Одеса в інтеграційних процесах ХІХ ст.

Автор(и)

  • Наталія Діанова Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0406-6907

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2022.17.268827

Ключові слова:

Одеса, порт, інтеграційні процеси, купецтво, зовнішня торгівля

Анотація

Подана публікація присвячена дослідженню економічної складової інтеграційних процесів, які відбувалися в ХІХ ст. завдяки торговим операціям через Одеський порт. Використаний в процесі роботи комплекс архівних і опублікованих документів та дослідницької літератури дав можливість реконструювати особливості розвитку порту. З’ясовано, що Одеса мала не лише вигідне географічне положення, яке сприяло його розбудові, але й стала привабливим містом для іноземних купців, зацікавлених у розвитку зовнішньої торгівлі, насамперед сільськогосподарською продукцією.

Проаналізовано діяльність одеського купецтва та його внесок у процес міжнародної торгівлі. Зазначено, що найбільших успіхів у справі хлібного експорту досягли грецькі, італійські та єврейські купці. З’ясовано, що чисельність російського купецтва
1-ї гільдії, яке займалось зовнішньоекономічними операціями, поповнювалась за рахунок іноземних купців, які під тиском урядової політики змушені були приймати російське громадянство. Самі ж росіяни, крім незначних виключень, належали до 3-ї гільдії й займались внутрішньою торгівлею.  

Посилання

Аксаков И. Исследование торговли на украинских ярмарках. СПб.: Тип. Академии Наук, 1858. 383 с.

Ващенко В. П. Участь греків у розвитку промисловості і транспорту дореформеної Одеси. Историческое краеведение Одесщины. Сб. матер. Одесса, 1992. Вып. 3. С. 35-39.

Гончарук Т. Г. Нащадки українських козаків і «народження Одеси». Одеса: «Астропринт», 2006. 144 с.

Гончарук Т. Г. Одеське порто-франко. Історія. 1819-1859 рр. Одеса: Астропринт, 2005. 311 с.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). Ф. 2. Оп. 1. Спр. 237.

ДАОО. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 15.

ДАОО. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 30.

ДАОО. Ф. 3 Оп. 1. Спр. 72.

ДАОО. Ф. 4. Оп. 4. Спр. 153.

ДАОО. Ф. 4. Оп. 5. Спр. 10.

Діанова Н.М. Формування етно-конфесійної структури населення міст Південної України (кінець XVIIІ – перша половина ХІХ ст.). Одеса: Астропринт, 2010. 176 с.

Дружинина Е. И. Южная Украина 1800-1825 гг. М.: Наука, 1981. 214 с.

Історія Хаджибея (Одеси) 1415-1795 рр. в документах / за ред к.і.н. Т. Г. Гончарука. Одеса: Астропринт, 2000. 370 с.

Історія Одеси: колектив авторів /голов. ред. В. Н. Станко. Одеса: Друк, 2002. 560 с.

О торговом сословии Одессы, особенно русском. Одесский вестник. 1845. 25 апреля, 28 апреля.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание І (далі – ПСЗРИ-І.) Т. XХІІІ. № 17 208.

ПСЗРИ-І. Т. XХVІІ. № 20 601.

ПСЗРИ-І. Т. XХІХ. № 22 418.

ПСЗРИ-І. Т. XХХIV. № 26 792.

Пятигорский Г. М. Греческие переселенцы в Одессе в конце XVIII – первой трети ХІХ веков. Из истории языка и культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М.: Наука, 1985. С. 34-60.

Російський державний історичний архів (далі – РДІА). Ф. 18. Оп. 4. Спр. 163.

РДІА. Ф. 1290. Оп. 1. Спр. 4.

Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края. Одесса: Тип. Нитче, 1850. Ч. 1. 364 с.

Скальковский А. Первое тридцатилетие истории города Одессы. 1793-1823. Одесса, 1837. 296 с.

Скальковский А. Торговая промышленность в Новороссийском крае. Журнал министертва внутренних дел. 1850. № 29. С. 177-215, 313-360.

Сокальский И. О внешней торговле Новороссийского края и Бессарабской области в 1853 году. Новороссийский календарь на 1857 г. Одесса, 1856. С. 393-413.

Список одесских купцов 1859 г. Одесса, 1859. 16 с.

Тимофеенко В. И. Города Северного Причерноморья во второй половине ХVІІІ в. Киев: Наукова думка, 1984. 220 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Номер

Розділ

СТАТТІ