ОРИГІНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ 1663 р. З АРХІВІВ ПОЛЬЩІ ПРО ПОЧАТКИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА МАЗЕПИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245748

Ключові слова:

Кримське ханство, Польсько-Литовська держава, Іван Мазепа, Україна, Гіреї, Ян ІІ Казимир, Павло Тетеря, гетьмани, козацтво

Анотація

У статті надається оригінальний лист мурзи Кримського ханства до короля Польщі за 1663 рік, в якому згадується про дипломатичну діяльність майбутнього гетьмана України Івана Мазепи. Аналізуючи оригінальний документ, який знаходиться в Архіві Головному актів давніх у Варшаві (Польща), автори дійшли висновку: Іван Мазепа як особистий секретар короля Яна ІІ Казимира мав від нього доручення займатися «кримським» та «українським» напрямами Польсько-Литовської держави. Опублікований лист є однією з перших документальних згадок про політичну діяльність такої видатної постаті історії України та Східної Європи, як Іван Мазепа. Окрім того, поданий документ розкриває місце Кримського ханства у міжнародних відносинах 1660-х років та його роль у підготовці спільного польсько-татарсько-українського військового походу 1663–1664 рр. проти Московського царства на Лівобережній Україні.

Посилання

Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. Krakow, 1881.

Архів Головний актів давніх у Варшаві. Ф. : Архів Скарбу Коронного, від. : Татарський. Т. 046, № 188.

Бібліотека Музею Чарторийських у Кракові, відділ рукописів. Од. зб. 402. Арк. 470– 471.

Газін В. Гетьманство Павла Тетері: Спроба подолання суспільно-політичної кризи в Українській державі (1663–1665 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2001. 211 с.

Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. / упоряд. О. Мицик. Т. 1 : 1648–1649 рр. Київ, 2012. 680 с.

Національна Бібліотека України імені В. Вернадського, Інститут Рукописів. Ф. 2, № 15425–15487.

Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. Киев, 1859. Т. 4. Отд. 3. 1015 с.

Чухліб Т. Іван Мазепа. Київ : Арій, 2013. 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ