ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА ШЕЛЕСТА ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ПАМ’ ЯТІ ПРО КОЗАЦТВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245744

Ключові слова:

козацтво, Петро Шелест, Українська Радянська Соціалістична Республіка, пам'ятки культури

Анотація

Стаття висвітлює діяльність першого секретаря Комуністичної партії України (1963-1972), Петра Шелеста щодо збереження пам’яті про козацтво. З’ясовано, причини позитивного ставлення Шелеста до козацької тематики, зокрема сприяла цьому козацька родина батька і діда, визначено головні архітектурні комплекси та пам’ятники, які були реконструйовані в період керівництва Петра Шелеста і стосувались тематики, пов’язаної з історією козацтва. Відзначено, як ця тематика відобразилась у енциклопедичних та інших виданнях, підготованих в часи лібералізації та десталінізації. Показано, як змінювалося ставлення загальнорадянського керівництва до діяльності П. Шелеста, і як це відобразилось на збереженні пам’яті про козацтво.

Посилання

Демиденко О. Внесок державних структур в охорону та увічнення пам’яток українського козацтва в 1956 – 1980-х рр. Укр. іст. зб. 2005. Вип. 8. C. 339–347.

Демиденко О. Діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури зі збереження об’єктів козацької доби (друга половина 1960-х–1980-ті рр.). Іст.-геогр. дослідж. в Україні. 2006. Вип. 9. C. 409–425.

Демиденко О. О. Проблеми збереження історії козацтва в пам’ятках культури України. Історія українського козацтва : нариси у 2 т. Київ, 2007. Т. 2. С. 462–478.

Демиденко О. О. Увічнення та збереження історії козацтва в пам’ятках культури України (1945–2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2006. 19 с.

Жадько В. О. Некрополь на Байковій горі. Київ : Фенікс, 2008. С. 105–107, 164, 267.

Кіндрачук Н. Соціально-культурні процеси в українському етнічному середовищі УРСР 60–70 рр. ХХ ст.: динаміка, тенденції, наслідки : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. Одеса, 2021. 500 с.

Кіндрачук Н. Простір українського національного «Я»: 60-ті – 70-ті рр. XX ст. : монографія. Івано-Франківськ : НАІР, 2020. 502 с.

Малий словник історії України. Т.1 / відп. ред. В. А. Смолій. Київ : Либідь, 1997. 464 с.

Малий словник історії України. Т.2 / відп. ред. В. А. Смолій. Київ : Либідь, 1997. 464 с.

Музиченко Я. «Неправильний» Шелест. Україна молода. 2008. 12 лют.

Петро Шелест: Справжній суд історії ще попереду: спогади, щоденники, документи, матеріали / упоряд.: В. К. Баран та ін. ; за ред. Ю. І. Шаповала. Київ : Генеза, 2003. 808 с.

Пономарьов В. 100 років від народження Петра Шелеста. Радіо Свобода. 2008. 14 лют.

Савельєв В. Л. Чи був П. Ю. Шелест виразником «українського автономізму»? Укр. іст. журн. 1991. № 4 (361), квіт. С. 94–105.

Саган О. Петро Юхимович Шелест. Міфи і реалії. URL: Pseudology.org (дата звернення: 03.09.2021).

Трофимова С. Охорона козацьких пам’яток в УРСР. Наук. зап. : зб. пр. молодих вчених та аспiрантiв. Київ, 2011. Т. 22. С. 370–378.

Шаповал Ю. І. Шелест Петро Юхимович. Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ : Парламент. вид-во, 2011. 781 с.

Шаповал Ю. І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття. Укр. іст. журн. 2008. № 3. С. 134–149.

Шаповал Ю. І. Петро Шелест. Дитинство та юність майбутнього керівника УРСР. Укр. правда. 2013. 24 груд.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ