№ 10

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СТАТТІ

ІВАН МАЗЕПА ЯК ПОЛКОВОДЕЦЬ: ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ ДО ХАДЖИБЕЮ, ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я та КРИМУ в 1687 – 1699 рр. PDF
Тарас Чухліб 3-16
БУДІВЛІ ОСМАНСЬКОГО ХАДЖИБЕЯ (ОДЕСИ) 1760 – 1780-х рр.: за матеріалами опублікованих джерел та вітчизняної історіографії PDF
Тарас Гончарук 16-25
«ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ ПРОСВІТИ СЕРЕД ЄВРЕЇВ В РОСІЇ»: ЕТАПИ ТА НАПРЯМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Вікторія Македон 26-35
ІДЕЯ КОЗАЦЬКОЇ ВОЛІ В ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ І ОРГАНИЗАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АНАРХІСТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ (1905 – 1920 рр.) PDF
Віктор Савченко 35-45
ОБРЯД ВИКЛИКАННЯ ДОЩУ У БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ у XIX ст. (за матеріалами однієї архівної справи) PDF
Анна Петрова 45-48

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ ТА «КОЗАЦЬКЕ ПИТАННЯ» В ТУРЕЦЬКО- ПОЛЬСЬКИХ МИРНИХ ДОГОВОРАХ XVII – початку XVIII ст. PDF
Ферхад Туранли 48-56
ДО ПИТАННЯ ПРО ЧЕРКЕСЬКУ (ЧЕРКАСЬКУ) ВЕРСІЮ ПОХОДЖЕННЯ КОЗАЦТВА В ІСТОРИЧНИХ ПРАЦЯХ XVIII – першої третини ХІХ ст. PDF
Людмила Новікова 56-68
«СТАМБУЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК» ПОХОДІВ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця ХІХ – початку ХХ ст.) PDF
Олена Бачинська 68-76
The military campaigns to Istanbul made by Ukrainian Cossacks at the first half of the XVII century (on the pages of the research periodical press of Russian Empire) RTF
Olena Bachinska

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ПОЧАТКУ XVIII СТ.: ВИДИ ТА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ PDF
В’ячеслав Станіславський 76-88
В.С. ПЕЧЕРІН ПРО ОДЕСУ І МАЙБУТНЄ РОСІЇ (на матеріалах епістолярної спадщини) PDF
Олександр Кухарук 88-97
ПЕРШИЙ УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ТА КОЗАКОЗНАВЧИЙ ТЕКСТ ОДЕСЬКОГО ІСТОРИКА МИХАЙЛА СЛАБЧЕНКА PDF
Олександр Музичко 97-108

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

«ЧОЛОВІК З ШАРМОМ, ДЕРЖАВНИМ РОЗУМОМ ТА ВМІННЯМ РИЗИКУВАТИ….» PDF
Олена Бачинська 108-109
ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «КОЧУБЇЇВ - ХАДЖИБЕЙ - ОДЕСА» PDF
Олег Мельник 109-112
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ІСТОРИКА- КОЗАКОЗНАВЦЯ МИХАЙЛА СЛАБЧЕНКА PDF
Тарас Гончарук 112-114