DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2020.15.218676

СТАТИСТИЧНІ ЗВІТИ ОДЕСЬКОГО ПІКЛУВАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРО В’ЯЗНИЦІ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Євгеній Юраш

Анотація


У статті проаналізовано статистичні звіти Піклувального комітету про в’язниці. Визначено, що Піклувальний комітет про в’язниці був одним із важливих форм реалізації соціальної політики щодо захисту окремих груп населення. На прикладі щорічних статистичних звітів досліджено основні напрямки діяльності Одеського Піклувального комітету про в’язниці. Охарактеризовано економічну складову як одну із важливих форм його роботи. Встановлено зміну чисельного складу Одеського Піклувального комітету про в’язниці в перші роки його існування. Досліджено роботу комітету в духовному вихованні арештантів.

Ключові слова


звіти; статистика; Піклувальний комітет про в’язниці; Одеса

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyy arkhiv Odesʹkoyi oblasti (The State Archives of the Odessa region (Ukraine)). F.361. Op.1. Spr. 8. 34 ark. (Zvit pikluvalnoho komitetu za 1839 rik i pro dii svoi) [in Russian]

Derzhavnyy arkhiv Odesʹkoyi oblasti (The State Archives of the Odessa region (Ukraine)). F.361. Op.1. Spr. 21а. 26 ark. (Vidomosti do richnoho zvitu za 1840 rik) [in Russian]

Derzhavnyy arkhiv Odesʹkoyi oblasti (The State Archives of the Odessa region (Ukraine)). F.361 (Odeskyi miskyi komitet opiky nad viaznytsiamy). Op.1. Spr. 39. 10 ark. (Richnyi zvit pikluvalnoho pro viaznytsi komitetu) [in Russian]

Derzhavnyy arkhiv Odesʹkoyi oblasti (The State Archives of the Odessa region (Ukraine)). F.361. Op.1. Spr. 142. 125 ark. (Pro zvit Komitetu za 1846 rik i pro utrymannia areshtantiv) [in Russian]

Derzhavnyy arkhiv Odesʹkoyi oblasti (The State Archives of the Odessa region (Ukraine)). F.361. Op.1. Spr. 68. 156 ark. (Pro richni zvity pro hroshovi sumy i diiakh Komitetu za 1951 rik) [in Russian]

Palchenkova, V., 2012. Transformatsiia pravovoi rehlamentatsii diialnosti Tovarystva pikluvalnoho pro tiurmy (1819-1919). Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 4, p.74-76. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний архів Одеської області. – Ф.361. – Оп.1. – Спр. 8. – 34 арк. (Звіт піклувального комітету за 1839 рік і про дії свої).

Державний архів Одеської області. – Ф.361. – Оп.1. – Спр. 21а. – 26 арк. (Відомості до річного звіту за 1840 рік).

Державний архів Одеської області. – Ф.361. – Оп.1. – Спр. 39. – 10 арк. (Річний звіт піклувального про в’язниці комітету).

Державний архів Одеської області. – Ф.361. – Оп.1. – Спр. 68. – 156 арк. (Про звіт Комітету за 1846 рік і про утримання арештантів)

Державний архів Одеської області. – Ф.361. – Оп.1. – Спр. 142. – 125 арк. (Про річні звіти про грошові суми і діях Комітету за 1851 рік).

Пальченкова В. М. Трансформація правової регламентації діяльності Товариства піклувального про тюрми (1819-1919) / В. М. Пальченкова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С.74-76.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523