DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.116206

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ІСТОРИКА- КОЗАКОЗНАВЦЯ МИХАЙЛА СЛАБЧЕНКА

Тарас Гончарук

Повний текст:

PDF

Посилання


Опис прижиттєвих публікацій М.Є. Слабченка. Матеріали до бібліографічного покажчика. Упорядник Г. Д. Зленко // Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях. Збірник статей. – Одеса, 1995.

Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях. Збірник статей. – Одеса, 1995.

Владимирський О. Головков повернувся в Одесу // Чорноморські новини. – 2014. – 25 жовтня

Кудлач В. Роде наш прекрасний // Чорноморські новини. – 2015. – 14 листопада.

[Елекстроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/news/131015-v-odesivstanovyly-

memorialnu-doshku-myhaylovi-slabchenku

Кудлач В. Повернення історика-україніста // Чорноморські новини. – 2015. – 17 жовтня.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523