СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ БІЛОРУСІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У РЕВОЛЮЦІЙНУ ДОБУ: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245747

Ключові слова:

білоруси в Одесі та на півдні України в 1917-1919 рр., сучасна білоруська історіографія, сучасна українська історіографія, сучасна польська історіографія, С. Некрашевич, К. Сапежко

Анотація

В огляді сучасних українських, білоруських та польських публікацій, присвячених білорусам на півдні України та м. Одесі в 1917-1919 рр., здійснено аналіз структури дослідницької проблематики. З’ясовано, що історія білорусів у регіоні подається переважно в контексті історії білоруського національного руху та білоруського національного державотворення. Водночас було встановлено, що низка аспектів проблеми вимагає додаткового дослідження, в першу чергу це стосується біографістики, а саме діяльності в регіоні окремих лідерів білоруського національного руху.

Посилання

Васильев К. К. Кирилл Михайлович Сапежко (к 150-летию со дня рождения). Вестник хирургии. 2007. № 10. С. 9-10.

Вінцковський Т.С. Вплив революції 1917 р. на консолідацію української, польської і білоруської громад Таврійської губернії (за матеріалами газети “Южные ведомости”). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2008. Вип. 17. С. 101-105.

Зубко О. І. Білоруський національний комісаріат в Одесі (1918-1919 рр.). Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2010. Вип. 18. С. 88-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_18_20

Кукса А. Н. Белорусско-украинские дипломатические контакты (январь-декабрь 1918 г.). Журнал международного права и международных отношений. 2006. № 1. С. 61-65. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/23774

Ляукович А. Степан Некрашевич. Руплівец мовы. Звязда. 2019. 6 люты. URL: https://zviazda.by/ru/news/20190206/1549442549-stepan-nekrashevich-rachitel-yazyka

Міхалюк Д. Дипломатичні архіви Білоруської Народної Республіки 1918–1921 років як джерело вивчення білорусько-польських та білорусько-українських відносин. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2017. Число 28. С. 33-49. URL: http://resource.history.org.ua/publ/sidptm_2017_28_5

Сіняк С. А. Беларускія секцыі РКП(б): крыніцазнаўчы аспект. Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 3: Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2012. № 2. С.11-15. URL: http://elib.bsu.by/hndle/123456789/45234

Щавлинский Н. Б. Белорусские организации в 1917-1918 гг. в Одессе. Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. Мінск: Універсітэцкае, 1996. № 1. С. 24-27. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/253182

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ