РОЛЬ ІЄРАРХІВ УГКЦ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1921-1939 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245743

Ключові слова:

УГКЦ, ієрархи, греко-католики, політична організація, католицька акція, Східна Галичина

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні особливостей громадсько-політичної діяльності греко-католицьких ієрархів Східної Галичини та їх ролі у суспільно-політичних процесах, що відбувалися в регіоні упродовж 20–30 рр. ХХ ст. Використання дескриптивного та евристичного методів дослідження дало можливість відтворити основні сюжети, пов’язані із політичними поглядами ієрархів. У статті з’ясовано особивості суспільно-політичної діяльності греко-католицьких ієрархів Східної Галичини.
Використаний в роботі комплекс архівних документів дає можливість об’єктивно оцінити діяльність греко-католицьких священнослужителів в міжвоєнний період. Зазначено, що державно-церковні відносини в міжвоєнний період були зумовлені складною діалектикою вну-трішніх і зовнішніх чинників, спричинених як урядовою політикою у сфері релігії, зокрема щодо українців, так і суто самої УГКЦ з її історико-традиційними особливостями. Розглянуто діяльність українського греко-католицького духовенства, яка була спрямована на створення політичних партій та організацій.

Посилання

Беген О. Діяльність Генерального інституту католицької акції в Галицькій митрополії 1931–1939 рр. Історія релігій в Україні : наук. щорічник / упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів : Вид. від. Львів. музею історії релігії «Логос», 2006. Кн. 1. С. 187–196.

Вітвіцький О. Духовенство УГКЦ у боротьбі за збереження національної свідомості українців Східної Галичини на початку 20-х рр. ХХ ст. Український визвольний рух. Львів, 2005. № 4. С. 52–57.

Єгрешій О. Взаємовідносини митрополита Андрея Шептицького і єпископа Г. Хомишина. Галичина. 2000. № 4. С. 315–319.

Єгрешій О. Суперечності між Українським Католицьким Сходом та Українською католицькою народною партією у 1930-х рр. генезис, зміст, наслідки. Галичина. 2004. № 4. С. 320–328.

Кошетар П. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини (1900–1939 рр.). Київ, 2003. 124 с.

Лист митрополита Андрея Шептицького до Євгена Тіссерана з описом церковнорелігійного життя в Галичині під радянською окупацією. Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Т. 1 : Церква і церковна єдність: документи і матеріали, 1893–1944 / за ред. А. Кравчука. Львів, 1995. С. 891–895.

Мигович І. Уніатська церква і український буржуазний націоналізм. Київ : Вища школа, 1981. 142 с.

Пастирський лист Григорія Хомишина до Всечесного клиру і вірних Станиславівської єпархії про «Політичне положення українського народу в польській державі». Львів, 1921. 17 с.

Пилипів І. Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького у міжвоєнний період. Галичина. 2002. № 2. С. 308–312.

Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 201. Оп. 1 р. Спр. 86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ