Хаджибей (Одеса) у подіях військово-морської історії за часів російсько-турецької війни 1787 – 1792 рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2022.17.268820

Ключові слова:

історія Одеси, російсько-турецька війна 1787-1792 рр., Хаджибей, військово-морський флот

Анотація

В статті на основі опублікованих у ХІХ – ХХ ст. історичних джерел аналізуються дії османського та турецького флотів під час війни 1787 – 1792 рр. в районі Хаджибея (Одеси). Зазначається, що воєнним діям на морі біля вказаного населеного пункту в історіографії приділялося набагато менше уваги, ніж воєнним діям на суходолі. Розглядається загострення  ситуації в затоці Хаджибей протягом розгортання війни. Констатується, що у 1787 р. та на початку 1788 р. в районі Хаджибея мали місце лише поодинокі зіткнення окремих кораблів. Разом з ним військове командування обох воюючих сторін від початку війни приділяло затоці Хаджибея досить важливе значення. Розглянуто вплив фактора перебування значного турецького флоту на події штурму Хаджибея російськими військами

14 вересня 1789 р. Зазначено, що після цього штурму російська сторона почала набагато більше використо-вувати затоку Хаджибея для військово-морських комунікацій, однак російські кораблі ще не могли перебувати в ній у цілковитій безпеці. Стверджується, що своєрідним морським завоюванням Хаджибея стала морська битва 28-29 серпня 1790 р. в районі між Хаджибеєм та островом Тендра, після якої контроль російської сторони над затокою Хаджибей став повним. Робиться загальний висновок, що військово-морське протистояння навколо Хаджибея під час війни 1787 – 1792 рр. було тривалішим та більш запеклим, ніж протистояння воюючих армій навколо цього пункту на суходолі. Наголошується на необхідності подальшого вивчення вказаної проблематики із залученням османських документів.

Посилання

Суворов А. Сборник документов под общей редакцией А.В. Сухомлина. М., 1952. Т. 2. 512 c.

Адмирал Ушаков: Сборник документов и материалов / под ред. Р.Н. Мордвинова. М.: Военное издательство, 1951. Т. 1. 772 c.

Аркас З. Начало учреждения российского флота на Черном море и действия его с 1778 по 1789 год. Записки Одесского общества истории и древностей. 1858. Т. 4. C. 284-290 c.

Архив графов Мордвиновых. СПб., 1901. Т. 1. 463 c.

Бачинський А. Хаджибей-Одеса і українське козацтво. Одесі – 200. Тези доповідей міжнародної науково-теоретичної конференції. 6-8 вересня 1994 року. Одеса, 1994. Част. І. C. 49-51.

Гончарук Т.Г. До історії захоплення у лютому 1788 року турецького судна в Хаджибеї (Одесі) грецьким шкіпером Антоніо Глезі. Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. Одеса, 2020. Вип. 18.

Гончарук Т. Г. Історія Хаджибея (Одеси) 1415 – 1795 рр. в документах. Одеса: Астропринт, 2000. 372 c.

Гончарук Т.Г. История Хаджибея (Одессы) 1415 – 1795. Популярный очерк. Одесса: Астропринт, 1997. 88 c.

Гончарук Т.Г., Гуцалюк С.Б., Сапожніков І.В. Чорноморське військо у війні 1781 – 1791 років. Хаджибей-Одеса та українське козацтво. Одеса: ОКФА, 1999. C. 111-182.

Готалов-Готлиб А.Г. Предыстория Одессы. Одесса. Очерк истории города героя. Одесса, 1957. C. 11-16.

Красножон А.В. Фортеці та міста Північно-Західного Причорномор’я (XV – XVIII ст.) Одеса: Чорномор’я, 2018. 312 c.

Кутузов М.И. Сборник Документов и материалов под общей редакцией В.Д.Стырова и А.В.Сухомлина. М., 1950. Т.1. 329 c.

Маркевич А.И. Город Качибей или Гаджибей – предшественник города Одессы. Записки Одесского Общества истории и древностей. 1894. Т. 17. Отд. ІІ.

Материалы для истории Русского флота. СПб. Тип. Мор. м-ва, 1902. Ч. 15.

Петров А. Н. Вторая Турецкая война в царствование императрицы Екатерины ІІ. 1787-1791. СПб., 1880. Т. 2.

Петрунь Ф. Пути и подступы к Днестру. Очерки по истории русской картографии 2-й половины ХV в. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. Байрам-Али, 1944. Т. 2.

Письмы адмирала Иосифа Михайловича де Рибаса правителю канцелярии фельдмаршала князя Потемкина-Таврического для доклада его светлости. Записки Одесского общества истории и древностей. Т. 11. 1879.

Сборник военно-исторических материалов. СПб: Воен. тип., 1893. Вып. 4. 458 c.

Сборник военно-исторических материалов. СПб: Воен. тип. 1894. Вип. 7. 510 c.

Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. СПб.: тип. Отд. Штаба жандармов, 1896. Т. 1. 356 c.

Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. СПб.: тип. Отд. Штаба жандармов, 1896. Т. 2. 475 c.

Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. СПб.: тип. Отд. Штаба жандармов, 1896 Т. 3. 799 c.

Скальковский А.О. Первое тридцатилетие истории города Одессы, 1793-1823. Одесса: Гор тип., 1837. 296 c.

Черемисинов В. М. Одесса в истории русских войн. К 50-летию Крымской войны. Одесса: Тип. штаба Од. воен. округа, 1904. 220 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Номер

Розділ

СТАТТІ