DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2019.14.187112

Діяльність українського музею Канади зі збереження національної спадщини (друга чверть ХХ – початок ХХІ ст.)

Анатолій Бодруг

Анотація


Мета даного наукового дослідження полягає у розгляді діяльності Українського музею Канади та обґрунтуванні його внеску у процес збереження культурної спадщини української діаспори. Завдяки пам'яткоохоронній діяльності досліджуваного музею було не тільки збережено, а і примножено паростки української культури, незважаючи на добу воєнного лихоліття та у становищі практичної відірваності від етнічної території. Для досягнення зазначеної мети було залучено необхідну кількість джерел та історіо графічної літератури, які торкались різних аспектів порушеної проблеми. Автором було застосовано такі загальноісторичні наукові методи дослідження, як історико-генетичний, історико-порівняльний та історико-типологічний. У межах даної наукової статті було розглянуто генезис музейної установи, типологізовано наявні колекції та проаналізовано їх цінність. Окрему увагу присвячено дослідженню ролі засновників та меценатів у розвитку Українського музею Канади. Вперше здійснена спроба узагальнення різних аспектів проблеми.


Ключові слова


українська діаспора Канади; Український музей Канади; українське мистецтво; Українська асоціація жінок Канади; музеєзнавство.

Посилання


Vlasyuk, H. M., Zosymovych, O. Yu. & Khadadova, M. V. (2006). Muzeyeznavstvo ta arkhivna sprava : navchalʹno-metodychnyy posibnyk. Zhytomyr: ZhDPU im. Ivana Franka. [in Ukrainian]

Voytsenko, O. P. (1969). Litopys ukrayinsʹkoho zhyttya v Kanadi. Doba rostu y dyferentsiyatsiyi : 1930-1939 rr. (Vol. 4). Winnipeg: Tryzub. [in Canadian].

Dragan, R. (1942). Muzeyna zbirka Soyuzu Ukrayinok Kanady. Kalyendar Ukrayinsʹkoho Holosu na 1942 rik – Calendar of Ukrainian Voice for 1942. Winnipeg: Ukrayinsʹka Vydavnycha Spilka Kanady, 146-148. [in Canadian].

Marunchak, M. H. (1991). Istoriya ukrayintsiv Kanady. (Vol. 2). Winnipeg: UVAN v Kanadi. [in Canadian].

Marunchak, M. H. (1980). Studiyi istoriyi ukrayintsiv Kanady. Rozvidky ta dokumenty do mizhvoyennoi doby. (Vol. 5). Winnipeg: Trident Press. [in Canadian].

Prokop, D. (1987). Ukrayintsi v Zakhidniy Kanadi: Do istoriyi yikhnʹoho poselennya ta postupu. Edmonton-Winnipeg: Tryzub. [in Canadian].

Stelʹmashchuk, A. (1981). Slovo u Denʹ 50-littya chlenstva. Prominʹ – The Ray, Winnipeg: Soyuz Ukrayinok Kanady, 6, 9-10. [in Canadian].

Stechyshyn, S. T. (1980). Rannya istoriya ukrayinsʹkoho muzeyu Kanady.

Ukrayinsʹkyy holos – Ukrainian Voice. Winnipeg, 4, 8. [inCanadian].

Tabachnyk, D. V., & Popov, H. D. (2007). Ukrayintsi zarubizhzhya ta Ukrayiny: Dovidnyk. Kyiv: Znannya. [in Ukrainian].

Luciuk, L. Y., & Hryniuk, S. (1991). Canada's ukrainians negotiating an identity. Toronto: University of Toronto Press. [in Canadian].

Museum of Ukrainian Arts and Culture of the Ukrainian Women`s Association of Canada. (1975). Canadian Patent № 286. Ottawa, ACT: IP Canada. [in Canadian].

Nokony, V. A. (1989). The Ukrainian Museum of Canada. In R. B. Klymasz (Ed.), The Ukrainians in Canada, 1891-1991. National Museums of Canada. Material History Bulletin (Vol. 29, pp. 106-107). Ottawa: Published by the Canadian Museum Civilization and the National Museum Science and Technology. [in Canadian].

Nokony, V. A. (1991). Ukrainian Pioneer Women. Saskatoon: Ukrainian

Museum of Canada. [in Canadian].

Ostryzniuk, N. (1997). Savella Stechishin: A Case Study of Ukrainian-Canadian Women Activism in Saskatchewan, 1920-1945. Regina: University of Regina. [in Canadian].

Tkachuk, M. (1986). The Ukrainian Museum of Canada of the Ukrainian Women's Association of Canada. Historicai Highlights - 1927-1977. In N. S. Kohusʹka (Ed.), Pivstolittya na hromadsʹkiy nyvi: Narys istoriyi Soyuzu ukrayinok Kanady, 1926-1976. (pp. 973-1018). Edmonton-Winnipeg: Soyuz Ukrayinok Kanady. [in Canadian].

Faryna, N. (Ed.). (1976). Ukrainian Canadiana. Edmonton: Ukrainian Women`s Association of Canada. [in Canadian].

Shtohryn, D. M. (Ed.). (1975). Ukrainians in North America. A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada. Champaign: Association for the Advancement of Ukrainian Studies. [in American].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Власюк Г. М., Зосимович О. Ю., Хададова М. В. Музеєзнавство та архівна справа : навч.-метод. посіб. – Житомир : ЖДПУ ім. Івана Франка, 2006. – 75 с.

2. Войценко О. П. Літопис українського життя в Канаді. Доба росту й диференціяції : 1930-1939 рр. / О. П. Войценко. – Вінніпеґ: Тризуб, 1969. – Т. 4. – 475 с.

3. Драґан Р. Музейна збірка Союзу Українок Канади / Р. Драґан. // Калєндар Українського Голосу на 1942 р. – Вінніпег: Українська Видавнича Спілка Канади, 1942. – С. 146-148.

4. Марунчак М. Г. Історія українців Канади / М. Г. Марунчак. – Вінніпег: УBАН в Канаді, 1991. – Т. 2. – 512 с.

5. Марунчак М. Г. Студії історії українців Канади. Розвідки та документи до міжвоєнноі доби / М. Г. Марунчак. – Вінніпег: Trident Press, 1980. – Т. 5. – 215 с.

6. Прокоп Д. Українці в Західній Канаді: До історії їхнього поселення та
поступу Едмонтон-Вінніпег: Тризуб, 1987. – 548 с. 

7. Стельмащук А. Слово у День 50-ліття членства // Промінь. – Ч. 6. – Вінніпег: Союз Українок Канади, 1981. – С. 9-10.

8. Стечишин С. Т. Рання історія українського музею Канади / С. Т. Стечишин // Український голос. – Вінніпег, 1980. – Вип. 4. – С. 8.

9. Табачник Д. В., Попов Г. Д. Українці зарубіжжя та України: Довідник. – К.: Знання, 2007. – 399 с.

10. Luciuk L. Y. Canada's ukrainians negotiating an identity / L. Y. Luciuk,  S. Hryniuk. – Toronto: University of Toronto Press, 1991. – 567 p.

11. Museum of Ukrainian Arts and Culture of the Ukrainian Women`s  Association of Canada. (1975). – Canadian Patent № 286. Ottawa, ACT: IP Canada.

12. Nokony V. A. The Ukrainian Museum of Canada// The Ukrainians in Canada, 1891-1991. National Museums of Canada. Material History Bulletin / Ed. R. B. Klymasz. Vol. 29. – Ottawa: Published by the Canadian Museum Civilization and the National Museum Science and Technology, 1989. – PP. 106-107.

13. Nokony V. A. Ukrainian Pioneer Women. – Saskatoon: Ukrainian Museum of Canada, 1991. – 14 p.

14. Ostryzniuk N. Savella Stechishin : A Case Study of Ukrainian-Canadian Women Activism in Saskatchewan, 1920-1945 / N. Ostryzniuk. – Regina: University of Regina, 1997. – 181 p.

15. Tkachuk M. The Ukrainian Museum of Canada of the Ukrainian Women's Association of Canada. Historicai Highlights - 1927-1977 // Півстоліття на громадській ниві: Нарис історії Союзу українок Канади, 1926-1976 / за ред. Н. С. Когуської. – Едмонтон-Вінніпег: Союз Українок Канади, 1986. – С. 973-1018.

16. Ukrainian Canadiana / Ed. N. Faryna, Art director P. M. Sembaliuk. – Edmonton: Ukrainian Women`s Association of Canada, 1976. – 96 p.

17. Ukrainians in North America. A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada / Ed. D. M. Shtohryn. – Champaign : Association for the Advancement of Ukrainian Studies, 1975. – 424 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523