МУЗЕЙНІ ВИДАННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245741

Ключові слова:

Обрані:музеографія, музеографія, музейне видання, історичне джерело

Анотація

У роботі здійснено аналіз наукових публікацій вітчизняних авторів, які у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. увели до наукового обігу музейні матеріали українського походження. Запропонований огляд довів той факт, що музеографічні публікації відігравали важливу роль у наукових дослідженнях не тільки на момент їх виходу у світ, але й упродовж тривалого часу. Також було встановлено, що джерельне значення музеографії було акцентовано за трьома напрямами: обґрунтування висновків щодо певних історичних фактів; підстава для пам’яткоохоронної діяльності та музеєзнавчих досліджень; музейна атрибуція.

Посилання

Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея при Императорской Киевской духовной академии / сост. Н. Петров. Киев : тип. С. В. Кульженко, 1915. Вып. 4–5. 62 с.

Арендар Г. П. Булави і перначі з колекції Василя Тарновського: питання атрибуції. Скарбниця української культури. Чернігів, 2013. Вип. 15. С. 177–182.

Арендар Г. П. Срібний посуд XVII–XVIII ст. з колекції В. В. Тарновського. Скарбниця української культури. Чернігів, 1996. Вип. 1 : Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. С. 34–36.

Арендар Г. П. Церковні старожитності Василя Тарновського. Скарбниця української культури : зб. наук. пр. Чернігів, 2007. Вип. 8. С. 3–8.

Археологическая карта Киевской губернии / сост. В. Б. Антонович. М. : тип. М. Г. Волчанинова, 1895. 139, 20 c.

Блакитний М. М. Гармати з колекції Василя Тарновського в Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського. Скарбниця української культури. Чернігів, 2013. Вип. 15. С. 188–190.

Грушевський М. С. [Рецензія]. Записки Товариства імені Шевченка. Львів, 1901. Т. 40, кн. 2. C. 1–2. Рец. на кн.: Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. Киев, 1898. Ст. 86+16 табл., 4°.

Дворкін І. В. Джерела з історії музейної справи Наддніпрянської України ХІХ –початку ХХ ст. Вісн. нац. техн. ун-ту «Харк. політехн. ін-т». 2013. № 25 (998). С. 17–22.

Зайченко В. В. Меморіальні ужиткові і декоративні тканини у зібранні В. В. Тарновського. Скарбниця української культури. Чернігів, 2013. Вип. 15. С. 191–194.

Зайченко В. В. Тканини з колекції В. В. Тарновського у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського (спроба віднайдення та атрибуції експонатів). Скарбниця української культури. Чернігів, 1996. Вип. 1 : Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. С. 31–33.

Иконников В. С. Опыт русской историографии : в 2 т. Киев : тип. Императ. ун-та св. Владимира В. Завадскаго, 1891. Т. 1, кн. 1. 882 с.

Кудь Л. Н. Костюм и украшения древнерусской женщины. Сб. Археол. музея Высш. жен. курсов в Киеве. Киев : тип. А. И. Гросмана, 1914. Вып. 2. 51 с., VIII табл.

Кузьміна І. В. Українська гілка роду Штейнгелів: визначні постаті. Історикопросопографічне дослідження : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. Київ, 2016. 240 с.

Кушпетюк О. І. Звіти Городоцького музею барона Ф. Штейнгеля – джерело вивчення історії одного з перших музеїв Волинської губернії. Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту. Луцьк, 1998. Вип. 3. С. 77–79.

Кушпетюк О. І. Орест Левицький і волинське музейництво (до 170-річчя від дня народження). Емінак. 2018. № 1 (21) (січ.–берез.). С. 108–112.

Кушпетюк О. І. 150 років із часу заснування першого музею Волині. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Іст. науки. 2015. № 7. С. 156–161.

Лаєвський А. С. Шаблі XVII–XVIII століть з колекції Василя Тарновського в Чернігівському історичному музеї імені В.В.Тарновського. Скарбниця української культури. Чернігів, 2013. Вип. 15. С. 183–187.

Мельничук Л. Ю. Друковані каталоги ХІХ – початку ХХ ст. як джерело дослідження мистецьких колекцій Харківського університету. Художня культура. Актуальні проблеми. 2009. Вип. 6. С. 605–615.

Музей. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. / редкол.: К. К. Арсеньев, Ф. Ф. Петрушевский. СПб. : Семеновская тип. И. А. Ефрона, 1897. Т. 20. С. 112–126.

Разгон А. М. Археологические музеи России (1861–1917). Очерки истории музейного дела в России. М., 1961. Вып. 3. С. 190–230.

Сак Л. Н. Из истории возникновения и развития Киевского государственного музея западного и восточного искусства (1883–1945 гг.). Очерки истории музейного дела в СССР. М., 1963. Вып. 5. С. 373–405.

Свенціцький І. С. Про музеі і музейництво : нарисі і замітки. Львів : Діло, 1920. 79 с.

Сита Л. Ф. Хрести-енколпіони з колекції В. В. Тарновського у зібранні Чернігівського історичного музею. Скарбниця української культури. Чернігів, 2013. Вип. 15. С. 199–201.

Ситий І. М. Колекція стародруків музею українських старожитностей ім. В. В. Тарновського. Скарбниця української культури. Чернігів, 1996. Вип. 1 : Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. С. 39–45.

Ситий І. М. Документальні матеріали в колекції В.В.Тарновського. Скарбниця української культури. Чернігів, 1996. Вип. 1 : Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. С. 46–48.

Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К.М.Скаржинської) : монографія. Київ–Полтава : Археологія, 2000. 392 с.: іл.

Товстоляк Н. М. Каталоги музею українських старожитностей В. В. Тарновського як джерела з історії Придніпров’я. Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. 2009. Вип. 7. С. 227–235.

Черненко О. Є. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського (1896–1948 рр.). Чернігів, 2007. 136 с.: іл. (Скарбниця української культури ; вип. 9 (Спецвип. 1)).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ