DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2013.8.120593

АДАМ ЧАЙКОВСЬКИЙ У ЧОТИРИКУТНИКУ ПАРИЖ – СТАМБУЛ – ПЕТЕРБУРГ – ВАРШАВА

Володимир Полторак

Анотація


У статті на основі опублікованих документів з’ясовані основні віхи життя сина відомого політичного діяча ХІХ ст. Михайла Чайковського – Адама. Його біографія дає можливість уточнити та дослідити невідомі сторінки життя та діяльності самого М.Чайковського (Садик-паші). Народившись в Парижі, отримавши освіту у Франції та взявши участь у франко-прусській війні на її боці, військову кар’єру Адам Чайковський розпочав у Стамбулі. Прослуживши майже півтора десятки років в османській армії, він продовжив кар’єру в російській армії – дослужився до рангу генерал-майора і вийшов у відставку. Опинившись в Сімферополі, він на схилі свого життя у 78 років був пограбований більшовиками – кінець життя зустрів скоріш за все у Варшаві – хоча достеменних відомостей про це в нашому розпорядженні немає. Доля цієї людини в умовах геополітичних трансформацій другої половини ХІХ – початку ХХ ст. показова і авантюрна водночас.


Ключові слова


Адам Чайковський (Тимур-бей); Михайло Чайковський (Садик-паша); Владислав Чайковський (Музафер-паша); Іван Брюховецький.

Повний текст:

PDF

Посилання


Записки Михаила Чайковского (Садык Паши) // Киевская старина. –1891, 1892.

Чайковский М.С. Записки // Русская старина. – 1895 – 1898, 1900, 1904.

Czajkowski M. Pamietniki Sadyka Paszy Michala Czajkowskiego /tlumaczyl na polskie A.P. – Lwow: Nakladem ksiegatni Gubrynowicza I Schmidta, 1898.

Рудницький Є. До історії польського козакофільства // За сто літ. – Кн. 1.

Слабченко Т. «Коли повернув на Україну Садик-Паша?»// ЗІФВ ВУАН. – Кн. ХХV. – К., 1929.

Czajkowski M. Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku. – Warszawa, 1962.

Chudzikowska Jadwiga. Dziwne życie Sadyka Paszy o Michale Czajkowskim. – PIW, 1971.

Смоховска-Петрова В. Михал Чайковски – Садык паша и Българско възраждене. – София, 1973.

Сень Д., Пригарин А. Панславизм Михала Чайковского и история казачества в Османской империи // Поляки в истории России: история и современность Краснодар, 2007.

Прігарін О. «Козацтво в Туреччині» М. Чайківського як джерело вивчення козацьких формувань в Оттоманській Порті середини ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Вип. ХІІІ. – 2001.

Gumus Musa. Mehmed Sadik Pasa (Michal Czajkowski) ve Osmanli devlet’nde kazak suvari alayi // Turkish studies. – V. 5/3. – 2010.

Badem, Candan. The Ottoman Crimean War (1853-1856). –Leidem-Boston, 2010.

Rawita-Gawronski Fr. Michal Czaykowski (Sadyk-pasza). Jego zycie, dzialalnosc wojskowa i literacka. Zarys biograficzny. – Petersburg, 1901.

Кулецька Алісія. Поміж Польщею, Туреччиною і Росією: Міхал Чайковський (паша Мехмет Садик) і проблеми «козаччини» в ХІХ ст. // Причорноморський регіон у контексті світової політики: історія та сьогодення. – Одеса, 2008.

Борисёнок Ю. Атаман Садык-паша // Родина. – 1998. – №5 – 6.

Лисяк-Рудницький І. Козацький проект Міхала Чайковського під час Кримської війни: аналіз ідей // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – К.: Основа, 1994. – Т. 1.

Полторак В. Документи про М. Чайковського в Державному архіві Одеської області // Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України НДІК Інституту історії України НАНУ. – Вип. 5. – Одеса, 2010.

Стойчев И.К. Казак-алая на Чайковски. – София, 1944.

Jerzy S.Latka. Slownik polakow w imperium Osmanskim i republice Turcji. – 2005.

Чайковский М.С. Записки Михаила Чайковского (Садык-Мехмет паши) // Русская старина. – 1895.

Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 мая 1902. – СПб., 1902.

Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1903. – СПб., 1903.

Chudzikowska J. Dzivne zycie Sadyka Paszy. – 1982.

Biblioteka PAN Krakow. Rps. 1902.

Czajkowski Adam. Wspomnienia generała Adama Czajkowskiego ze służby na granicy greckiej w latach 1858, 1859 i 1862 w pułkach otomańskich kozaków. – 1961.

[Електрооний носій]. – Режим доступу: http://www.saint-cyr.org/fichiers/promotionseteintes/1859-1861-44e-promotion-de-nice-et-savoie.pdf

Чайковский А. Несколько исторических заметок о прежней военной организации Боснии и Герцеговины // Военный сборник. – 1875. – № 9.

Rawita-Gawronski Fr. Michal Czaykowski (Sadyk-pasza). Jego zycie, dzialalnosc wojskowa i literacka. Zarys biograficzny. – Petersburg, 1901.

Застирець І. Мазепинцї в Туреччинї. З паперів Садик-паші (Чайковского)//Україна. – 1914. – Кн. 2.

Рудницький Є. До історії польського козакофільсьтва // За сто літ. – 1927. – Вип.1.

Андросов С.А. Судьба культурного наследия Крыма на изломе исторической эпохи (1917-1920 гг.) [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.daark.org.ua/2011-06-07-09-41-55/99--1917-1920----.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523