DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.115645

ІДЕЯ КОЗАЦЬКОЇ ВОЛІ В ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ І ОРГАНИЗАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АНАРХІСТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ (1905 – 1920 рр.)

Віктор Савченко

Анотація


У статті розкривається тема формування анархістами України селянського анархістського руху, про що замовчувала радянська і сучасна українська істріографія. Пропагуючи анархістські ідеали, анархісти використовували для їх затвердження традиції боротьби запорозького козацтва за свободу, ідеали і досвід самоорганізації українського козацтва. Починаючи з 1905 р анархісти України почали створювати місцеві анархістські групи та мобільні бойові загони в українських селах Херсонщини, Поділля, Київщини, Катеринославщини, Полтавщини, Чернігівщини, Північній Таврії, які часто формувалися українськими вчителями. В Олександрівському повіті в 1906 - 1911 рр. діяла федерація анархістів Запорозького краю, яка у своїй пропаганді використовувала традиції козацьких вольностей. У 1918 - 1921 рр. традиції Запорозької Січі намагалися воскресити махновський рух і Революційно - повстанська армія України (махновців), Конфедерація анвархістскіх організацій  України «Набат». Витоки волелюбності і народного анархізму в Україні ідеологи махновського руху відносили до Запорозької Січі.


Ключові слова


анархісти; студенти; запорожці; Н. Махно; українське селянство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Чоп В. М. Проблема існування Запорозьких козацьких традицій в історії махновського руху // Записки історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова.– 2006. – Вип. №17.

Хруцький А. Два Українські Анархісти: Михайло Драгоманов та Нестор Махно // [Електронный ресурс]. – Режим доступу: www.ditext.com/chrucky/makhno.htm.

Анархист. – Париж. – 1908. – №2.

Альманах. Сборник по истории анархического движения в России. –Париж: Б.и., 1909.

Буревестник. – Женева. – 1908. – №11 – 12.

Центральний державний історичний архів України (далі – ЦДІА України). – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2606. – Арк.36.

Моршанская М. Иустин Жук. – Л.: Прибой. 1927.

ЦДІА України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2710. – Арк. 13.

Пятаков Г. Авфтобиография // Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. – М.: Сов. Энциклопедия, 1989.

Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф. 102. – Оп. 234 (1909). – Спр. 12, ч. 21 Н. – Арк. 138-140, 405.

ЦДІА України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2368. – Арк. 59; Ф. 318. – Оп. 1. – Спр. 1026. – Арк. 30 – 33

Коваль Р. Отаман Зелений. – К.- Вінниця: Діокор. 2008.

ДАРФ. – Ф. 102. – Оп. 234 (1909). – Спр. 12, ч. 21 Н. – Арк. 135-138; оп. 237 (1909). – Спр. 12, ч. 21 Н. – Арк.139 – 146

ЦДІА України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2293. – Арк. 4 - 6; Спр. 2709. – Арк. 9.

ДАРФ. – Ф. 102. – Оп. 234 (1909). – Спр. 12, ч. 21 Н. – Арк. 209.

ЦДІА України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2605. – Арк. 37, 305; Спр. 2293. – Арк. 4 – 6.

ДАРФ. – Ф. 102. – Оп. 234 (1909). – Спр. 12, ч. 69 А. – Арк. 4.

ЦДІА України. – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 51. – Арк. 4 – 10; Ф. 313. – Оп. 2. – Спр. 2383. – Арк. 103; Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 3424, ч. 3. – Арк. 18; Ф. 336. – Оп.1. – Спр. 2393. – Арк. 34; Спр. 3004. – Арк. 2 – 4.

ЦДІА України. – Ф. 268. – Оп 1. – Спр. 79. – Арк. 183; Спр. 284. – Арк. 3; Ф. 301. – Оп. 1. – Спр. 1426. – Арк. 24; Ф. 419. – Оп. 1. – Спр. 6016; Ф. 442. – Оп. 857. – Спр. 495–а. – Арк. 3 – 5.

Анархист. – Париж. – 1907. – №1.

Кушніренко І., Жулінський В. Нестор Махно і «Союз бідних хліборобів». – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2010.

ЦДІА України. – Ф. 313. – Оп. 1. – Спр. 583. – Арк. 43.

ДАРФ. – Ф. 102. – Оп. 234 (1906). – Спр. 20, ч. 76. – Арк. 2; Оп. 234 (1907). – Спр. 20, ч. 56. – Арк. 2; Оп. 237 (1907). – Спр. 12, ч. 45. –Арк. 26 – 27; Спр. 12, ч. 45 А. – Арк. 12; Спр. 12, ч. 45 Н. – Арк. 27 – 28.

ЦДІА України. – Ф. 275. – Оп. 1. – Спр. 1700. – Арк. 7; Ф. 301. – Оп. 1. – Спр. 28187 – Арк. 3; Спр. 1251. – Арк. 4; Ф. 385. – Оп. 1. – Спр. 2131. – Арк. 2 – 3; Ф. 419. – Оп. 1. – Спр. 6035. – Арк. 6.

ДАРФ. – Ф. 102. – Оп. 234 (1907). – Спр. 12, ч. 46. – Арк. 2; Оп. 238 (1908). – С,пр. 12 ч. 46. – Арк. 4 – 13; Оп. 239 (1909). – спр. 12, ч. 46 А. – Арк. 120.

ЦДІА України. – Ф. 268. – Оп 1. – Спр. 79. – Арк. 98; Спр. 79, ч. 2. –Арк. 22; Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 190. – Арк.12; Ф. 320. – Оп. 1. – Спр. 438 А, ч. 111. – Арк. 760; Спр. 940. – Арк. 2 – 18; Арк. 2-8.

ЦДІА України. – Ф. 313. – Оп. 2. – Спр. 2383. – Арк. 2.

Яланський В., Верьовка Л. Нестор і Галина. Розповідають фотокартки. – К.- Гуляй-Поле. 1999.

ЦДІА України. – Ф. 313. – Оп. 2. – Спр. 2383. – Арк. 103.

ДАРФ. – Ф. 102. – Оп.239 (1909). – Спр. 12, ч. 15 А. – Арк. 3, 20, 36.

Проект Декларации Революционно – повстанческой армии Украины. –Екатеринослав, 1919.

Волин В. Неизвестная революция 1917-1921. – М.: Праксис, 2005.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523