№ 8

Зміст

СТАТТІ

ОСМАНСЬКІ ХРОНІКИ ГАСАНА ВЕДЖІГІ ТА МЕГМЕДА ГАЛІФЕ ЯК ДЖЕРЕЛА ДО ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ 30-х – 60-х років XVII ст. PDF
Ярослав Федорук 3-10
ХРИСТИЯНСЬКА ЗВИЧАЄВА КУЛЬТУРА ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА PDF
Андрій Губрик 11-31
ОЦІНКА УЧАСТІ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ В ПІВНІЧНІЙ ВІЙНІ 1700 – 1721 рр. у «БАГАТОТОМНОМУ ПАНЕГІРИКУ» І. ГОЛІКОВА PDF
Наталія Сухоліт 31-41
ЧУМАЦЬКИЙ ПРОМИСЕЛ І ОДЕСА (за матеріалами газети «Одесский вестник» кінця 1850-х – середини 1860-х рр.) PDF
Тарас Гончарук 41-59
АДАМ ЧАЙКОВСЬКИЙ У ЧОТИРИКУТНИКУ ПАРИЖ – СТАМБУЛ – ПЕТЕРБУРГ – ВАРШАВА PDF
Володимир Полторак 59-69
ЗОБРАЖЕННЯ КОЗАКІВ З ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ імені В. ТАРНОВСЬКОГО: ПОХОДЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОБУТУВАННЯ PDF
Ольга Ковалевська 69-75
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ЧИ ІСТОРІЯ НАРОДУ: ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОНЦЕПЦІЙ ІСТОРІЇ КРИМУ У ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ ХІХ СТ. PDF
Людмила Новікова 76-85
МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СВЯЩЕНИКА ІЛЛІ КЛИВАКА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ в 1917-1919 рр. PDF
Інна Ходак 85-93
ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ ОСТРОВУ ЗМІЇНИЙ: ЗАЛУЧЕННЯ ОСТРІВНОГО ПРОСТОРУ У СВІТОВІ ВІЙНИ PDF
Олена Штепко 93-102
КОЗАЦЬКА СИСТЕМА «СПАС» НА МИКОЛАЇВЩИНІ PDF
Юрій Котляр 102-110

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

КОЗАЦЬКА ТЕМАТИКА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. О. БІДНОВА PDF
Наталія Діанова 111-119
ЖІНКИ-ІСТОРИКИ-КОЗАКОЗНАВЦІ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. PDF
Олександр Музичко 120-137
ПРОБЛЕМАТИКА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У КОЛЕКЦІЯХ КРАЄЗНАВЦЯ ТАРАСА ІВАНОВИЧА МАКСИМ’ЮКА PDF
Тарас Гончарук, Анатолій Мисечко 137-144

ТОПОСТУДІЇ

СУЧАСНА БРАЇЛА (РУМУНІЯ) І КОЛИШНІ ЗАПОРОЖЦІ: ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ І ЗАЛИШКИ ТОПОГРАФІЇ PDF
Олена Бачинська, Дмитро Мацюк 144-150
«ЗАХІДНА ЧОРНОМОРІЯ»: ВИЛКОВО – ТУЛЬЧА – ВАРНА – БУРГАС – СТАМБУЛ PDF
Володимир Полторак 150-153

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

АДЖИДЕРЕ (ОВІДІОПОЛЬ) В ОСМАНСЬКО-КРИМСЬКИХ ВІДНОСИНАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. (за османсько-турецькими документами) PDF
Олександр Середа 153-168
ІНТЕГРАЦІЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СТАРШИНИ ДО РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ в кінці XVIII ст.: КЛИМ ПЕРЕПІЛІН (за матеріалами РДВІА) PDF
Сергій Краснобай 168-174
ФОРМУЛЯРНІ СПИСКИ СТАРШИНИ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА за 1804 р., ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО PDF
Аліса Ложешник 174-188

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ПРООБРАЗ «ОСОБОВОГО ЛИСТКА З ОБЛІКУ КАДРІВ» PDF
Олена Бачинська 188-191
ОДЕСЬКА КОБЗАРСЬКА МАЙСТЕРНЯ – ВІДРОДЖЕННЯ КОБЗАРСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
- - 192-194
ПРОЕКТ «ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК» PDF
Ігор Лиман 194-206
Міжнародна наукова конференція «ХАДЖИБЕЙ (ОДЕСА) І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я XVI–XVIII СТОЛІТТЯ В ОСМАНСЬКО- ТУРЕЦЬКИХ ТА ІНШИХ ПИСЬМОВИХ ДЖЕРЕЛАХ» 17-19 квітня 2013 р., Одеса PDF
Олександр Середа 207-209