DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2013.8.120921

ІНТЕГРАЦІЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СТАРШИНИ ДО РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ в кінці XVIII ст.: КЛИМ ПЕРЕПІЛІН (за матеріалами РДВІА)

Сергій Краснобай

Анотація


У статті запропоновані документи з Російського державного військово-історичного архіву, за якими можна з’ясувати шлях отримання колишніми запорозькими старшинами офіцерських звань російської армії, а отже можливості отримання дворянства та зберегти провідне становище в суспільстві після зруйнування Запорозької Січі у 1775 р. Цей шлях показаний за прикладом комплексу документів полкового старшини Климента Перепіліна. На підставі останніх доведено, що надання офіцерського чину вимагало виконання певних доручень російської адміністрації, зокрема вербування колишніх козаків в іррегулярні формування Російської імперії (в тому числі у майбутнє Чорноморське козацьке військо). Виконання цих доручень вимагало тривалого терміну, що також свідчать репрезентовані документи.


Ключові слова


запорозька старшина; Климент Перепілін; дворянство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Каюк Д. Г. Нобілітація запорозької старшини наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Запоріжжя: Тамдем-У, 1999. – Вип.VIІІ.

Олененко А. Г. Уніфікація військових звань козаків після зруйнування Запорозької Січі (На матеріалах документів Азовської губернської канцелярії) //Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. ХХVІ.

Сурева Н. В. Кооптація запорозької старшини до дворянства у законодавчій практиці Російської імперії//Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Запоріжжя, 2009. – Вип. XXVI.

Російський державний військово-історичний архів. - Ф. 52. – Оп. 1/194. – Спр. 304. – Ч. 1.

Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Ф. 42. – Спр. 276. – Ч. ІІ.

Шиян Р. Джерела з історії Чорноморського козацького війська. – Ресурс доступу:

http://www.cossackdom.com/doc/shyan_chernomor.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523