Повстанське отаманство на Півдні України в літератрному образі й історичних джерелах ДАОО (1929-1923 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2022.17.268831

Ключові слова:

Південь України, отаманство, Чорний Ворон, селянський повстанський рух

Анотація

Запропонована стаття є спробою реконструкції історичного перебігу подій, пов’язаних з повстанським рухом проти комуністичного режиму в Україні і на південних її теренах у 1921-1923 рр. На основі напрацювань сучасних українських дослідників, маловідомих архівних джерел визначено основні осередки повстанських рухів у межах Одеської губернії, до якої входили повіти і волості Миколаївського, Херсонського та Єлисаветградського округів.

Подано маловідомі факти про причини спротиву і методи боротьби з більшовицькою владою у глибинці губернії. Показано чисельність та озброєння окремих отаманських загонів, каральні акції проти них з боку влади.

Здійснено спробу поєднання реально-історичного образа повстанського отамана, відображеного в історичних архівних джерелах з літературно-історичним, героїко-романтичним персонажем, витвореним В. Шклярем у Чорному Вороні.

Посилання

Андрійченко Н. Архетипологія роману Василя Шкляра «Чорний ворон». Слово і час. 2013. № 8. С. 78-85.

Верстюк В.Ф. Внутренний фронт: стратегия и тактика борьбы. Украина в 1917-1921 гг. Киев: Наукова думка, 1991.

Верстюк В.Ф. Махновщина. Селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). Київ: Наукова думка, 1992. 368 с.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). Ф. 3 : Одеський губернський комітет КП України. Оп. 1. Спр. 393 : Інформаційні зведення, бюлетені і огляди ОГЧК про політико-економічний стан губернії. 1 січня 1922 р. – 27 грудня 1922 р. 319 арк.

ДАОО. Ф. 3 : Одеський губернський комітет КП України. Оп. 1. Спр. 394 : Двотижневі політико-економічні огляди. Губінформація ОГЧК. 1 лютого 1922 р. – 31 липня 1922 р. 336 арк.

ДАОО. Ф. 3 : Одеський губернський комітет КП України. Оп. 1. Спр. 584 : Інформаційні звіти і закриті листи губкому в ЦК КП б)У і ЦК РКП б) про політичний і економічний стан губернії. 23 січня 1923 р. – 4 грудня 1923 р. 232 арк.

ДАОО. Ф. 11 : Партійний архів Одеського обкому компартії України. Оп. 1. Спр. 1248 : Стенограма ІV обласної партійної конференції (том 2). 2-6 червня 1938 р. 171 арк.

Котляр Ю.В. Повстанство. Селянський рух на Півдні України (1917-1925). Миколаїв-Одеса: ТОВ ВіД, 2003.

Котляр Ю.В. Селянські республіки Наддніпрянської України. Історичний архів. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. Вип. 18. С. 64-69.

Котляр Ю. Селянські повстання на Миколаївщині у 1918-1921 рр.: передумови, характер, спрямування. Краєзнавство. 2018. №1. С. 46-56.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т. Гром’яка. Київ: Академія. 2007. 752 с.

Пономаренко В. Художнє моделювання визвольної боротьби українського народу в романі Василя Шкляра «Чорний ворон». Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). 2016. листопад. №2 (18). С. 185-191.

Пономаренко В. В. Поетика та проблематика романів «Чорний Ворон» («Залишенець») та «Маруся» Василя Шкляра: дис. на здобуття наукового ступеня к. філол. н. (д-ра філософії) : 10.01.01/ Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ, 2018. 199 с.

Романенко О. В. «Чорний ворон» Василя Шкляра: між високою та масовою літературою. Наукові праці: науково-методичний журнал. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.

П. Могили, 2010. Вип. 128: Філологія. Літературознавство. Т. 141. С. 85-89.

Савченко В. Симон Петлюра. Харьков: Фолио, 2004. 415 с.

Савченко В. Махно. Харків: Фоліо, 2005. 416 с.

Снайдер Т., Кріг Н. Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття: комікс. Львів, Київ : Човен, Видавництво, 2022, 128 с. (с.107).

Старовойт Л.В. Художнє відображення українського національно-визвольного руху у романі В. Шкляра «Чорний Ворон». Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: Зб. наук. пр. Миколаїв: МДУ, 2010. Вип. 6. С. 91-96.

Шкляр В.М. Залишенець. Чорний Ворон: роман. Харків: Книжковий клуб, 2011. 486 с.

Шуліченко Т. Мовна особистість персонажа в романі В. Шкляра «Чорний Ворон». Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 175. С. 641-645.

Юзич Ю. Українська революція 1917-1921. Карта повстанського руху в радянській Україні у 1920-1921 рр. URL: http://www.istpravda.cjm.ua/articles/2022/11/2/158381 (дата звернення: 14.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Номер

Розділ

СТАТТІ