DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.115524

БУДІВЛІ ОСМАНСЬКОГО ХАДЖИБЕЯ (ОДЕСИ) 1760 – 1780-х рр.: за матеріалами опублікованих джерел та вітчизняної історіографії

Тарас Гончарук

Анотація


Стаття присвячена висвітленню в опублікованих джерелах та історіографії ХІХ – початку ХХІ ст. будівель оcманського Хаджибея (Одеси) другої половини ХVIII ст. Зокрема, подано інформацію про можливе розташування та розміри Хаджибейської фортеці. Узагальнено інформацію про споруди портової інфраструктури Хаджибея (маяк, пристань та ін.), казенні та приватні будівлі. Розглянуто долю окремих споруд під час російсько-турецьких війн 1768 - 1774 рр. та 1787 - 1791 рр., й під російської владою в кінці XVIII - першій половині ХІХ ст.


Ключові слова


Хаджибей; Хаджибейська фортеця; будівлі османського Хаджибея.

Повний текст:

PDF

Посилання


Історія Хаджибея (Одеси) 1415–1795 рр. в документах /за ред. Т.Г.Гончарука. – Одеса, 2000.

Евлія Челебі Книга подорожі. – Одеса, 1997.

Красножен А.В. До питання про датування Хаджибейського замку // «Кочубїїв – Хаджибей – Одеса». Матеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 600-річчю міста. 28 – 29 травня 2015 року. – Одеса, 2015.

Боровой С.Я. Хаджибей в 60-х гг. ХVІІІ ст. (В свете новых материалов) // Записки Одесского археологического общества. – 1967. – Т. 2.

Скальковский А. А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. – Одесса, 1885.

Castelnau G. Essai sur l'histoire ancienne at moderne de la Nouvelle-Russie. – T. 3 – Paris, 1827.

Морозов П. Исторический взгляд на Одессу // Одесский альманах на 1831-й год. Изданный П. Морозовым и М. Розенбергом. – Одесса: Городская типография, 1831.

Мурзакевич Н.Н. Гаджибейский замок // Записки Одесского общества истории и древностей (далі – ЗООИД). 1867. – Т. 6.

Петров А.Н. Вторая Турецкая война в царствование императрицы Екатерины ІІ. 1787 – 1791. – СПб., 1880. – Т.2.

Сборник военно-исторических материалов. Вып.7. – СПб., 1894.

Записка о службе генерал-фельдмаршала графа И.В. Гудовича им самим составленная // Русский вестник. – 1841. – Т.1.

Сборник военно-исторических материалов. – Вып.7.

Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. – Т.3.

Политическая переписка императрицы Екатерины ІІ. Часть 4. 1766 – 1767 // Сборник Русского исторического общества. – СПб, 1889. – Т. 67.

Сапожніков І.В. Андре-Жозеф де Лафітт-Клаве в Хаджибеї у 1784 році // «Кочубїїв – Хаджибей – Одеса»

Кутузов М.И Сборник Документов и материалов под общей редакцией В.Д.Стырова и А.В.Сухомлина. – М., 1950. – Т.1.

Середа О. Населені пункти Північно-Західного Причорномор’я за османськими джерелами: проблема датування та історичного розвитку // Чорноморська минувшина. – 2009. – Вип. 4.

Маркевич А.И. Город Качибей или Гаджибей – предшественник города Одессы // ЗООИД. – 1894. – Т. 17.

Журнал военных действий армий Ея Императорского Величиства 1770 года. – СПб.,Бг.

Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. Т.1. – СПб., 1896.

Сборник военно-исторических материалов. – Вып.7.

Екатерина 11 и Г.А. Потемкин: Личная переписка. 1769-1791 гг. (Составитель В.С.Лопатин). - М.,1997.

Хаджибей. Стихотворная повесть (написанная в 1829 году). – Одесса, 1838.

Хаджибейская баня // Одесский вестник. – 1841. – 15 февраля.

Смольянинов К. История Одессы. – Одесса, 1853.

Скальковский А. А. Сравнительный взгляд на Очаковскую область в 1790-1840 годах // ЗООИД. – 1844. – Т.1 – С. 261.

Федоров И. Столетие Одессы. – Одесса, 1994.

Яковлев В.А. К истории заселения Хаджибея (1789 – 1795 гг.). -Одесса, 1889.

Гончарук Т. Стаття в «Одесском вестнике» 1841 р. про зруйнування «хаджибеївської лазні» в Одесі // Юго-запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып 6. – Одеса: Оптимум, 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523