ПУБЛІКАЦІЇ ПЕТРА СОКАЛЬСЬКОГО НА ШПАЛЬТАХ “ЗАПИСОК ИМПЕРАТОРСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОЙ РОССИИ” (1869-1872 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245736

Ключові слова:

сільське господарство, Імператорське товариство сільського господарства Південної Росії, “Записки Императорского общества сельского хазяйства Южной России”, Петро Сокальський

Анотація

У циклі досліджень діяльності українського композитора, публіциста, активного учасника національного руху другої половини ХІХ ст. Петра Сокальського (1832–1887) в лавах Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії ця публікація акцентує увагу на аналізі статей останнього, опублікованих в томах “Записок Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії” протягом 1869-1872 рр. Серед поставлених автором дослідження завдань: класифікація публікацій за тематичними категоріями та їх аналіз у хронологічному порядку. З’ясовано, що обіймаючи одночасно посади секретаря товариства та редактора “Записок” (з 1869 р. по 1871 р.), Петро Сокальський також проявив себе як активний дописувач на сільськогосподарську тематику. Авторські статті даного періоду являли собою переважно огляди проблем сільського господарства на півдні імперії в різні роки; обговорення заходів щодо заохочення вівчарства та виноробства в регіоні; описи результатів виставки виноградарства та виноробства тощо. Також відгукувався публіцист і на питання, що тоді хвилювали господарів, виноробів та робітників усієї імперії: економічна та митна політика, «вовняне питання», робоче питання тощо. Зазначено, що з усіх вищевказаних тем П. Сокальський висловлював професійні та глибокі думки, а також звертався до міжнародного та європейського досвіду, що підтверджує його загальну обізнаність у різних галузях знань. Загалом, характеристика даної частини публіцистичного доробку автора дозволяє не лише доповнити наявні біографічні відомості, але й привернути увагу дослідників до окремих постатей-діячів Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії. Крім того, сільськогосподарські дослідження Петра Сокальського стануть у нагоді і вченим-аграріям. 

Посилання

Бориневич А. С. Систематический указатель статей, заметок, протоколов, отчетов и проч. помещенных в “Листках” и “Записках” Императорского Общества Сельского Хозяйства Южной России с 1830 по 1894. Одесса : “Славянская” тип. Н. Христогелос, 1895. 130 с.

Исторический обзор пятидесятилетия деятельности Императорского Общества сельского хозяйства южной России с 1828 по 1878 год / сост. секретарем О-ва М.П. Боровским. Одесса : Тип. П. Францова, 1878. 278 с.

[П.С.] Исторический обзор. Влияние различных тарифов на шерстяное дело в СевероАмериканском союзе. Записки Императорского Общества сельского хозяйства Южной России (далі – ЗИОСХЮР). 1869. C. 573–578.

[П.С.] Наглядные признаки для определения погоды ближайших дней. ЗИОСХЮР. 1869. C. 237–243.

[П.С.] Несколько заключений по шерстяному вопросу. ЗИОСХЮР. 1870. C. 577–610.

[П.С.] Новейшие наблюдения в области рыбоводства. ЗИОСХЮР. 1871. C. 142–152.

[П.С.] О жатвенных машинах (По поводу испытания жатки Джонстона близ Одессы, 2 июля 1870 года). ЗИОСХЮР. 1870. C. 523–536.

[П.С.] О хлебных червях и жучках. ЗИОСХЮР. 1869. C. 215–221.

[П.С.] От редакции. ЗИОСХЮР. 1869. C. 790–794.

[П.С.] Переносные колодцы. ЗИОСХЮР. 1869. C. 76–81.

[П.С.] Сельскохозяйственное обозрение. ЗИОСХЮР. 1869. C. 774–783.

[П.С.] Сельскохозяйственное обозрение. ЗИОСХЮР. 1870. C. 654–680.

[П.С.] Сельскохозяйственное обозрение. ЗИОСХЮР. 1870. C. 906–924.

[П.С.] Сельскохозяйственное обозрение. ЗИОСХЮР. 1871. C. 76–88.

[П. Сок.] Сельскохозяйственное обозрение. ЗИОСХЮР. 1870. C. 744–765.

[П. Сок.] Сельскохозяйственное обозрение. ЗИОСХЮР. 1870. C. 823–842.

[П. Сок.] Труды комиссии для обсуждения мер к поддержанию овцеводства в Новороссийском крае. Заседание 28-го ноября 1869 года. ЗИОСХЮР. 1870. C. 179–185.

[П. Сок.] Труды комиссии для обсуждения мер к поддержанию овцеводства в Новороссийском крае. Заседание 1-го декабря 1869 года. ЗИОСХЮР. 1870. C. 186–193.

[П. Сок.] Труды комиссии для обсуждения мер к поддержанию овцеводства в Новороссийском крае. Заседание 5-го декабря 1869 года. ЗИОСХЮР. 1870. C. 194–213.

Редактор Записок Императорского Общества сельского хозяйства Южной России Петр Петрович Сокальский Взгляд на современные задачи сельского хозяйства Южной России (вместо предисловия от новой редакции Записок). ЗИОСХЮР. 1869. C. 15–29.

Редактор – издатель П. П. Сокальский Объявление об издании Одесского Вестника в 1872 году. Одесский вестник (далі – ОВ). 1871. 4 нояб.

Редактор – издатель П. П. Сокальский Об издании Одесского Вестника в 1872 году Одесского Вестника. ОВ. 1871. 10 нояб.

Редактор – издатель П. П. Сокальский Об издании в 1872 году Одесского Вестника. ОВ. 1871. 14 нояб.

Редактор – издатель П. П. Сокальский Об издании в 1872 году Одесского Вестника. ОВ. 1871. 5 дек.

Сокальский Н. Исторический очерк торговли Новороссийского края за последнее время. Ст. 1 : 1856–1857 г. ОВ. 1859. № 1 / Содержание Одесского Вестника за 1859-й г. ОВ. 1860.

Сокальский Н. Исторический очерк торговли Новороссийского края за последнее время. Ст. 2 : Торговый кризис. ОВ. 1859. № 2 / Содержание Одесского Вестника за 1859-й г. ОВ. 1860.

Сокальский Н. Исторический очерк торговли Новороссийского края за последнее время. Ст. 3 : 1858 г. ОВ. 1859. № 3 / Содержание Одесского Вестника за 1859-й г. ОВ. 1860.

Сокальский П. Беседы о виноделии во время выставки виноградарства и виноделия в Одессе, в октябре 1870 года. ЗИОСХЮР. 1871. C. 355–378.

Сокальский П. Беседы о виноделии во время выставки виноградарства и виноделия в Одессе, в октябре 1870 года (беседа вторая). ЗИОСХЮР. 1871. C. 561–570.

Сокальский П. П. Отчет о выставке виноградарства и виноделия бывшей в г. Одессе при Императорском Обществе сельского хозяйства южной России с 8-го октября по 8-е ноября 1870 г. ЗИОСХЮР. 1872. Т. 1, № 3. C. 29–115.

Сокальский П. Сельскохозяйственное обозрение. Статистический и торговый очерк главнейших рынков для сбыта виноградного вина в Европе. ЗИОСХЮР. 1871. C. 637–669.

Сорокіна К.І. Новий світ очима українця (за матеріалами публікацій П. П. Сокальського в “Одеському віснику” в 1859-1860 рр.). Українське порто-франко: наук. студент. пр. з вітчизн. історії. Одеса, 2015. Вип. 2. С. 76–85.

Сорокіна К. І. Петро Сокальський як діяч Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії (1869–1871). Чорноморська Минувшина : зап. Від. історії козацтва на півдні України : зб. наук. пр. 2020. Вип. 15. С. 39–46.

Фагот Фельетон. Одесский листок. ОВ. 1860. 1 дек.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ