Козацька топографія Стамбула та його околиць у середині ХІХ ст.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2022.17.268833

Ключові слова:

Стамбул, Мехмед Садик-паша (Михайло Чайковський), османські козаки, історичний туризм

Анотація

Топографія Стамбула є калейдоскоп-пічною, відображаючи різні періоди та складові історичного процесу мегаполіса від античності до сьогодення. Османський період теж не є одноманітним і включає в тому числі таку складову, як корпоративна то-пографія – вона пов’язана з різними групами населення, які відігравали ту чи іншу роль в історії столиці імперії. В корпоративній слід виділити топографію, пов’язану з османсь-кими мілітарними формуваннями, як от яничарами, військовим флотом тощо. І однією зі складових цього мілітарного сліду є ко-зацький – пов’язаний з османськими козацьки-ми полками, створеними у 1853 р. під керів-ництвом Мехмеда Садик-паші (Чайковського). До 1870-х рр. казарми, штаб-квартира, резиденції офіцерів, заміська колонія Адампіль, приміські маєтки тощо стали місцями розташування османських козаків, відігравши важливу роль в оформленні уявлення про Царгород, як про місто мультикультурне. Спогади, архівні документи, преса, світлини дозволяють прослідкувати не лише розташу-вання, але й подробиці побуту, особливості світосприйняття козаків багатонаціо-нального походження, які в час танзимату стали певною моделлю формування нової османської армії. Результатом цього став визначний як вплив османських козаків на європеїзацію турецького суспільства, так і трансформація сприйняття в його середовищі слов’янських народів (болгар, поляків, ук-раїнців). Практичним результатом статті є локалізація історичних подій, пов’язаних з османським козацтвом, що може стати керівництвом для екскурсійного маршруту та збереження культурної спадщини.

Посилання

Adamska J. Dom pamieci Zofii Ryzy: Adampol-Polonezkoy.Warszawa, 2004. 68 s.

Badem C. The Ottoman Crimean War (1853-1856). Leidem-Boston, 2010.

Chudzikowska J. Dziwne życie Sadyka Paszy o Michale Czajkowskim. PIW. 1971.

Gümüs M. Mehmed Sadik Pasa (Michal Czajkowski) ve Osmanli devlet’nde kazak suvari alayi. Turkish studies. V. 5/3. 2010. P.1362-1375.

Metin E. Wanda ya da Mehmed Sadik (Çayka) paşa’nin türkiye anekdotlari. Tarih dergisi. Istanbul, 2017. Sayi 65 (2017 / 1). S. 99-118.

Rawita-Gawronski Fr. Michal Czaykowski (Sadyk-pasza). Jego zycie, dzialalnosc wojskowa i literacka. Zarys biograficzny. Petersburg, 1901.

Saadet Büyük. Michał Czajkowski (Sadik Pasha) and his cossack cavalry regiment/ In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of master of arts. Ankara, 2013. 135 p.

Записки Михаила Чайковского. Русская старина. 1898. № 6. С. 672-673.

Записки Михаила Чайковского. Русская старина. 1898. № 7. С. 208.

Полторак В. М. У чотирикутнику європейських столиць: Михайло Чайковський та османські козаки в модернізації Південно-Східної Європи. Одеса. Одеса, 2018. 212 с.

Рибак М. Михайло Чайковський – Мегмет Садик Паша. Альманах українського національного союзу. Нью-Йорк, 1971. С. 86-97.

Стойчев И.К. Казак-алая на Чайковски. София, 1944.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Номер

Розділ

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ