DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2013.8.120492

ОСМАНСЬКІ ХРОНІКИ ГАСАНА ВЕДЖІГІ ТА МЕГМЕДА ГАЛІФЕ ЯК ДЖЕРЕЛА ДО ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ 30-х – 60-х років XVII ст.

Ярослав Федорук

Анотація


У статті досліджується зміст двох хронік, які стосуються історії Османської імперії і Центрально-Східної Європи у середині XVII ст. Ці хроніки були спершу відомі в історіографії завдяки працям Йозефа Гаммера-Пурґшталя, Франца Бабінґера, Буґри Аціза та ін. У своєму німецькому виданні (1977) Буґра Аціз опублікував факсиміле османських текстів і переказав, їхні головні ідеї.


Ключові слова


Османська імперія; хроніки; Веджігі; Галіфе; Україна; козаки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Atsiz Bugra. Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts: Nach den Chroniken des Vecihi (1637-1660) und des Mehmed Halifa (1633-1660). — München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1977.

Пріцак О. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною //Український археографічний щорічник. Нова серія. ‒ К., 1993. ‒ Вип. 2.

Остапчук В., Галенко О. Козацькі чорноморські походи у морській історії Кятіба Челебі "Дар великих мужів у воюванні морів" // Mappa Mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. — Львів; Київ; Нью Йорк, 1996.

Туранли Ф. Г. Літописні твори М. Сенаї та Г. Султана як історичні джерела. ‒ К., 2000.

Babinger Franz. Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke. – Leipzig, 1927.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

Брехуненко В. Донське козацтво як чинник зовнішньої політики Богдана Хмельницького // Доба Богдана Хмельницького: Зб. наук. пр. – К., 1995.

Федорук Я. О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654‒1657. ‒ Львів, 1996. ‒ Ч. 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523