DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.115646

ОБРЯД ВИКЛИКАННЯ ДОЩУ У БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ у XIX ст. (за матеріалами однієї архівної справи)

Анна Петрова

Анотація


У статті розглядається судова справа Балтського повітового суду, що зберігається в Державному архіві Одеської області, як джерело інформації про архаїчний обряд викликання дощу. Матеріали судових справ – опосередковано, але досить інформативне джерело з традиційної обрядовості, якому варто приділяти належну увагу. У даному випадку судові матеріали містять детальний опис обряду викликання дощу, який побутував у Балтському повіті Подільської губернії у другій половині ХІХ століття.


Ключові слова


обряд викликання дощу; Балтський повіт; ДАОО.

Повний текст:

PDF

Посилання


Іваннікова Л. Обряди викликання дощу [Електронний ресурс] / Людмила Іваннікова // Слово Просвіти. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://slovoprosvity.org/2008/07/03/850-old/

Мойсей А. Комплекс обрядів викликання та зупинення дощу у румунів Буковини [Електронний ресурс] / Антоній Мойсей // Народна творчість та етнографія. – 2005. - № 4. - Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43014/06-Moisei.pdf?sequence=1

Климець Ю. Землеробська основа купальської обрядовості слов’ян / Юрій Климець // Проблеми слов’янознавства. – 1999. – Вип. 50.

Зеленчук В.С. Антропоморфные обряды у восточнороманских народов (ХІХ – начало ХХ века) // Проблемы истории и культуры. – М., 1981

ДАОО. – Ф. 445. – Оп. 1. – Спр. 931. – Арк. 37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523