Одеське жіноче благодійне товариство як простір для укладання просопографічних портретів представниць грецької громади Одеси

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2022.17.268825

Ключові слова:

Одеське жіноче благодійне товариство, греки Одеси, благодійність, просопографія

Анотація

У статті розглянуто Одеське жіноче благодійне товариство як громадську організацію, яка об’єднувала жінок, зв’язаних між собою родинними відносинами та колом спілкування. Одеське жіноче благодійне товариство, що проіснувало з 1830-х рр. до початку ХХ ст., об’єднало жінок різного етнічного походження і дало їм можливість реалізовувати свої соціальні прагнення. У фокусі уваги опинилися представниці грецької громади Одеси, які належали до аристократичних та купецьких родин. Враховуючи результати бібліографічного пошуку, які показали недостатнє висвітлення діяльності грекинь у благодійній сфері, метою статті стало виявити їхню присутність у складі товариства і простежити сімейну спорідненість та близькі родинні контакти між ними. Такі відомості було надано для родин Стурдза-Едлінг-Гагаріни, Маразлі, Папудови, Інглезі, Маврокордато, Родоканакі, Севастопуло та ін. Тобто товариство показано як простір для укладення просопографічних портретів певних осіб грецької громади міста. Родинна спорідненість, вірогідно, могла певним чином впливати і на роботу товариства, сприяючи продуктивному спілкуванню задля спільної філантропічної роботи.

Посилання

Водотика Т. С. Соціальна ціна та соціальна відповідальність: підприємницька благодійність у другій половині ХІХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2013. Вип. 22. С. 14–25.

Волкова І. О. Роль жінок у благодійному русі Наддніпрянської України другої половини ХІХ століття. In: Research, challenges and development prospects in the area of social sciences. Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2020. C. 69–88.

Гветадзе І. Г. Доброчинна діяльність грецьких купців Півдня України в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Грані. 2012. № 1. С. 13–16.

Грєбцова І. Становлення благодійного руху в Новоросійському краї: форми і напрямки доброчинної діяльності. Благодійність у сучасному світі: витоки, проблеми, перспективи: збірник наукових праць за матеріалами науково–практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 14–20.

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято–Троицкой церкви. Ч. I. 1799–1831, 1836. Изд. 2–е, дополн. / Авт.–сост.: Л. Г. Белоусова и др. Одесса : Удача, 2014. 552 с. (Труды Государственного архива Одесской области. Т. XXXVIII).

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято–Троицкой церкви. Ч. ІI. 1834–1852. / Авт.–сост.: Л. Г. Белоусова и др. Одесса : Друк, 2002. 374 с. (Труды Государственного архива Одесской области. Т. VIII.)

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято–Троицкой церкви. Ч. III. 1853–1874 гг. / Авт.–сост.: Л. Г. Белоусова и др. Одесса : Фотосинтетика, 2004. 237 с. (Труды Государственного архива Одесской области. Т. ХI.)

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято–Троицкой церкви. Ч. V: 1802, 1892–1906 / Авт. и сост.: Л. Г. Белоусова и др. Одесса : Чорномор’я, [2006]. 320 с. (Труды Государственного архива Одесской области. Т. ХV.)

Дань памяти графини Роксандры Скарлатовны Эдлинг, урожденной Стурдзы. Одесса : Тип. Т. Неймана, 1848. 124 с.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. 37, оп. 3, спр. 228.

ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 253.

ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 267.

ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 351.

ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 374.

ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 382.

ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 428.

Донік О. М. Благодійність в Україні (XIX – початок XX ст.). Український історичний журнал. 2005. № 4. С. 159–177.

Кравченко О. В. Опіка над дітьми на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. : дис. … докт. іст. наук : 07.00.01 ; Харк. нац. ун–т імені В. Н. Каразіна. Харків, 2019. 690 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Номер

Розділ

СТАТТІ