УЯВНА ІКОНОГРАФІЯ МИХАЙЛА ДОРОШЕНКА (1991‒2021)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245745

Ключові слова:

Михайло Дорошенко, портрети, іконографічний тип, іконографія

Анотація

Стаття є спробою систематизувати та проаналізувати більшість наявних зображень гетьмана Михайла Дорошенка, створених упродовж 1991‒2021 років. Прижиттєвого портрета козацького ватажка не виявлено. Імовірність наявності такого портрета дуже низька через низку конкретних обʼєктивних і субʼєктивних причин, описаних у статті. Формування сучасної іконографії Михайла Дорошенка було зумовлене зростанням інтересу до біографії цього очільника запорозького козацтва в контексті відродження зацікавленості вітчизняною історією впродовж перших років незалежності України. Подальший інтерес до формування іконографії Михайла Дорошенка був викликаний потребами національно-патріотичного виховання, музейної діяльності й навчального процесу. Сучасна іконографія Дорошенка є уявною, реальної зовніності гетьмана вона не відтворює. Більшість зображень цього очільника запорозьких козаків – це твори портретного жанру, два полотна виконано в батальному жанрі. Уявний образ Дорошенка також використано на філателістичній продукції та памʼятних монетах. Памʼятників або памʼятних знаків, присвячених Михайлові Дорошенку, в яких було б використано наявні уявні іконографічні типи цієї постаті, поки не встановлено.

Посилання

Андрєєв В., Руденко А. Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII‒XX ст.). Укр. іст. журн. 2015. № 1. С. 39‒56.

Брехуненко В., Грибовський В., Мицик Ю., Піскун В., Синяк І., Тарасенко І. Між конфронтацією та взаємодією: українсько-кримські та українсько-ногайські стосунки у XVII – першій половині XX ст. / за ред. В. Брехуненка. Київ : ІУАД, 2018. 344 с.

Брехуненко В. А. Кримський ханат і проблема міжнародного визнання Ранньомодерної Української держави та суб’єктивації Війська Запорозького Низового. Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. Кам’янецьПодільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. Вип. 5. С. 93–102.

Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 2 : Крымские ханы первой половины XVII столетия в борьбе за самостоятельность и единовластие. Киев ; Бахчисарай : Майстерня книги, Оранта, 2009. С. 117‒124.

Гайворонський О. «Гетьман, що загинув за хана»: огляд подій кримського походу Михайла Дорошенка 1628 року. Гетьманська Україна між Польщею, Росією та Туреччиною. Ніжин, 2019. С. 7‒39.

Грушевський М. Дорошенко Михайло (1913). Грушевський М. С. Твори : у 50 т. Львів : Світ, 2009. Т. 9. C. 252.

Домановский А. Н. Загадки истории. Крымское ханство. Харьков : Фолио, 2017. 384 с.

Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльності / за ред. В. Омельченка. Нью-Йорк : Видання Вільної Академії Наук у США, 1985. 712 с.

Дорошенко Д. Повстання Жмайла і козацькі походи в Крим. Укр. доброволець. 1944. № 60.

Журавльов Д. Усі гетьмани України. Харків : Фоліо, 2011. 508 с.

Замлинський В.О. Гетьмани України : монографія. Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2008. 287 c.: іл.

Ковалевська О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII‒XVIII ст. Ч. 1. Київ : НАН України, Ін-т історії України, 2014. 314 с.

Ковалевська О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII‒XVIII ст. Ч. 2. Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2014. 330 с.: іл.

Ковалевська О. Таємниці козацьких портретів. Київ : Кліо, 2019. 288 с.: іл.

Луганская «Свобода» обращается к властям Бахчисарая с просьбой поставить памятник гетману Михаилу Дорошенко. URL: https://bit.ly/3HEufqm (дата звернення: 26.04.2021).

Мамчак М. Флотоводці України: історичні нариси, хронологія походів. Снятин : ПрутПринт, 2005. 400 с.

Мамчак М. Флотоводці, командувачі флоту України. URL: http://ukrlife.org/main/evshan/mamchak_flotovodci.html (дата звернення: 28.04.2021).

Мельник К. Сведения о походе в Крым Михаила Дорошенко. Киевская старина. 1896. №11 (нояб.). С. 274‒286.

Минкультуры и Всемирный конгресс украинцев подписали меморандум о сотрудничестве. URL: https://bit.ly/3Fwjjcv (дата звернення: 28.04.2021).

Мицик Ю. Михайло Дорошенко. Україна в минулому. Київ ; Львів, 1994. Вип. 5. С. 156–170.

Смолій В. Петро Дорошенко. Історія України в особах, IX–XVIII ст. / керівник авт. кол. В. Замлинський. Київ : Україна, 1993. С. 318‒326.

Чухліб Т. Козаки і татари. Україно-кримські союзи 1500‒1700-х років. Київ : Вид. дім «Києво-Могілян. акад.», 2017. 290 с.

Чухліб Т. Магнат, козак і гайдамака. Боротьба за владу Русі-України з короною польською (1569–1769 рр.). Київ : Вид. дім «Києво-Могілян. акад.», 2018. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ