КОЗАЦЬКА ІДЕЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИКА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ ІВАНА ЛУЦЕНКА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245740

Ключові слова:

південь України, Одеса, військові, козацтво, козакознавство

Анотація

Метою цієї статті є дослідження діяльності одного з лідерів українського національного руху в Одесі Івана Митрофановича Луценка (1863–1919), що була спрямована на відродження українських козацьких традицій в історичних умовах початку ХХ ст., передусім у процесі Української революції. І. Луценко послідовно прагнув сформувати загони вільного козацтва й у важких умовах зовнішніх та внутрішніх загроз і дещо досяг у цьому напрямі. Цінним є теоретичний публіцистичний доробок І. Луценка присвячений осмисленню феномену історії українського козацтва у порівняльному контексті.

Посилання

Вінцковський Т., Музичко О. Іван Луценко (1863–1919): український націєтворець. Київ : Гамазин, 2013. 352 c.

Вінцковський Т. С. З історії одеської газети «Рідний Курінь». Чорноморська минувшина : зап. Від. історії козацтва на Півдні України Н.-д. ін-ту козацтва Ін-ту історії України НАН України : зб. наук. пр. Одеса, 2006. Вип. 1. C. 85–90.

Вінцковський Т. С. І. Луценко про вільно-козацьку організацію. Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії : Міжнар. наук. конф. (Одеса, 3–4 черв. 2005) : тези доп. Одеса, 2005. С. 61–62.

Гришко Г. 1917 рік в Одесі. Розбудова нації. 1930. Ч. 7–8 (лип.–серп.). С. 178–187.

Дубинский И., Шевчук Х. Червонное казачество. Киев: Политиздат Украины, 1977. 220 c.

Жуковський О. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917–19 рр. (Із окопів до Тюрми). Записка книжечка, 1919 рік / упоряд.: П. Гай-Нижник. Київ : Авторитет, 2018. 274 с.

Зленко Г. Д. Вiн жив вiдродженням козацтва. Чорноморські новини. 1997. 23 квіт. (№ 32).

Зоць-Кравченко М. Зауваження до історії Українського Козацтва. Казачий вестник. 1944. 16 квіт. (№ 8). С. 2.

Кедровський В. Обриси минулого (Деякі останні діячі-українофіли напередодні революції 1917 р.). Нью-Йорк-Джерсі-Сіті : Свобода, 1966. 134 c.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр. Київ : Темпора, 2010. 672 с.

Луценко І. 250 літ назад. Вільне життя. 1918. 7 верес.

Луценко І. Вільно-козачий рух на Вкраіні і його організація. Вільне життя. 1918. 12 трав.

Луценко І. Гетьман і гетьманська влада. Наше село. 1918. № 7.

Луценко І. Гетьман Іван Мазепа. Наше село. 1918. № 8–9.

Луценко І. Де-що з старовини. Наше село. 1918. № 18.

Луценко І. Історична помилка. Вільне життя. 1918. 4 верес.

Луценко І. Москвичи й царизм. Вільне життя. 1918. 17 лип.

Луценко І. Наші державні змагання в минулому. Наше село. 1918. № 16.

Луценко І. Про вільне козацтво. Рідний курінь. 1917. 30 жовт.

Луценко І. Ще про Полуботкові скарби (Лист до редакції). Рада. 1908. 19 січ. (№ 16).

Мелешко Ф. Українське вільне козацтво в Глодосах. Українське козацтво. 1974. Ч. 2. С. 36–38.

Полтавець-Остряниця І. Свято в Чигрині. Казачий вестник. 1943. 15 квіт. (№ 8).

Рідний курінь. 1917. № 14–15.

Скоропадський П. Спогади. Київ ; Філадельфія, 1995. 493 c.

Стрижевський А. І. Світлої пам’яті Івана Митрофановича Луценка [републ. спогадів 1922 року] / упоряд., авт. передм., вcтуп. ст. та комент. О. Музичко. Одеса, 2011. 100 с.

Український національно-визвольний рух, березень–листопад 1917 року. Київ : Видво імені Олени Теліги, 2003. 1024 с.

Вінцковський Т., Джумига Є., Мисечко А. Українські мілітарні формування в Одесі в добу Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) : наук. нариси. Одеса : Фенікс, 2010. 154 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління. Ф. 1705. Оп. 1. Спр. 7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ