DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.116200

УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ПОЧАТКУ XVIII СТ.: ВИДИ ТА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

В’ячеслав Станіславський

Анотація


В статті автор зосереджує свою увагу на аналізі інформації про види товарів у торговельних зв’язках України та Туреччини на початку XVIII ст. Також проаналізовано походження хутра, яке було одним із основних товарів, які продавали в Туреччину. Джерельною базою дослідження стали документи російського посольства в Османській імперії.


Ключові слова


Україна; Туреччина; торгівля; товари; хутро.

Повний текст:

PDF

Посилання


Российський державний архыв давных актыв (далі – РДАДА). – Ф. 89. – Оп. 1. – 1703. – Спр. 3. – Арк. 289.

Янжул И. Московский купец конца 17 века. (По отзывам иностранца-современника). (Историко-библиографическая заметка) // Русская старина, 1896. – Т. 86. – № 5.

Русский посол в Стамбуле. Петр Андреевич Толстой и его описание Османской империи начала XVIII в. – М., 1985.

РДАДА. – Ф. 89. – Оп. 1. – 1703. – Спр. 3. – Арк. 352–352 зв.

Хождение в Святую землю московского священника Иоанна Лукьянова 1701–1703. – М., 2008.

РДАДА. – Ф. 89. – Оп. 1. – 1703. – Спр. 3. – Арк. 494–494 об.

Крылова Т. К. Русская дипломатия на Босфоре в начале XVIII в. (1700 – 1709 гг.) // Исторические записки АН СССР. – М., 1959. – Т. 65.

РДАДА. – Ф. 89. – Оп. 1. – 1703. – Спр. 3. – Арк. 359 зв.–360 зв.

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 2008.

Вилков О. Н. Пушной промысел в Сибири // Наука в Сибири. – 1999. – № 45.

Forsyth J. A History of the Peoples of Siberia: Russian’s North Asian Colony, 1581 – 1990. – Cambridge, 1998.

Мейер М. С. Османская империя в XVIII веке. Черты структурного кризиса. – М., 1991.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV–XVIII ст. – Т. 3: Час світу. – К., 1998.

Исторические связи народов СССР и Румынии в XV – начале XVIII в. Документы и материалы в трех томах. – М., 1970. – Т. 3: 1673-1711.

Компан О. С. Міста України в другій половині XVII ст. – К., 1963.

Турция накануне и после Полтавской битвы (глазами австрийского дипломата). – М., 1977.

Крылова Т. К. Русско-турецкие отношения во время Северной войны // Исторические записки. – М., 1941. – Т. 10.

Старцев А. В., Гончаров Ю. М. История предпринимательства в Сибири (XVII – начало XX в.). – Барнаул, 1999.

Faroqhi S. The Ottoman Empire and the World Around It. – London – New York, 2004.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. – Київ, 1990. – Т. 1.

Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. – Київ, 1986.

РДАДА. – Ф. 89. – Оп. 1. – 1702. – Спр. 1. – Арк. 253–253 об.

Харлампович К. В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII–XVIII ст.). До історії національних меншостей в Україні. – Ніжин, 2011. – С. 216.

Сидоренко О. Ф. Торгівля // Історія української культури. – Т. 3: Українська культура другої половини XVII–XVIII століть. – Київ, 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523