DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.117170

The military campaigns to Istanbul made by Ukrainian Cossacks at the first half of the XVII century (on the pages of the research periodical press of Russian Empire)

Olena Bachinska

Анотація


Англомовна версія статті Бачинської О. «СТАМБУЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК» ПОХОДІВ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця ХІХ – початку ХХ ст.)

Повний текст:

RTF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523