, 1961. – С. 254-257.





Print ISSN: 2519-2523