РОСІЙСЬКІ ФОРТЕЦІ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРОЖЖЯ ЯК ФЛОТСЬКІ БАЗИ: ЗБЕРІГАННЯ СУДЕН ДНІПРОВСЬКОЇ ФЛОТИЛІЇ У 1740-х рр.

Автор(и)

  • Олександр Сухомлин Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245733

Ключові слова:

Військо Запорозьке Низове, Український ландміліцький корпус, Усть-Самарський ретратшемент, Дніпровська військова флотилія, байдак

Анотація

Розглянуто малодосліджений аспект історії
російських фортець на території Запорожжя доби
Нової Січі – зберігання плавзасобів ліквідованої Дніпровської флотилії після закінчення російсько-турецької
війни 1735–1739 рр. На основі документальних джерел
фонду 59 «Київська губернська канцелярія» Центрального державного історичного архіву України у м. Києві
зроблено спробу встановити кількість плавзасобів
Дніпровської флотилії (байдаків), які зберігалися в УстьСамарському ретраншементі. Шляхом порівняння даних
з кількох облікових джерел підтверджено факт наявності у вказаній фортеці законсервованих байдаків. Показано, що встановлення точної кількості плавзасобів
ускладнене специфікою джерельної бази. Проте можна
стверджувати, що до 1745 р. у ретраншементі зберігалося щонайменше 30 байдаків. Подальша розробка
окресленої у розвідці проблематики дозволить не лише
дослідити спектр функцій російських фортець на теренах Запорожжя, а й глибше розкрити повсякденні
взаємовідносини російських залог з козаками й посполитими (торговельні стосунки, асортимент обміну
тощо).

Посилання

Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734–1775 / упоряд: Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л. М. Муравцева, І. Л. Синяк ; наук. ред. П. С. Сохань. Київ, 2019. Т. 8. 895 с.

Веселаго Ф. Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. СПб. : Тип. Мор. м-ва, 1872. 754 с.

Мірущенко О. П. Економічний розвиток Запорозьких Вольностей доби Нової Січі. Київ, 2015. 216 с.

Репан О. А. Комісії у Старосамарському ретраншементі як складова взаємодії російських військових та Коша (1750–1760 рр.). Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 10. С. 14–22.

Репан О. А. Структура гарнізону Старосамарського ретраншементу. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Дніпропетровськ, 2010. Вип. 8. С. 233–239.

Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або Останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ : Січ, 1994. 678 с.

Сухомлин О. Російська військова присутність на території Запорожжя як виклик для запорозького світу. Львів ; Київ : ЛНУ імені І. Франка ; ІУАД, 2021. 328 с.

Філімонов Д. Г. Локалізація на території Орільсько-Самарського межиріччя двох польових редутів періоду російсько-турецької війни 1735–1739 рр. Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Історія та археологія. 2016. Вип. 24. С. 129–141.

Філімонов Д. Г. Фортифікаційні споруди періоду російсько-турецької війни 1735– 1739 рр. на території Присамар’я. Історичне Присамар’я : зб. наук.-дослід. пр. Житомир, 2020. С. 5–72.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАУК). Ф. 59 : Київська губернська канцелярія. Оп. 1. Спр. 781 : Письма генерала Кейта генерал-губернатору о комплектовании полков, об установлении русско-польских границ, ведомости о составе Украинского ландмилицкого корпуса, Молдавского гусарского полка и др. 93 арк.

ЦДІАУК. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 785 : О приеме и охране морских судов, ставших на рейд, в зимнее время, на р. Днепр и о передаче команд судов в сухопутные полки. 158 арк.

ЦДІАУК. Ф. 755 : Військово-похідна канцелярія командуючого І-ю армією генерала Олиця Петра Івановича. Оп. 2. Спр. 6 : Рапорты генералу Олицу разных лиц о состоянии в полках людей и лошадей, о неспособных нижних чинах, равно и другие бумаги. 259 арк.

Шпитальов Г. Г. Донська і Дніпровська флотилії в російсько-турецькій війні 1736– 1739 рр. Київ, 2015. 280 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ