DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.115648

ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ ТА «КОЗАЦЬКЕ ПИТАННЯ» В ТУРЕЦЬКО- ПОЛЬСЬКИХ МИРНИХ ДОГОВОРАХ XVII – початку XVIII ст.

Ферхад Туранли

Анотація


У статті розглядається «козацьке питання» в переговорних процесах, які передували оголошенню військових походів та укладанню мирних угод між Річчю Посполитою та Османською імперією в XVII – першій чверті XVIIІ ст. Зокрема, зазначаються причини оголошення Хотинського походу, перебіг подій, пов’язаних з цим походом, безпосередньо укладання відповідного мирного договору та наслідки зазначених воєнних конфліктів.


Ключові слова


джерело; хронологія; море; козак; Хотин; договір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Danışmend, İsmail Hami. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. – Ciltя. 6. –İstanbul, 2011.

История Османского государства, общества и цивилизации: В 2 т. / под ред. Экмеледдин Ихсаноглу; Исслед. центр исламской истории, искусства и культуры (IRCICA); пер. В.Б. Феоновой под ред. М.С. Мейера. ― М.: Вост. Лит., 2006. ― Т.1: История Османского государства и общества. ― 2006.

Reychman J. Historia Turcji / Jan Reychman. Rozdiał «Wyprawy wijenne w drugiej połowie XVII wieku». – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk. – Zakład Narodowy imienia Ossoliǹskich. – Wydawnictwo, 1973.

Ali Efendi, Hacı. Târih-î Kameniçe (Tahlil ve Metin) / Hacı Ali Efendi. Hazırlayan Ayşe Hande Can. – Ankara «T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütübhaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü», 2007.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523