ПУБЛІКАЦІЇ НА ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ ДІЯЧІВ ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННОЇ РОСІЇ 1830-х – 1840-х рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245734

Ключові слова:

сільськогосподарське товариство, фізіократи, фритредери

Анотація

В статті аналізуються публікації членів Товариства сільського господарства Південної Росії (засновано в Одесі 1828 р.) та пов’язаних з цим товариством діячів, і розміщувалися на сторінках “Листков” та пізніше “Записок” вказаного товариства та газети “Одесский вест ник” у 1830-х – 1840-х рр. Зазначається, що автори вказаних публікацій належали до різних економічних течій від консервативних до помірковано ліберальних. Вказується на поширення серед діячів товариства ідей “фізіократів”, що ними самими розумілися, як визнання пріоритету сільського господарства,як визнання пріоритету сільського господарства, над усіма іншими заняттями людини. Розглядаються публікації автори яких наполягали на необхідності негайних заходів уряду щодо покращення транспортних сполучень, передусім, запровадження залізниць та покращення річкових перевезень необхідних для розвитку сільськогосподарського експорту. Розглядаються аргументи членів товариства в їхній полеміці з авторами петербурзької “Земледельческой газеты”, що піддавали необґрунтованій критиці традиційні форми українського господарювання та звинувачували українських селян у природній “ліні”. Проаналізовано публікації членів товариства фритредерського спрямування. Робиться висновок, що незалежно від загальних економічних поглядів діячі вказаного товариства здебільшого гуртувалися навколо захисту економічних інтересів українських земель.

Посилання

Бачинський А. Д. Михайло Бачинський учень Михайла Слабченка. Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях. Одеса, 1995. С. 105–115.

Бачинський М. Головні економічні течії 30-х – 40-х років ХІХ ст. на Степовій Україні. Записки Одеського наукового при Української Академії наук товариства. Секція соціальноісторична. 1928. Ч. 3. С. 5–29.

Боровский М. П. Исторический обзор пятидесятилетней деятельности Императорского Общества сельского хозяйства южной России с 1828 по 1878 год. Одеса: тип. П. Францова, 1878. Приложения.

Герсеванов Н. Об упадке цен на хлеб. Записки Общества сельского хозяйства Южной России (далі – ЗОСХЮР). 1847. С. 73–75.

Герсеванов Н. Статистические заметки о сельском хозяйстве Таврической губернии. ЗОСХЮР. 1849. № 10–12. С. 634.

Гончарук Т. Г. Стаття професора Рішельєвського ліцею Платона Симоновича 1833 р., як спроба вивести дискусію навколо одеського порто-франко на теоретичний рівень. Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст.: зб. наук. пр. / відп. ред. О. А. Бачинська. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. С. 66– 72.

Демоль И. Фруктовые сады в Тирасполе и его окрестностях. ЗОСХЮР. 1841. С. 50–57.

Известия о хлебной торговле (Статья И. Демоля). ЗОСХЮР. 1847. С. 69–71.

Исторический очерк торговли Черного и Азовского морей. ЗОСХЮР. 1841. С. 66–77.

Леонов И. Мнение об улучшении коннозаводства. Земледельческая газета (далі – ЗГ). 1844. № 25. 28 марта.

Литвинова Т.Ф. Земледельческая газета» як джерело до історії соціальноекономічної думки України 30-50 рр. ХІХ ст. Український історичний журнал. 2008. С. 184 – 203.

Маркевич М. Ответ на «Голос в защиту производителей» (окончание). Одесский вестник (далі – ОВ). 1847. 30 августа.

Маркевич М. Эконом. ЗОСХЮР. 1847. С. 137 – 140.

Мєзєнцева І. Товариство сільського господарства Південної Росії в дослідницьких студіях дорадянського періоду. Південь України у вітчизняній та європейській історії: матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф.: 15 – 16 вересня 2016 р. м. Одеса. Одеса, 2016. С. 185 – 189.

Морозов П. Употребление капиталов в России. ЗОСХЮР. 1847. № 11. С. 208 – 209.

О хлебной торговле на Одесском рынке (статья И. Демоля). ЗОСХЮР. 1847. С. 6 – 9.

Плещеев И. Замечания на статью Г. Раковича, напечатанную в З.Г. в 1839 году, под заглавием «Исследование причин бедности и неустроенного состояния жителей Малороссийского края». ЗОСХЮР. 1841. С. 29 – 37.

П.С. Голос в защиту производителей. ОВ. 1847. 15 марта.

Ракович Исследования причин бедности и неустроенного состояния жителей Малороссийского края. ЗГ. 1839. 19 декабря.

Стурдза А. О влиянии земледельческих занятий на умственное и нравственное состояние народов. Листки Общества сельского хозяйства Южной России. 1834. №6. С. 159.

Стурдза А. Письмо Новороссийского помещика. ЗОСХЮР. 1844. № 2. С. 128 – 135.

Усовершенствованный малороссийский плуг колониста Бехтольда. ЗОСХЮР. 1841. С.

Фон-Бок Х. Ответы на пояснения статьи, под заглавием «Краткий статистический очерк задонской стороны Ростовского уезда, Екатеринославской губернии». ЗГ. 1844. № 49. 20 июня.

Шостак В. Еще коса и серпы. ЗОСХЮР. 1847. № 10. С. 190 – 193.

Шостак В. Почва и ее влияние на производительность земли. ЗОСХЮР. 1850. № 4. С. 267 – 271.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ