Паланковий устрій Чорноморського козацького війська

Автор(и)

  • Олександр Ложешник Аспірант кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0002-4515-5511

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2022.17.268832

Ключові слова:

Чорноморське козацьке військо, Буго-Дністровське межиріччя, паланка, паланковий полковник, функціональні обов’язки

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні локальної проблематики відродження паланкового устрою, властивого для земель Запорозької Січі в Очаківському степу під час перебування Чорноморського війська. На основі опублікованих матеріалів Державного архіву Краснодарського краю та досліджень П. Короленка проаналізовано адміністративно-територіальний устрій Чорноморського війська під час його перебування в Буго-Дністровському межиріччі (1790-1792 рр.) та охарактеризовано функціональні обов’язки паланкового полковника.

Нижня частина Очаківського степу, Буго-Дністровське межиріччя, під час перебування на ній Чорноморського війська, була розділена на три паланки – Подністрянську (центральну), Березанську та Кінбурнську на чолі з паланковими полковниками зі старшинами-помічниками.

Паланковий полковник відповідав за збереження військового майна та за збільшення прибутків, що надходили до військової скарбниці. Через лісників він охороняв військові ліси, відпускаючи жителям деревину лише для облаштування будинків; віддавав на відкуп частину риболовних заводів та продаж спиртних напоїв стороннім особам із внесенням відкупу у військову казну, орендував «стороннім людям» вільну землю під випас худоби, збирав податок з циган, що ночували на військовій території тощо. Він втілював у паланці владу Коша, власне – владу козацької громади.

Посилання

Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического: в 3 т. / ред. Н. Ф. Дубровина. СПб., 1895. Вып. 1790-1793 гг. 375 с.

Голобуцкий В. А. Черноморское казачество. Київ: Академия наук УССР, 1956. 416 с.

Де-Волант Ж. Ф. Очерк моей службы в России 1787-1811 гг. Одесса: Одесский морской торговый порт, 1999. 136 с.

Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска: в 4-х т. СПб., 1896. Т. 3: 1787–1795. 799 с.

Дубровин Н. Ф. Сборник военно-исторических материалов. СПб.: Воен. тип., 1895. Вып. 8: Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического: 1790-1793 гг. 375 с.

Иванов П. Черноморские казаки в Слободзее // ЗООИД. 1902. Т. 24. С. 80–91.

Короленко П. П. Кошевые атаманы Черноморского казачьего войска XVIII ст. СПб.: Вестн. казачьих войск, 1896. 48 с.

Короленко П. П. Предки кубанских казаков на Днепре и на Днестре. Екатеринодар: Тип. П. Ф. Бойко, 1900. 203 с.

Короленко П. П. Черноморское казачье войско (1775-1792 гг.). Екатеринодар: Типо-литогр. А. П. Сташевского, 1892. 64 с.

Короленко П. Черноморцы. СПб.: В Тип. Департамента уделов, 1874. 212 с.

Наследие Ф. П. Де-Волана: Из истории порта, города, края / авт-сост.: Н. П. Павлюк, Т. Н. Глеб-Кошанская. Одесса: Астропринт, 2002. 256 с.

Сапожников І. В. Запорізькі і чорноморські козаки у Хаджибеї та Одесі (1770-1820-ті роки) / І. В. Сапожников, Г. В. Сапожникова. Одеса: ОКФА, 1998. 125 с.

Хаджибей-Одеса та українське козацтво (1415–1797): до 210 річниці штурму Хаджибейського замку / Т. Г. Гончарук, С. Б. Гуцалюк, І. В. Сапожников, Г. В. Сапожникова. Одеса, 1999. 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Номер

Розділ

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ