РЕЦЕПЦІЇ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ НА СТОРІНКАХ “КИЕВСКОЙ СТАРИНЫ”

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245739

Ключові слова:

рецепції, українська публічна сфера, іслам, “Киевская старина”, кримські татари, турки, турецька народна творчість

Анотація

Стаття присвячена вивченню рецепцій ісламу та мусульманських культур в українській публічній сфері кінця ХІХ – початку ХХ ст. на прикладі періодичного видання “Киевская старина:. Проведений аналіз тематичної направленості матеріалів, представлених у часописі, на предмет безпосереднього вивчення мусульманської культури. Виділено роботи, що пов’язані із дослідженням даної проблеми, проаналізовано їхній зміст. Як найбільш показова проаналізована стаття М. Драгоманова “Турецкие анекдоты в украинской народной словесности”, яка демонструє ставлення автора до проблеми вивчення східних культур історіографією кінця ХІХ ст. Встановлено невдоволення дослідника низьким ступенем вивчення культур ісламської традиції його сучасниками та браком прагнення до актуалізації теми серед наукової спільноти. При дослідженні компаративної сторони статті з’ясовано наявність у автора думки про існування значних міжкультурних зв’язків між етнічними групами українців, турків та татар. Надано факти, що зображують позицію М. Драгоманова щодо значення етнічного та культурного факторів на формування народної творчості та відношення між його думкою та поглядами тогочасної науки. Проведений аналіз рецензії на роботу Л. Львова про відносини між Запорожжям та Кримом, що містилась у “Записках Крымского Горного Клуба”. Встановлено присутність в українській публічній сфері кінця ХІХ ст. ідей про тісний зв’язок українського та татарського минулого та зображено наявність високих оцінок подібних ідей. Висунуто твердження про існування значного потенціалу щодо подальшого вивчення рецепцій ісламу в українській публічній сфері кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Посилання

Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар та турків: з дод. про життя Михайла Драгоманова. Київ : Дніпро, 1991. 43 с.

Комарова Г. Роксолана. Киевская старина. 1904. Т. 85 (июнь.) С. 597–604.

Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам). Киевская старина. 1883. Т. 5 (янв.). С. 27–66.

Коцюбинський М. Під Мінаретами (Оповідання). Киевская старина. 1905. Т. 88 (март). С. 373– 422.

Крымский горный клуб. URL: http://surl.li/arcte (дата звернення: 04.11.2021).

Кузьмичевский П. Турецкие анекдоты в украинской народной словесности. Киевская старина. 1886. Т. 14 (февр.). С. 209–239.

Кузьмичевский П. Турецкие анекдоты в украинской народной словесности (Окончание). Киевская старина. 1886. Т. 14 (март). С. 445–467.

“Лист” печерского архимандрита Иннокентия Гизеля на сбор милостыни для выкупа у татар пленника / сообщ. А. Л. Киевская старина. 1895. Т. 48 (февр.). С. 53–54.

Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом. Одеса : Тип. Штаба Округа, 1895. 60 с.

М. Л. Останній Гирей. Киевская старина. 1904. Т. 85 (апр.). С. 74–102.

Мельник К. Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенка. Киевская старина. 1896. Т. 55 (нояб.). С. 274–286.

Отношения между Запорожьем и Крымом. Л. Львова. (Записки Крымского Горн. Клуба). Киевская старина. 1896. Т. 53 (июнь). С. 105–106.

Палієнко М. Місце журналу «Киевская старина» в українській історіографії. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 5 ; Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 10 ; [к сб. в целом] Об’єднаний вип. : зб. наук. пр. на пошану акад. В. А. Смолія. Київ, 2000. Ч. 2. С. 275–314.

Письма протоиерея Арсения Лебединцева, б. благочинного церквей южного берега Крыма, к преосвященному Иннокентию, архиепископу Херсонскому и Таврическому, с донесениями о ходе военных действий и состоянии церквей и духовенства во время 11-ти месячной осады Севастополя. Киевская старина. 1896. Т. 52 (янв.). С. 1–9.

Распоряжение генерал-губернатора Глебова по случаю проезда турецкого посланника через г. Киев (1764 г.) / сообщ. А. А. Киевская старина. 1892. Т. 36 (янв.). С. 146–148.

Стороженко А. Где жили Переяславские торки? Киевская старина. 1899. Т. 64 (февр.). С. 283–290.

Странствования чумака, бурсака и раба / сообщ. Н. М. Киевская старина. 1897. Т. 59 (окт.). С. 16–20.

Якубович М. М. Іслам в Україні: історія і сучасність. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 264 с.

Ярош О. А. Іслам у публічній сфері: теорії та суспільні практики : наук. вид. Київ, 2020. 76 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ