DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2019.14.187082

КАПІТАН ПАТРИК ГОРДОН – УЧАСНИК ЧУДНІВСЬКОЇ КАМПАНІЇ 1660 РОКУ

Андрій Федорук, Галина Яценюк

Анотація


У цій частині публікації висвітлюється окремі аспекти участі шотландця Патрика Гордона у подіях Чуднівської кампанії 1660 р. Розкриваються обставини його поступлення на військову службу до польського війська. При цьому акцентується особлива увага на взаємостосунках П. Гордона з князем Єжи Любомирським. Проводиться аналіз повідомлень щоденних записок шотландця про чисельність польського війська на початку означеної воєнної події. Аналізуються відомості зі “Щоденника Гордона стосовно величини московського і козацького військ. З’ясовується важливість свідчень шотландця про чисельність військ обох сторін для дослідження Чуднівської кампанії в сучасній історіографії.


Ключові слова


Патрик Гордон; шотландець; Річ Посполита; офіцер; Чуднівська кампанія 1660 р.; щоденник; чисельність військ; історіографія.

Посилання


Babulin I. (2006) Sostav russkoj armii v CHudnovskom pokhode 1660 goda. Rejtar. 28. 22-41. [in Russian].

Brikner А. (1878) Patrik Gordon i ego dnevnik. Sankt-Peterburg: Tipografiya V. Balasheva. [in Russian].

Herasymchuk V. (1912-1913) Chudnivs’ka kampaniia 1660 r. Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. T. 110, 113. L’viv: Z dpuk. Hauk. T-va im. Shevchenka. 31-54, 44-68. [In Ukrainian].

Gordon P. (2003) Dnevnik, 1659 – 1667. In D. Fedosova (perevod); M. Ryzhenkov (otv. red.). Moskva: Nauka [in Russian].

Mats’kov O. (2017) Problema chysel’nosti armii T. Tsytsiury u Chudnivs'kij kampanii 1660 roku. Visnyk Kam’ianets’-Podil’s’koho natsional’noho universytetu im. Ivana Ohiienka. Istorychni nauky. Vyp. 10. Kam’ianets’-Podil’s’kyj: Kam'ianets’-Podil’s’kyj natsional’nyj universytet im. I. Ohiienka. 146-155 [In Ukrainian].

Mats’kov O. (2017) Chysel’nist’ armii Yu. Khmel’nyts’koho u Chudnivs'kij kampanii 1660 roku: sproba z’iasuvannia. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia. Vyp. 1, ch. 1. Ternopil’: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka. 12-17 [In Ukrainian].

Mats’kov O. (2017) Rol’ i mistse kryms’koho chynnyka u Chudnivs’kij kampanii 1660 roku: postanovka problem. Problemy istorii krain Tsentral'noi ta Skhidnoi Yevropy. Vyp. 6. Kam’ianets’-Podil’s’kyj: Kam’ianets’-Podil. nats. un-t im. I. Ohiienka. 154-161 [In Ukrainian].

Fedosov D. (2003) Klinok, pero i “buntashnoe vremya”. Gordon P. Dnevnik, 1659 – 1667. D. Fedosova (perevod); M. Ryzhenkov (otv. red.). Moskva: Nauka. 233-263 [in Russian].

Hniłko A. (1931) Wyprawa Cudnowska w 1660 roku. Warszawa: Wojskowy instytut naukowo-wydawniczy [in Polish].

Ossoliński L. (2000) Kampaniana na Ukrainie 1660 roku. Warzawa [in Polish].

Romański R. (1996) Cudnów 1660. Warszawa: Bellona [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабулин И. Состав русской армии в Чудновском походе 1660 года // Рейтар, 2006. – № 28. – С. 22-41.

2. Брикнер А. Патрик Гордон и его дневник. – СПб.: Тип. В. Балашева, 1878. – 182 с.

3. Герасимчук В. Чуднівська кампанія 1660 р. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів: З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – Т. 110. – С. 31-54; 1913. – Т. 113. – С. 44-68.

4. Гордон П. Дневник, 1659 – 1667 / Перевод, статья, примеч. Д. Федосова; Отв. ред. М. Рыженков. – М.: Наука, 2003. – 315 с.

5. Мацьков О. Проблема чисельності армії Т. Цицюри у Чуднівській кампанії 1660 року // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2017. – Вип. 10. – С. 146-155.

6. Мацьков О. Чисельність армії Ю. Хмельницького у Чуднівській кампанії 1660 року: спроба з’ясування // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 1. – Ч. 1. – C. 12-17.

7. Мацьков О. Роль і місце кримського чинника у Чуднівській кампанії 1660 року: постановка проблеми // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. – Вип. 6. – С. 154-161.

8. Федосов Д. Клинок, перо и “бунташное время” // Гордон П. Дневник, 1659 – 1667 / Перевод, статья, примеч. Д. Федосова; Отв. ред. М. Рыженков. – М.: Наука, 2003. – C. 233-263.

9. Hniłko A. Hnilko A. Wyprawa Cudnowska w 1660 roku. – Warszawa: Wojskowy instytut naukowo-wydawniczy, 1931. – 190 s.

10. Ossoliński L. Kampaniana na Ukrainie 1660 roku. – Warzawa, 2000. – 68 s.

11. Romański R. Cudnów 1660. – Warszawa: Bellona, 1996. – 192 s.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523