БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮБОВІ ІВАНІВНИ КУРІС (1852-1935 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245742

Ключові слова:

Любов Іванівна Куріс, дворянство, благодійність, благодійні товариства

Анотація

У статті розглядається життєвий шлях та благодійна діяльність представниці славнозвісної сім’ї Курісів на півдні України – Любові Іванівни Куріс. На основі вивчення першоджерел, архівної документації та публікацій періоду життя Л. І. Куріс, висвітлюється діяльність Любові Іванівни в благодійних товариствах Одещини, у власному дворянському маєтку на її батьківщині та в Курісово-Покровському.
Особливу увагу приділено простеженню приємства благодійництва в родині Курісів та продовження благочинних справ від покоління до покоління. Досліджено підстави та види благодійної діяльності на півдні України.
Встановлено, що Любов Іванівна Куріс продовжила здійснювати благочинну діяльність після матері свого чоловіка, Любові Станіславівни Куріс, яка плідно трудилася на благо Одеського жіночого благодійного товариства, аж до часів своєї смерті.
Серед основних заслуг Любові Іванівни будівництво та утримання освітніх закладів, церков, меценатство, допомога хворим дітям та знедоленим. Любов Іванівна Куріс була захоплена ідеєю поширення народної освіти. Як попечителька КурісовоПокровського вона зробила чимало для сільської школи та шкільного саду. В 1862 р. її батько Іван Олександрович Гіжицький заснував у Ряснопіллі першу місцеву школу, яку утримував своїм коштом до 1869 р. Надалі його справу намагалася продовжити Л. І. Куріc.
Проте найбільшою справою на ниві благодійництва Л. І. Куріс була її участь у роботі Товариства опіки над хворими дітьми міста Одеса. Цій діяльності вона присвятила майже 30 років свого життя, зробивши безліч добрих справ і вклавши у неї свою християнську любов, милосердя і незгасиму енергію. Активність Л. І. Куріс на посаді голови Товариства дозволила налагодити контакти й залучити до справи багатьох відомих і впливових людей міста. Основними досягненням Товариства стало будування лікувальної станції для дітей та дитячої кухні «Крапля молока». До 1901 р. на санітарній станції повноцінний курс лікування пройшли понад 1500 дітей. Л. І. Куріс також була й членом Одеського товариства історії та старожитностей, виступала меценатом, передавши частину колекції свого чоловіка, античні експонати, музею на користь суспільства.

Посилання

заседание Императорского Одесского общества истории и древностей 22 мая 1901 года. Записки Одесского общества истории и древности. Одесса, 1902. Т. 24, ч. 5. С. 40–62.

Cвод сведений о начальном образовании в Херсонской губернии за 1885/6 г.,. Херсон : Изд. Херсон. губ. зем управы. ; Тип. О. Д. Ходушиной, 1889. Прил. 4 л., план. 6 с.

Вся Одесса : адрес. и справ. книга на 1914 год. Одесса, 1914. 64, XXVIII, 188, 319, 487 с.

Вся Одесса : адрес. и справ. книга на 1904/5-й год. Одесса : Изд. и ред. Л. А. Лисянского, 1904. XVI, 116, 24 с.

Гребцова И. С. Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX – начало XX ст.). Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете : библиогр. указ. Одесса : Астропринт, 2009. 504 с.

Гребцова И. С. Очерки развития женского благотворительного движения на юге Российской империи (первая половина ХІХ в.). Одесса : Астропринт, 2007. 279 с.

Гребцова И. С. Становление государственного попечительства и общественной благотворительности в Одессе в конце XVIII – 60-е гг. XIX ст. (В аспекте проблемы: центр ‒ регион) : монографія. Одесса : Астропринт, 2006. 320 с.

Державний архів Одеської області (ДАОО). Ф. 37 : Херсонська духовна консисторія. Оп. 14. Спр. 20 : Метрическая книга о рождении, браке и смерти: м. Курисово-Покровское ‒ Покровская церковь, с. Александровка ‒ Рождество-Богородичная церковь. 1883 г.

ДАОО. Ф. 37. Оп. 16. Спр. 40 : Метрические книги о рождении, браке и смерти сел: Славяно-Србка, Курисово-Покровское, церкви: Лукинская, Покровская. 1903 г. 167 арк.

ДАОО. Ф. 37. Оп. 16. Спр. 4 : Метрические книги о рождении, браке и смерти сел: Курисово-Покровское, Антоново-Кодинцево, Ранжево, церкви: Покровская, Варваринская, Касперо-Богородичный молитвенный дом. 1894 г.

Кочергін І. О. Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга половина XIX – початок XX ст.) : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01. Дніпро, 2016. 449 с.

Кочергін І. О. Соціальна трансформація катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) : монографія. Дніпропетровськ : Герда, 2015. 576 с.

Лигин В. Н. План для школьного сада. Труды и Отчет Одесского отдела Императорского Российского Общества садоводства за 1887 г. Одесса, 1888. С. 81–83, 1 л. план.

Михальченко В. А., Сивирин О. Г. Да будет правда! Одесса : Эвен, 2005. 324 с.

Новороссийский календарь на 1854 г. Одесса, 1853. 412, 35, V с.

Новороссийский календарь на 1858 год., 1857. Одесса, 469, 32, 6, VII с.

Одесский вестник. 1873. 25 сент. (№ 209).

Одесский листок. 1894. 7 июля (№ 173).

Памятная книга по Одесскому учебному округу, 1881 г. Одесса : Тип. П. Францова, 1881. 40, 897, 52 с.

Пеший А., Решетов С. Дворяне Херсонской и Бессарабской губерний Гижицкие и их потомки Памяти Любови Ивановны Курис посвящается… Вісн. Одес. іст.-краєзн. музею. 2008. Вип. 6. URL: http://www.history.odessa.ua/publication6/stat07.htm (дата звернення: 23.05.2021).

Россия: Полное географическое описание нашего Отечества : настольная и дорожная книга / под ред. В. П. Семенова-Тянь-Шанского. Т. 14 : Новороссия и Крым. СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1910. VIII, 983 с.

Савочка А. Н. Благотворительность в Таврической губернии (1802–1920). Симферополь : Доля, 2012. 320 с.

Сборник Херсонского земства. Изд. Губерн. зем. управы. Херсон, 1876. № 4.

Справочная книга Одесского учебного округа. Ч. 1 : Начальные народные училища, вып. 1 : Херсонская дирекция. Одесса, 1888. 98, XVII с.

Херсонские епархиальные ведомости. Одесса, 1875. № 6.

Херсонские епархиальные ведомости. Одесса, 1894. № 2.

Херсонские епархиальные ведомости. Одесса, 1904. № 3, ч. 1 : офиц. С. 52.

Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. Одеса, 1904. № 12 (дек.).

Чичерин Б. Н. Что такое теперь русское дворянство? День. 1861. № 8. Передов. ст.

Шведов Ф. Первое пятилетие Общества попечения о больных детях г. Одессы. 1887-1892. Одесса : Тип. «Одесских новостей», 1893. 44 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ