DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2019.14.187089

Уживання політико-ідентифікаційних словосполучень «Сторона України», «Тогобічна Україна», «Обох сторін Дніпра», «Той бік Дніпра», «Задніпрська сторона» (1673-1686 рр.)

Тарас Чухліб

Анотація


У статті розкривається термінологічна сутність таких історичних понять як «сторона Дніпра», «той бік Дніпра», «тогобічна Україна», «Задніпрська сторона». На основі діахронно-семантичного аналізу й інших методів дослідження текстів офіційної документації Війська Запорозького, Корони Польської та  Московського царства за 1673 – 1687 рр. автор робить такий важливий висновок: дані понятійні словосполучення у зазначений період широко використовуються урядовцями цих держав у кількох семантичних значеннях, зокрема позначала як Правобережну так і Лівобережну України. Також вчений підсумовує, що підлегла Війську Запорозькому територія у межах колишніх східних воєводств Речі Посполитої отримала сталу політичну назву «Україна», а також мала інші синонімічні самоназви – «сторона Дніпра», «тогобічна Україна». Так само називалися і лівобережні полки Війська Запорозького, які були у політичній залежності Московського царства та3 маркувалися ще і як «Задніпрська Україна», «той бік Дніпра». Цей семантично-синонімічний ряд відображався у межах дипломатичної та урядової переписки держав Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Окрім того, у цей час функціонували такі мовні словосполучення локалізаційно-етнонімічного характеру як «український народ».


Ключові слова


«Україна»; Військо Запорозьке; «український народ»; «сторона Дніпра»; «Задніпрська сторона»; Петро Дорошенко; Іван Самойлович.

Посилання


(1881) Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque 1795. Kraków, Vol. 1, Cz. 1. [In Polish]

Akty, otnosyashhyesya k istoryy Yuzhnoj y Zapadnoj Rossyy, SPb., 1873. [In Russian]

Wołinski J. (1934) Król Jan III a sprawa Ukrainy. Warszawa [In Polish]

Woliński J. (1967). Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672-1676. Sdudia i materialy do historii wojskowosci Polskiej. T.XIII. Cz. 2. Warszawa [In Polish]

Bantysh-Kamenskiy D. N. (1858) Istochniki malorossiyskoy istorii. CH. 1. Moskva [In Russian]

Vilkul T. (2000) Storona/Strana: slovoupotrebleniye i geograficheskiye predstavleniya letopistsev KHII v. Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekov’ye. Materialy konferentsii. Moskva [In Russian]

Chukhlib T. (2010). «Tsisar Turets’kyy dozvolyaye Kozats’komu Viys’ku ta yoho derzhavi plavaty po Chornomu moryu…»: politychni vidnosyny ukrayins’kykh het’maniv z sultanom Mehmedom IV Avdzhy. Ukrayina v Tsentral’no-Skhidniy Yevropi. Kyiv. Vоl. 9 – 10. [In Ukrainian]

Chukhlib T. (2018.) Nazvy «Ukrayina» ta «Ukrayinnyy» v ofitsiynomu tezaurusi derzhav Skhidnoyi Yevropy ta Maloyi Aziyi. Ukrayina v Tsentral’no-Skhidniy Yevropi. Kyiv. Vоl. 18. [In Ukrainian]

Chukhlib T. (2015) Ponyattya «Ukrayina» ta «Ukrayinnyy» v ofitsiynomu dyskursi Viys’ka Zaporoz’koho: 1649 – 1659 rr. Ukrayina v Tsentral’no-Skhidniy Yevropi. Kyiv. Vоl. 15. [In Ukrainian]

Chukhlib T. (2016) Ponyattya «Ukrayina», «Ukrayins’kyy», «Ukrayins’ka derzhava» v ofitsiynomu dyskursi Viys’ka Zaporoz’koho (1659 – 1665 rr.) Ukrayina v Tsentral’no-Skhidniy Yevropi. Kyiv. Vоl. 16 [In Ukrainian]

Chukhlib T. (2017) Ponyattya «Ukrayina», «Ukrayins’kyy», «otchyzna», «narod» v ofitsiynomu dyskursi Viys’ka Zaporoz’koho (1666 – 1672 rr.) Ukrayina v Tsentral’no-Skhidniy Yevropi. Kyiv. Vоl. 17 [In Ukrainian]

Chukhlib T. (2016) Ponyattya «Ukrayina», «Ukrayins’ki kozaky», «Ukrayins’kyy narod» v polozhennyakh Andrusivs’koho peremyr”ya ta mizhnarodniy ofitsiyniy dokumentatsiyi 1667 roku. Ukrayina mizh Pol’shcheyu ta Rosiyeyu. Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Kyiv [In Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Acta historica res gestas poloniae illustrantia ab anno 1507 usoue ad annum 1795. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego / Zebr. Fr. Kluczycki. – Vol. 1. – Pars. I. – Kraków, 1881.

2. Wołinski J. Król Jan III a sprawa Ukrainy. Warszawa, 1934.

3. Woliński J. Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672-1676 // Sdudia i materialy do historii wojskowosci Polskiej. – T. XIII. – Cz. 2. – Warszawa, 1967.

4. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссию. – Т. V. – СПб., 1853.

5. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою коммисиею. – Т.XI-ТХІІІ. – СПБ., 1879-1884.

6. Архів Головний Актів Давніх у Варшаві. – Ф. «Архів публічний Потоцьких»,№ 47. – Т. 1, арк. 389 – 392.

7. Бантыш-Каменский Д. Н. Источники малороссийской истории. – Ч. 1. – Москва, 1858.

8. Бібліотека Музею князів Чарторийських у Краковів, відділ рукописів. – Од. зб. 423, арк. 111-112.

9. Вилкул Т. Сторона/Страна: словоупотребление и географические представления летописцев ХII в. // Восточная Европа в древности и средневековье. Материалы конференции. – Москва, 2000. – С. 21 – 24.

10. Исторические связи народов СССР и Румынии в XV – начале XVIII в. Документы и материалы в 3-х томах. – Т. ІІІ. – Москва, 1970.

11. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657 – 1687). – К., 2004. – С. 776.

12. Чухліб Т. «Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…»: політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом IV Авджи // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 9 – 10. – К., 2010. – С. 93 – 135.

13. Чухліб Т. Назви «Україна» та «Українний» в офіційному тезаурусі держав Східної Європи та Малої Азії // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 18. – К., 2018. – С. 13 – 60.

14. Чухліб Т. Поняття «Україна» та «Українний» в офіційному дискурсі Війська Запорозького: 1649 – 1659 рр. // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 15. – К., 2015. – C. 13 – 41.

15. Чухліб Т. Поняття «Україна», «Український», «Українська держава» в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1659 – 1665 рр.) // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 16. – К., 2016. – C. 13 – 46.

16. Чухліб Т. Поняття «Україна», «Український», «отчизна», «народ» в офіційному дискурсі Війська Запорозького (1666 – 1672 рр.) // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 17. – К., 2017. – C. 41 – 79.

17. Чухліб Т. Поняття «Україна», «Українські козаки», «Український народ» в положеннях Андрусівського перемир’я та міжнародній офіційній документації 1667 року // Україна між Польщею та Росією. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2016. – С.90 – 99.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523